Lezingen

Onze docenten houden geregeld lezingen. Deze kunt hier terug vinden en op uw gemak lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 25/01 door Klaas Stuive

Lezing ter gelegenheid van 20-jarig bestaan van Beautystudio Metta van Debbie van Heiligenberg d.d. 23 januari 2016,

Door Klaas Stuive (Yoga Visvacharya).

Inleiding

Ik heb me afgevraagd waarom iemand een beauty-salon: ‘Metta’, praktijk met aandacht al 20 jaar, gezondheid/schoonheid’, heeft genoemd.

Is het een keurmerk of zit achter de naam een diepere betekenis die men tot uitdrukking wil laten komen! Het is zeker dat Debbie, als oprichtster, daar het meest persoonlijke antwoord op zou kunnen geven.

Zelf heb ik mij door het woord ‘Metta’ laten verleiden om in filosofische zin enige diepgang te brengen in de betekenis van dat woord en dat gaat duidelijk verder dat gezondheid en schoonheid!

Metta, als betekenis

Metta (Pali-woord) is een belangrijk element uit het Boeddhisme en betekent ongeveer vertaald: ‘liefdevolle aandacht’. In het Boeddhisme is het één van de vier verheven toestanden van de geest. Vaak zet men achter de naam ‘Metta’ het woord ‘Ji’, als men dat woord ook extra wil benadrukken en/of als men werkelijk zo handelt.

Metta, als één van de vier Brahma-Vihara’s

‘Metta’  is - in het Boeddhisme - de eerste van vier mooie geestelijke eigenschappen, die de beoefenaar beschermt tegen de kwalijke invloeden van alle vormen van negativisme, zoals boosheid, vijandschap en angst. Deze vier bedoelde eigenschappen worden ook wel de ‘sublieme eigenschappen van de geest’ genoemd; in het Sanskrit (Pali) ‘Brahma-Vihara’s’ (kwaliteiten van Brahma, de schepper).  

Wat zijn dan de vier Brahma-Vihara’s?

  1. Metta- liefdevolle aandacht, gericht op het geluk en welzijn van alle wezens.
  2. Karuna- mededogen, gericht op het lijden van alle wezens.
  3. Mudita- medevreugde, gericht op het geluk en succes van anderen wezens.
  4. Upekkha- gelijkmoedigheid van geest, gericht op het evenwichtig omgaan met de wisselvalligheden van het leven.

Metta, als meditatievorm

Metta-meditatie is naast de Vipassana (schouwen) de belangrijkste meditatie in het Boeddhisme. Alles draait om bewuste aandacht en dat moet leiden tot  herprogrammering van de geest van negatief naar positief. Patanjali zegt dit ook in één van zijn sutra’s, namelijk “als de geest in verwarring is door welke oorzaak dan ook, denk bewust na over tegenovergestelde’. (YS II.33/34). Dat betekent dus bijvoorbeeld dat we ‘haat’ vervangen door ‘liefde’ en ‘negeren’ door ‘aandacht’.

Op zich kan een Metta-meditatie elke vorm aannemen, als je maar in je gedachten of intenties ‘liefdevolle aandacht’ cultiveert. Metta kan bijvoorbeeld ook de vorm aannemen van een Japa Mantra (reciteren van tekst). Een voorbeeld van een Metta-tekst is de 'karaniya metta suthraya’ (Sutra’s over wat gedaan moet worden), welke in veel tempels van de Therava-traditie (de oudste Boeddhistische traditie) dagelijks gereciteerd wordt. Deze traditie legt bijzonder nadruk op de vier edele waarheden, het achtvoudig pad en het bewust handelen vanuit het ‘hier en nu’. Zij vinden meditatie een belangrijk element om de geest in Sattva (in harmonie) te brengen en zodoende het ‘lijden van mensen’ te verzachten.

‘Metta’, bewuste liefdevolle aandacht,  is volgens het Boeddhisme dus hét geneesmiddel tegen negatieve gedachten en gevoelens, die eigen en/of andermans geluk belemmeren. De resultaten van Metta-meditatie zijn direct voelbaar en ze worden groter naarmate de meditatie vaker beoefend wordt.

De volgende vier eigenschappen, die je aan jezelf en aan andere toewenst in de Metta-meditatie zijn:

  1. “Moge ik in liefdevolle aandacht leven”
  2. “Moge ik mededogen hebben met alle wezens”
  3. “Moge ik vreugde ondervinden in het geluk van andere”
  4. “Moge ik gelijkmoedig van geest blijven onder alle omstandigheden”

Essentieel is dat de woorden eerst betekenis krijgen bij je zelf, dan kun je dit pas overdragen naar andere. De Metta eigenschappen kun je dus richten aan: jezelf, een dierbare, een vriend(in), een neutraal persoon (iemand die je niet goed kent), iemand waar je een moeilijke relatie mee hebt, alle mensen in jouw woonplaats. En, je eindigt met je zinnen te richten op alle levende wezens in deze wereld.

Metta, als volle maan-meditatie

Vandaag 23 januari is er een volle maan. Mensen zijn dan geestelijk gevoeliger en dus is zo’n dag bijzonder geschikt voor meditatie. Doel van deze meditatie is om te wensen dat alle mensen op aarde gelukkig mogen zijn en in vrede mogen leven. Men gebruikt daarvoor in Yoga de bekende Mantra: “Loka samastha sukhino bhaventu, OM shanti, shanti, shanti”: “Moge alle wezens gelukkig zijn en vrede vinden.”

Metta, als Mindfulness

Een moderne benadering van de Boeddhistische levensstijl noemen we:  Mindfulness, bewuste vriendelijke en liefdevolle aandacht, toegepast op alles wat je doet. De Vietnamese Zenmeester Thich Nhat Hanh heeft Mindfulness bekendheid gegeven in de westerse wereld. Het begint bij bewuste aandacht voor ademhaling, je zintuigen, je lichaam. De kern daarvan is dat je meer leeft vanuit het nu en je wereld niet enkel laat bepalen door je gedachten.

Metta, als Karma Yoga

Als ‘Metta’ de basis is van onze activiteiten dan is betekenis verwant met ‘Karma Yoga’. Handelen met bewuste vriendelijke en liefdevolle aandacht, vanuit je hart of ziel, ten dienste van welzijn van de mensheid. Dat is de manier waarop Krishna tegen Metta aankijkt in zijn dialoog met Arjuna in de Bhagavad Gita, hoofdstuk 5 over Karma Yoga.

Metta, als Kriya Yoga

Metta, als een vorm van Kriya Yoga wordt bepleit door Patanjali in hoofdstuk 2 (Sadhana Pada) als hij spreekt over Kriya Yoga. Daar staat “tapas-svadhyaya-isvara pranidhana kriya yoga.” Doe alles met enige discipline, stem liefdevol af op jezelf en doe dat met volle overgave. Bij Kriya Yoga worden veel reinigingstechnieken toegepast. Het resultaat daarvan is verzachting van de Klesa’s. Je wordt minder gehinderd door je onvolkomenheden en je creëert daardoor meer liefdevolle, vriendelijke aandacht.  

 

Metta, als vitamine

In een beauty-salon gebruik je allerlei crèmes, oliën, geurtjes e.d. Wellicht voldoen we dan aan een uiterlijke schoonheidsideaal. We worden daar via de televisiereclame ‘dood’ mee gegooid. Maar voor mij persoonlijk is de bewuste liefdevolle en vriendelijke aandacht die je mensen geeft tijdens een behandeling het allerbelangrijkste. Dat gaat over innerlijke schoonheid. Immers, ‘bewuste aandacht’ (BA) is de belangrijkste vitamine, die je de menseninnerlijk kunt geven. Het is nergens te koop, ook niet bij het Kruidvat. Je investeert op die manier in totale gezondheid en welzijn van mensen. Dat is –naar mijn bescheiden mening- het echte keurmerk van Metta.

Ik wens je Debbie daarom veel ‘Metta’ toe. Dit is een keurmerk dat zeker nog eens 20 jaar mee kan!