Lezingen

Onze docenten houden geregeld lezingen. Deze kunt hier terug vinden en op uw gemak lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 19/04 door

VAJRA-SUCI-UPANISHAD

Voorwoord

Pandita Ajata Stam in memoriam.

Maandag 7 september jl. is Pandita Ajata (Lena) Stam (ere-lid van SYN) overleden na een slepend ziekteproces. Ajata heeft op haar persoonlijke wijze veel betekent voor de klassieke Yoga in Nederland. Zij voegde daar de Bhakti Yoga aan toe. Haar retraites, lezingen over haar geliefde Upanishads, de Mantra’s, die ze zong met begeleiding van haar harmonium, roerde steeds weer de ziel van de aanwezigen. Zij heeft de geboorte van de tweeling van haar dochter Eva jammer genoeg niet af kunnen wachten. Wij wensen Willem, Eva en Remco veel sterkte in de verwerking van dit grote verlies. Op maandag 14 september werd zij gecremeerd. Zondag 20 september vond er een Satsang voor haar plaats in Hilversum, Yogacentrum Ananda. Een bijdrage daarin wordt hierna weergegeven.  

Introductie

Pandita Ajata Stam is veel te vroeg overgegaan op 7 september 2015. Een afsluiting van een hoofdstuk, waarin Raja Yoga gecombineerd werd met Bhakti Yoga.

Enkele maanden geleden maakte ik - via Sanskriet les bij dr. Maaike Mulder - kennis met de teksten uit  VAJRA-S?CI-UPANISHAD. Toen er sprake was van een Satsang rond Ajata Stam, een Hollandse Pandita, een Hindoe geestelijke, iets wat niet vaak voorkomt, moest ik direct aan deze Upanishad denken

Het is een minder bekende Upanishad (behorende tot de Samaveda) en betekent: ‘diamanten naald’. De schrijver is niet exact bekend. Deze Upanishad bediscussieert de ware basis van iemands ‘geestelijke kaste’, geestelijke ontplooiing. Met andere woorden: de tekst van deze Upanishad geeft keihard en zuiver (als een diamanten naald) aan wat de ware visie over bevrijding, de hoogste geestelijke staat van een mens, is.

Deze Upanishad draag ik op aan mijn Yogavriendin Pandita Ajata Stam.

Hier volgt de tekst uit het Sanskriet.

  1. Ik zal de Vajrasuci-Upanishad uitleggen. Deze vlijmscherpe uiteenzetting (diamant-naald doctrine) maakt een einde aan onwetendheid. De mensen, die deze kennis niet hebben, missen iets essentieels. Voor hen, die inzicht hebben in deze wetenschap, is het een sieraad.    
  2. Er zijn vier kasten, namelijk: priesters, krijgslieden, handelaars en bedienden. Van die kasten is die van de priesters inderdaad de belangrijkste; aldus, in overeenstemming met de woorden uit Veda’s en bevestigd door de heilige geschriften (zegt men).
  3. Dat is een punt van bespreking (nader onderzoek of discussie)! Want, wat maakt iemand nu eigenlijk tot een Brahmaan? Is dat de individuele Ziel? Is dat het lichaam? De (sociale klasse van) geboorte? Is dat (het bezit van) kennis? Is dat Karma van vroeger, nu of in de toekomst? Is dat het uitvoeren van religieuze wetten (Dharma)?
  4. Maakt dan, als eerste, de individuele Ziel (Jiva) iemand tot een Brahmaan? Nee, dat is hij niet. Omdat de Jiva steeds dezelfde is in ontelbare lichamen uit het verleden en toekomst. En, omdat Jiva steeds dezelfde is in alle lichamen, aangedreven door kracht van Karma en met steeds dezelfde vorm. Daarom is Jiva niet bepalend om Brahmaan te zijn.
  5. Is dan het lichaam bepalend om Brahmaan te zijn? Nee, dat is het niet. Ten eerste, omdat de lichamen van mensen, tot en met de kastelozen, zijn opgebouwd uit de vijf elementen; en ten tweede omdat alle lichamen in gelijke mate gekenmerkt wordt door ouderdom, dood, deugd, zonde, etc. Bovendien is het niet altijd zo dat het lichaam van een priester wit is, dat van een krijgsman rood, dat van een koopman geel en dat van een bediende zwart. Ten slotte, een zoon van een priester zal altijd belast worden met de zonde van het doden van een Brahmaan, als hij het lichaam van zijn  Brahmaanse vader verbrand. Daarom is het lichaam niet bepalend voor het Brahmaan zijn.
  6. Maakt een geboorte dan iemand tot een Brahmaan? Nee, dat is het niet! Er zijn vele grote Zieners uit andere kaste en zelfs met heel andere soorten van geboorten. De geschriften vertellen ons dat Rsyasrnga uit een hert werd geboren, Kausika uit Kusa-gras, Jambuka uit een jakhals, Valmiki uit een mierenhoop, Vyasa uit de dochter van een visser, Gautema uit de rug van een haas, Vasistha uit de hemelse nimf Urvasi en Agastya uit een waterput. En vele van dezen, die hun geboorte buiten de Brahmaankaste hebben, hebben zich ontwikkeld tot Zieners met grote wijsheid. Daarom is de geboorte niet bepalend voor het Brahmaan zijn.
  7. Is dan kennis kenmerkend voor een Brahmaan? Nee, dat is niet zo! Er zijn namelijk vele wijze krijgslieden en anderen, die ook inzichten hebben gekregen over de hoogste Waarheid. Daarom is kennis niet bepalend voor het Brahmaan zijn.
  8. Is dan het handelen (Karma) kenmerkend om een Brahmaan te zijn? Nee, dat is niet zo! Je ziet dat alle levende wezens op dezelfde wijze te maken hebben met hun Karma: dat waarmee ze geboren worden (prarabdha karma), dat wat zich opgehoopt heeft gedurende hun leven (sanchita karma) en dat wat nog gaat komen (agami karma). En alle mensen voeren hun handelingen uit, aangespoord door hun eigen Karma. Daarom is het handelen (Karma) niet bepalend voor het Brahmaan zijn.
  9. Maakt dan de uitvoering van religieuze verplichtingen (Dharma) iemand tot een Brahmaan? Nee, dat is niet zo. Want er zijn vele krijgslieden en anderen geweest die goud hebben weggegeven uit liefdadigheid. Daarom is de uitvoerder van religieuze verplichtingen niet bepalend voor het Brahmaan zijn.
  10. Wie kan men dan voorzeker een Brahmaan noemen? Wie hij of zij ook is, degene, die Zelfrealisatie heeft bereikt en direct het Atman ziet, als  Myrobalanen (vruchten) in de palm van diens hand en realiseert dat Atman de aard heeft van Waarheid, Bewustzijn, Gelukzaligheid en Eeuwigheid, de Ene zonder een Tweede, gezuiverd van alle zwakheden (nb. zoals de Klesa’s en Cittavrttis). Deze Atman, die de aard heeft van Onbegrensdheid, de inwonende geest van alle wezens, Alles-doordringend, zoals de ether, van onbeperkte Vreugde, Ondeelbaar, Onmetelijk en alleen door directe Kennis (in contemplatie) te kennen. Degene, die Zelfrealisatie heeft bereikt en zich heeft ontdaan van alle verlangens, begeerte, etc. en begiftigd is met de zes deugden. Degene, die emoties, trots, hebzucht, verwachtingen, verlangens, waan, etc. heeft overwonnen, en diens geest niet laat beïnvloeden door trots, egoïsme e.d.; De mens in bezit van deze kwaliteiten alleen, mag zich een echte Brahmaan noemen. Dit is de (ware) weergave van de Vedische teksten en traditie uit de vroegere geschiedenis. De verwezenlijking van de status van een Brahmaan is anders onmogelijk.

Daarom (deze oproep aan iedereen) mediteer op het Zelf als Brahman, die Sat-Chit-Ananda is, de Ene zonder een Tweede. (Nogmaals) Mediteer daarom op het Zelf als Brahman, die Sat-Chit-Ananda is, de Ene zonder een Tweede. Dit is de Upanishad (wijze woorden aan de voeten van een meester).

Slotopmerking

Deze laatste Sloka is een aanzet voor ons allemaal om die status van Zelfrealisatie te verwerven door meditatie, maar ook een hulde blijk aan iedereen, die een dergelijke geestelijke (spirituele) ontwikkeling heeft doorgemaakt of daar ver in is gevorderd en ook anderen daarin heeft onderwezen. Daar is Ajata ons in voorgegaan. Daarom voorzeker, hulde aan Pandita Ajata, hulde aan mijn Ziele-maatje, driewerf hulde  (Svaha) aan haar. Hari Om, Narayana.