Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Herfst 2010

Geplaatst op 20/10 door Klaas Stuive

Als een spin in het web..
Herfst, kleurrijke bomen, laaghangende mist en spinnen in zichtbare webben. Daar past de uitdrukking bij: “als een spin in het web…”.         
Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt als mensen zich thuis of happy voelen. Dat geldt ook zeker voor onze Stichting. Vanaf 6 september a.s. zijn we volle goede moed weer gestart met cursussen en opleidingen in Yoga. Heerlijk om weer lessen te kunnen geven en elkaar weer te ontmoeten. Ons opleidingscentrum is en blijft in het midden van ons land (Nieuwegein) als een soort spin in het web voor de Raja Yoga. Het huurcontract is met 5 jaar verlengd. Dat is goed voor de continuïteit en het vertrouwen in de kwaliteit van ons stichtingswerk.  Wij willen graag dat iedereen zich bij ons als een “spin in zijn web” voelt.

 

Onderstaand een foto van een kruisspin in zijn web.
 

Bestand:Araneus diadematus.jpg

 

Wie houdt het meest van vader…
De spin staat symbool voor de herfst. Een kruisspin als amulet gedragen, verjaagt koorts, zoals wordt beweerd. Kleine spinnen brengen geluk. In Suriname, Nederlandse Antillen en West-Afrika vervult een spin een soort rol als van Reinaert de Vos. Deze spin wordt o.a. ´Anansi´ genoemd. Verhalen over de spin worden ook verteld tijdens begrafenissen om de aandacht van de overledene af te leiden, want de Ziel moet zo min mogelijk gestoord worden in zijn overgang naar de andere wereld. Verder zijn er ook leuke, amusante verhaaltjes over Anansi. Zie voorbeeld hierna.
Anansi de spin is niet gierig, hij offert zich zelfs helemaal op voor zijn kinderen, vind hij zelf… Toen het schapenvlees op was, had Ma Akoeba alleen nog twaalf bananen in huis. Ze kookt de bananen en vraagt Anansi of ze de bananen in stukjes moet snijden. Het hele gezin dus ieder een paar stukjes. Anansi vindt dat je bananen heel moet eten en wil dat de kinderen ze krijgen. Hijzelf en Ma Akoeba kunnen wel een dagje zonder. Ma Akoeba weet dat Anansi nog vol zit van het schapenvlees en heeft zelf wel iets voor haar kinderen over. Ze geeft al haar twaalf kinderen dus een hele banaan. Dan vraagt Anansi wie het meest van hun vader houdt en alle kinderen roepen natuurlijk dat ze heel veel van hem houden. Anansi zegt daarna dat degene, die het meest van vader houdt, hem de helft van zijn banaan zal geven. Anansi krijgt natuurlijk twaalf halve bananen. Je begrijpt dat Ma Akoeba nog nooit zo kwaad op hem is geweest en Anansi krijgt later een flink pak rammel van haar.

Het Gouden Web
In de wijsheidsliteratuur van India wordt vaak gesproken over het “Gouden Web” en wordt Brahman symbolisch voorgesteld als de “scheppende Spin”. Zo staat in de Mundaki Upanishad (I.7): “Zoals de spin haar draden spint en weer tot zich neemt, zoals de aarde planten en bomen laat groeien, zoals haar groeit op hoofd en lichaam van de levende, zo brengt de Onvergankelijke het universum voort”.  In Shetashvatara Upanishad (V3 en VI.18) kunnen we lezen: “Die God ontvouwt het Levensweb als veld voor het bestaan en neemt het dan weer in zich op volgens zijn eigen Wet; en Hij spint dan weer het Gouden Web van leven en sterven en is daarin weer de Heer van al wat leeft”. “Hij heeft aan het begin der tijden het Gouden Web geweven, door Hem werden aan de goden en mensen de Veda’s gegeven, Hij is het goddelijke Zelf, stralend in zijn eigen Licht, in Hem zoek ik bevrijding, laat Hij mijn leraar zijn”. De zoektocht naar herontdekking van je “Ware Zelf” vraagt om een krachtige motivatie en om duidelijkheid naar je zelf en andere. Het onderstaand verhaaltje gaat hierover.

Spreek uit wat je wilt…
Er was eens een jongeling uit een rijke familie, die er van droomde de wereld in te trekken om spirituele kennis op te doen. Hij had geen enkele intentie om zijn vader op te volgen als landheer, maar wel om ingewijd te worden in de wijsheidsleer door een Yogi. Uiteindelijk besloot de jongen van huis weg te gaan en alles achter zich te laten. Na een lange reis kwam hij bij een vermaarde Yogi, maar deze toonde geen enkele interesse in hem. Hij was zeer teleurgesteld. In het dorp kreeg hij het advies om te laten zien dat hij uit een rijk gezin kwam en die Yogi dus ook geschenken moet aan bieden. Hij ging daarom rijk gekleed met geschenken terug en bereidde een weldadige maaltijd voor de meester, maar de Yogi had geen enkele belangstelling voor hem. In verwarring keerde hij weer terug naar het dorp en beklaagde zich bij een dorpeling. Hij kreeg een ander advies: ‘Je moet je voordoen als een belezen persoon en aan de Yogi laten zien dat je intellectuele redevoeringen kunt houden”. Dus ging hij weer terug en probeerde op die manier opnieuw de aandacht van de meester te krijgen. De Yogi had echter weer geen belangstelling oor hem en bleef in diepe meditatie zitten. Zo bleef hij maar doorgaan. Na een paar weken keerde de jongen ontgoochelt terug naar huis. Hij zou de wens van zijn vader maar respecteren en zijn vader als landheer gaan opvolgen. Onderweg naar huis kwam hij een bekende Lama tegen, die wist wat zijn wens was. Hij vroeg aan de jongen: “En hoe ging het met de vorderingen in spirituele kennis bij die geliefde Yogi”. De jongen deed zijn verhaal en de Lama begon steeds harder te lachten. Hij zei kort samenvattend: “Als ik het goed begrijp heb je die Yogi laten zien dat je rijk bent, goede smaak hebt voor mooie kleren, goed kunt koken,  je boeken hebt gelezen en daarover interessante kunt voeren. Maar heb je die Yogi nu uitgelegd WAAROM je zelf Yogi wilt worden en ingewijd wilt worden in de oude wijsheden?” Toen zag die jongen in dat hij dom bezig was geweest. Hij had zijn INTENTIE moeten uitspreken en zijn motivatie om ingewijd te worden als Yogi aan die meester duidelijk moeten maken.

Zomeryoga groot succes
Marleen van Westrop heeft tijdens de zomerperiode op dinsdagavond open Yogalessen gegeven tegen een kleine donatie voor de Stichting. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor. De belangstelling viel zeker niet tegen. Ook heeft Asha Toerab van die gelegenheid gebruik gemaakt om als assistent (DIO) leservaring op te doen. Deze initiatieven zullen we in de toekomst tijdens vakantie voortzetten, als er natuurlijk ook een docent beschikbaar is en daar voor belangstelling is getoond. In ieder geval kunnen de DIO’s zich hiervoor aanmelden.

Het feest van Durga 
Durga is de grote Hindoe-godin. Durga Puja is op zondag 17 oktober als Indiaas feest op haar hoogtepunt. Iedereen kleedt zich dan op zijn zondags. De omgeving wordt verfrist met fijne geuren, zoals in de winter bij een heldere hemel.Mildly fragrant Shiuli (a type of flower), the bountiful harvest in the fields and chanting of mantras and shlokas to worship Shakti, all collectively set up the scene for the ten-day long festival of Durga Puja. Tijdens de bijeenkomst wordt licht geurende Shiuli´s (een soort bloem) en evt. oogst uit de velden meegenomen. Men zingt mantra's en shlokas, ter aanbidding Sakti. Haar naam betekent "zij die moeilijk benaderbaar is" of de "ontoegankelijke". Durga is een onoverwinnelijke krijgsgodin, ze strijdt tegen de demonen, die de wereldorde bedreigen en beschermt de mensheid. Als ze kwaad is, komt Kali (de god van de dood) uit haar mond. Durga is een aspect van de Sakti en Siva Zij is een woeste en geduchte beschermgodin. Durga kwam volgroeid ter wereld, klaar om de strijd met de demonen aan te gaan. Zie afbeelding.
 

http://www.durga.nl/durga25.jpg

 

Workshop “Science of Breath” van 17 – 19 september 2010
Net voor de herfst vindt de workshop “Science of Breath” plaats, namelijk in het weekend van:

  • vrijdagavond 17 september  van 20.00 – 22.00 uur,
  • zaterdag 18 september van 10.00 – 17.00 uur en
  • zondag 19 september van 10.00 – 17.00 uur.

Deze workshop wordt geleidt door  ATUL KUMAR, een (Teacher Trainer Himalaya Traditie) enleerling van Swami Veda Bharati. Via Willem Meyer kun je nog inschrijven. De wetenschap van ademhaling is gebaseerd op de Hatha Yoga Pradipika en Himalayatraditie.

Locatie: Opleidingscentrum Stichting Raja Yoga Nederland, Schouwstede 1, Nieuwegein.

Workshop “Bhakti Yoga” op zondag 10 oktober 2010
De workshop “Bhakti Yoga” is op 10 oktober a.s. en wordt geleid door Swami Umesh Yogi. Hij wordt gezien als een 'professor in geluk'. Hij straalt en lacht voordurend. Klaas, Ajata, Joyce en Ferry hebben persoonlijk in Rishikesh (India) met deze Swami kennis gemaakt en samen in zijn woning een heerlijke Indiase maaltijd genuttigd. Een zeer verfrissende en jonge Swami met een open kijk op alles wat met Yoga te maken heeft. Van harte aanbevolen dus. Er wordt Engels gesproken. Geef je dus snel op. We starten om 09.30 uur en eindigen om 16.30 uur. De kosten zijn € 95,-, inclusief koffie, thee en soep. Neem zelf ook wat eten mee. Opgave via onze site www.raja-yoga.nl.  
Het geld graag storten op girorekening 3710284 t.n.v. de Stichting Raja Yoga Nederland, Nieuwegein of contant voor aanvang van de workshop. 

Studiegroep Upanishads
Vanaf september 2010 start in het opleidingscentrum van de Stichting  Raja Yoga Nederland, Schouwstede 1 in Nieuwegein een Studiegroep Upanishads o.l.v. Ajãtã Stam, met ondersteuning van Klaas Stuive. De belangstelling is groot. Bijna 20 mensen hebben zich al aangemeld voor verdieping/bijscholing in de Indiase wijsheid van de oude Zieners. De lessen zijn op iedere laatste zondag van de maand van 11.00 – 14.00 uur m.u.v. de maanden juli, augustus en december. Data in 2010 zijn: 26 september, 31 oktober, 28 november.  De exacte data voor 2011 worden in december doorgegeven. Per les worden stencils uitgereikt. Aanbevolen wordt om het boek van Dr. W.H van Vledder, “Het Mysterie van het ZELF – Upanishaden”, uitgeverij Ankh Hermes, ISBN:90 202 1955 3 aan te schaffen. De bijdrage voor deelname is: € 225,=- Dit bedrag wordt in twee gedeelten per acceptgiro betaald: € 75,- in september en € 150, - in januari. Schriftelijke aanmelding via info@raja-yoga.nl. of www.levens-school.nl. Na afloop ontvangt men een erkende SYN certificaat van deelname met aantal gevolgde lesuren.

Brahma Sutra gereed
Klaas, die dit jaar 25 jaar Yogadocent is, heeft zijn studie van de Brahma Sutras in de zomervakantie afgerond. Totaal zijn er nu drie delen. Hij heeft daar in ruim 4 jaar aan gewerkt. De Brahma Sutras is een schitterend voorbeeld van Jnana Yoga, waarbij soms tenenkrommend discussie wordt gevoerd over schijnbare kleine details. Het aparte is dat juist daardoor je de diepere kennis gaat aanvoelen en begrijpen. Het behoort tot het standaardwerk van de Vedanta-filosofie. De essentie van Brahman, Jivatman (Ziel), Yajna (offerrituelen), Ashramschap (levensfasen), Karma (levensdoel), Upasana (devotionele meditatie) en Brahmavidya (kennis tot bevrijding) worden in de drie delen op een toegankelijke wijze uitgelegd.  Ze zijn verkrijgbaar voor € 10,= per deel. Na de Yoga Sutras van Patanjali, zal Klaas het komende opleidingsjaar voor docenten de Brahma Sutras gaan behandelen. Enige basiskennis van de Upanishads is een must. Hieronder Klaas in diepe meditatie tijdens het vuurritueel in India.
 

 

Aanmelden voor Indiareis nog mogelijk
Van 4 februari tot 19 februari 2011 staat een Indiareis gepland. Er hebben zich inmiddels 4-6 mensen aangemeld. De reis gaat zeker door. Je kunt je nog aanmelden bij Klaas of Ajata, eind oktober sluiten we de inschrijving. Hieronder een foto van een mooie tempel in Rishikesh (bakermat van de Yoga).
 

http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/03/5c/39/temples-at-rishikesh.jpg

 

De site www.raja-yoga.nl is “gepimpt”
Onze site is vernieuwd en heeft een “re-make” ondergaan. In moderne taal spreek je dan van “pimpen”.  Eugene Derksen heeft samen met het bedrijf ANIC (Joris) deze nieuwe opzet gemaakt. De basisfilosofie bij de nieuwe opzet is: “behoud het goede en sluit aan op het nieuwe”. Het is de bedoeling dat de site voor eind oktober de lucht ingaat.

Eisen docentenopleiding verduidelijkt
De Stichting gaat voor kwaliteit van haar docentenopleiding. Er bleek behoefte aan meer duidelijkheid te bestaan over de eisen die de Stichting aan haar docenten stelt. Deze eisen worden op de nieuwe website duidelijk gepresenteerd. Naast deze eisen zijn ook de richtlijnen voor de afstudeerscriptie op de nieuwe website opgenomen. Deze dient ook te voldoen aan bepaalde eisen. Zowel Klaas als Eugene zijn beschikbaar voor de begeleiding bij je scriptie. In overleg met je docent bepaal je het onderwerp van je scriptie en leg je deze ter beoordeling aan hem voor. Naast eisen aan de docenten en de richtlijnen voor een afstudeerscriptie is een onderdeel over yoga-didactiek opgenomen. Beheersing van didactiek moet via leservaring als DIO (Docent In Opleiding) of anderszins aantoonbaar worden gemaakt.
Met deze aanvullingen op onze nieuwe website hopen wij de onduidelijkheid weggenomen te hebben.

Mary Jim start met Kinder-Yoga
Mary Jim is een eigen bedrijfje gestart en gaat daarnaast onder haar bedrijfsnaam ook Yogalessen voor kinderen geven. De lessen vinden overdag plaats in ons opleidingscentrum. Voor meer informatie: www.yogaenik.nl .

Vertrek Hans Gerritsen, Eugène nieuwe secretaris
Helaas legt Hans zijn functie als secretaris na bijna 5 jaar per 1 oktober a.s. neer. Hij wil meer ruimte voor zichzelf en bemerkte dat hij te veel los kwam van de Stichting. Hij wil zijn vrouw Louella meer gaan ondersteunen met haar Yoga-opleiding in Tiel en wil meer tijd kunnen besteden aan de Himalaya Traditie. Wij zijn Hans zeer erkentelijk voor wat hij heeft gedaan. Samen met het nieuwe bestuur gaan we op vrijdag 15 oktober afscheid van hem nemen met een gezellig dinertje. Met ingang van 1 oktober is Eugene Derksen de nieuwe secretaris van onze Stichting. Je kunt hem bereiken via contactformulier op de site of via e-mail en telefoon. Voor vragen en opmerkingen over de stichtingsaangelegenheden, zoals planning en rekeningen, kunnen jullie dus vanaf die datum bij Eugene (of Klaas) terecht.

Namens Stichting Raja Yoga Nederland,

Marleen van Westrop
Eugene Derksen
Klaas Stuive

en een laatste maal Hans Gerritsen

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws