Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Lente 2011

Geplaatst op 20/03 door Klaas Stuive

Stichting Raja Yoga Nederland
NIEUWSBRIEF Lente 2011

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
K.v.K. nr. 30229796


Lente sporen...

De lente laat zich voelen, de natuur ontwaakt uit haar diepe slaap en komt opnieuw tot leven: narcissen, hyacinten die lekker ruiken, weer knoppen in de magnolia en glansmispel, druk gekwetter van vogels in de bomen en struiken. Het eerste kievitsei is inmiddels gevonden in Limburg en vogelnestjes met een hongerig kuikentje. De natuur  ontwaakt, de dageraad neemt toe, de zonnestralen worden voelbaar sterker.  
Het nieuwe leven begint en vraag om aandacht!

Hoe wonderschoon is dit alles…

De natuur ontwaakt…

Het is Lente… De mens en alles wat leeft, beweegt en bestaan heeft hier op  aarde, vormen - vanuit de optiek van de Klassieke Yoga (gebaseerd op de Veda’s, Upanishads, Brahma Sutras en Geheime Leer) - één cyclisch geheel met de Natuur en de Kosmos. Allemaal radertjes in één grote universele klok die regeert over alle tijdsdimensies. Alles wat bestaat is onderdeel van dit universeel cyclische proces, te weten: nieuw leven (Lente), tot wasdom komen (Zomer), ouder worden (Herfst) en ‘sterven’ (Winter). De invloed van de zon (Surya) en maan (Chandra) is daarin merkbaar. In alles wat leeft, vinden we dus de vier seizoenen van de Natuur terug. De cyclische overgangen in de Natuur werden door de ‘heidenen’ of natuurvolken gebruikt voor ceremoniën om de natuurgeesten gunstig te stemmen en … om de tijd even stil te zetten. Door op deze manier naar religies te kijken, begrijp je beter de oude, religieuze gewoonten en gebruiken, maar krijgt ook de dood en het leven een volkomen andere dimensie.

 

De Dood of het Nieuw Leven…

Kijkend naar het universele proces met haar overgangen, dan is de winter een periode van ‘dood  zijn’. Maar volgens de oude wijsheidsgeschriften bestaat de dood niet. Niet voor de natuur en niet voor de mens. De Natuur heeft zich teruggetrokken in meditatie. Zij komt daarna weer ‘tot leven’. Voor de mens is bij de dood enkel sprake van een overgang naar een ander, wellicht hoger bewustzijnsniveau om van daaruit (als er nog geen bevrijding – Moksha – is bereikt) weer ‘tot het nieuwe leven’ terug te keren. De ‘dood’ wordt om die reden door de Yogi’s de ‘Grote Overgang’ of ‘Grote Contemplatie’ (Maha Samadhi) genoemd. Het hebben van ‘angst voor de dood’ zien de Yogi’s als de grofste vorm van ‘onwetendheid’ (Avidya) over de ‘Ware Aard’ (Svarupa) en de essentie van het (universele) leven. Immers, ons bestaan, ons leven zet zich op een andere wijze voort. De oude geschriften zeggen over de ‘dood’ en de ‘reis van de Ziel’ van een mens het volgende.

 

De reis van de Ziel

Indien de Ziel na de ‘Grote Overgang’ het (linker) ‘Pad van de Maan’ volgt, dan verblijft zij daarna op “Chandra Loka’ (de Maan) en keert - na een verblijf aldaar - ‘vol vertrouwen’ (Shradda) weer als mensenkind terug op aarde. Als het (rechter) ‘Pad van de Zon’ wordt gevolgd, dan keert de Ziel niet meer terug naar aarde, maar gaat dan op in een andere, hogere, kosmische levenscyclus. Zij verblijft op ‘Brahma Loka’ (de Zon) en gaat - na de grote tijdcyclus (Maha Manvatara) van ons zonnestelsel - naar ‘Brahman’ (Absolute Bewustzijn) voor een kosmische periode van rust (Pralaya), om daarna weer tot leven te komen. In de wijsheidsgeschriften wordt dit de ‘kosmische ademhaling’ van Brahma genoemd. In de uitademing wordt de kosmos gevormd en in een inademing  keert deze weer terug tot de ‘Oerbron’ van al ons bestaan. Een eeuwig durende beweging als de slinger van een klok. Of de Ziel het linker of rechter pad volgt, is onder andere afhankelijk van het feit of men al dan niet een ‘deugdzaam leven’ heeft geleid. Toetssteen daarvoor: de universele normen (Yama’s) en individuele waarden (Niyama’s).

 

Bezinning en Reiniging (Vasten)

Bij de overgangen in de seizoenen is er in de natuur sprake van een moment van stilte. De natuur reinigt zich, zoals ook meditatie voor de mens een reinigende werking heeft op ons lichaam en onze geest.  De ‘heidenen’ en natuurvolkeren begrepen dit proces en stemde hun gewoonten daarop af. In de overgangen van de seizoenen, maar vooral in de lente is het een oude gewoonte om je te bezinnen en te vasten. ‘Vasten’is het onthouden van eten of drinken voor een bepaalde periode om je te bezinnen op het (nieuwe) leven. Vasten is een praktijk die door vele religies beoefend wordt, maar (eerlijk gezegd en jammer genoeg) steeds meer in onbruik raakt.

Zowel het Jodendom, het Christendom, de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme kennen vastenrituelen.  Het is een oeroude vorm van bezinning en reiniging. Een middel van geestelijke en lichamelijke reiniging  - na de winterperiode - als de natuur weer ‘opstaat uit de dood’ of ‘een nieuw leven aanvangt’. In Nederland  is het bijvoorbeeld een katholiek gebruik om tussen Aswoensdag (einde van het karnaval) en Pasen te vasten. Het is een voorbereiding op het Paasfeest. Pasen volgt op Goede Vrijdag. Tijdens het Pasen wordt gevierd dat Jezus uit de dood is opgestaan op de derde dag na zijn kruisiging en een nieuw leven aanvangt. De periode van Paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt veertig dagen.

 

Vanuit Yogaperspectief

Gezond ‘ voedsel’ (in meeste ruime zin bedoeld: dus lichamelijk en geestelijk voedsel) is voor een Yogi van bijzonder belangrijk. Een Yogi wil energetische kracht verkrijgen. Goed ‘voedsel’ versterkt alle omhulsels (Koshas) rondom het innerlijk Zelf (Atman). Veel Yogi’s zijn vegetariërs, vanuit oogmerk van geweldloosheid (Ahimsa). Zij leven van plantaardig voedsel, melk en melkproducten en drinken geen alcohol. Toch zijn er ook vleeseters maar dan alleen vlees van kleine dieren (vis, gevogelte en eieren). Yogi’s eten met hun handen en willen hierdoor meer hun zintuigen (Jnanendryas) betrekken bij het eten. Er zijn vele vormen  en reden van vasten voor een Yogi. Het kan zijn ter voorbereiding op een ritueel of meditatie of om geld uit te sparen en aan armen te geven. Het vasten gebeurt dan – naast bezinning – mede uit het oogpunt van reiniging (Saucha), soberheid of strenge discipline (Tapas).

 

Volle maan meditatie op 18 april en 17 mei 2011

De volle maan meditatie is een ander voorbeeld van een oud (religieus) volksgebruik. Op maandag 18 april (van 19:30 uur tot 22:30 uur) en dinsdag 17 mei 2011 (van 20:00 uur tot 21:30 uur) houden we weer een volle maan meditatie. Omdat deze meditatie valt op een gewone lesdag zal de meditatie geïntegreerd worden in de les. De  meditatie wordt geleid door Klaas Stuive en vindt natuurlijk plaats in het Opleidingscentrum in Nieuwegein. De meditatie is gericht op het vinden van vrede in jezelf, vrede in je omgeving en vrede in de kosmos.

 

Zondag 3 april, landelijke contactdag SYN

De Stichting Raja Yoga Nederland is één van de medeoprichters van de Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN). Per 1 april 2011 heeft deze organisatie een rechtspersoonlijkheid in de vorm van een Vereniging met Statuten en een Huishoudelijke Reglement. Het bestuur bestaat uit: Klaas Stuive (voorzitter), Ajata Stam (vicevoorzitter), Eugene Derksen (penningmeester) en Patrick Ros (secretaris). Ereleden zijn: Ajita Barbier en Jan van Opzeeland.
De contactdag op 3 april 2011 vangt aan om 11.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen. Het thema van de ochtend is ‘vertrouwen’ (Shradda). ‘s Middags wordt een klankconcert gegeven door Tim Torré ondersteund door een tweetal muzikanten. Er wordt een vrijwillige donatie gevraagd.

 

Zondag 10 april, Satsang en Mantra-initiatie

Voor het eerst vindt op zondag 10 april in de vorm van een Satsang een oeroude Mantra-initiatie plaats. Er hebben zich negen initianten aangemeld. De initiatie wordt omlijst met een vuurritueel , meditatie en samenzang. De initianten bereiden zich een maandlang voor doormiddel van ochtend en avond meditatie en één dag vasten in de week. In die periode beoefenen zij dus Saucha, Tapas en Dhyana. Zij ontvangen een persoonlijke Mantra ter ondersteuning en verdieping van hun meditatie. Het toekennen van een Mantra is puur persoonlijk  en geldt als een formele inwijding als serieuze beoefenaar (Sadhana) van Klassieke Yoga.

 

Zaterdag 28 mei, 4Life event

4Life Events organiseert een lifestyle event ter verrijking 4Life! Het lifestyle event is voor vrouwen, maar mannen mogen ook mee. Het event is uniek, omdat je zelf de keuze hebt uit diverse workshops, je bent niet verplicht te netwerken (mag natuurlijk wel), je komt hier puur voor jezelf. 4Life Events heeft een aantal workshops samengesteld waar je wat aan hebt! Klaas zal hier onder andere een workshop Tai Chi geven.

4Life Events steunt met het event de Doe Een Wens Stichting Nederland. DezeStichting vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Hiermee geef je de kinderen weer hoop en kracht. Weg van ziekenhuis, artsen en behandeling. Deze wensen zijn alleen te realiseren dankzij de inzet en creativiteit van vrijwilligers, de medewerkers van betrokkenen en de financiële steun van donaties. Van iedere toegangskaart gaat 5% naar Doe Een Wens Stichting Nederland. Nadat het 4Life Event heeft plaatsgevonden zal er een veiling plaatsvinden met mooie verrijkende workshops of behandelingen om jezelf te verwennen, de gehele opbrengst gaat naar Doe Een Wens Stichting Nederland.

Meer informatie is te vinden op www.4lifeevents.nl.

 

Zaterdag 2 en zondag 3 juli, World Culture Festival

Op 2 en 3 juli 2011 wordt het ‘World Culture Festival’ georganiseerd. Dit unieke evenement zal plaatsvinden in Berlijn.

Het 'World Culture Festival' met dans, muziek, literatuur, yoga en eten wordt gehouden ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de internationale stichting Art of Living. Het festival verwelkomt 70.000 deelnemers uit meer dan 150 landen. Het ‘World Culture Festival’ is gericht op het samenbrengen van culturen en de verschillen juist te vieren, in een tijd waarin er zoveel onrust is en onbegrip voor verschillende religies en culturen.

Deze grootse manifestatie in zowel het Olympisch Stadion in Berlijn als in de Wereld Paviljoenen daaromheen, toont de schoonheid van alle wereldculturen door middel van yoga, dans, muziek, eten, literatuur en conferenties. Het Wereld Yoga park, prachtig gelegen op de groene velden rondom het stadion, laat de deelnemers het krachtige effect van yoga ervaren als een manier om de fysieke en geestelijke gezondheid te verbeteren en innerlijke vrede te creëren. Yogadeskundigen uit verschillende tradities delen hun deskundigheid in conferenties en workshops. Een uniek yoga museum brengt de ontwikkeling van yoga in kaart vanaf de oude wijzen tot de hedendaagse toepassing. Het yoga park illustreert ook de sociale impact van yoga en de toepassing ervan in wereldwijde humanitaire projecten. De Wereld Paviljoenen tonen op vier plaatsen het culturele erfgoed van alle werelddelen: de deelnemers ervaren een voortreffelijk internationaal vegetarisch culinair festival, dans, literatuur en muziek uit Afrika, Azië, Europa en Noord en Zuid Amerika. In de paviljoenen vinden ook de 5e Internationale Vrouwenconferentie, de Wereld Jeugdconferentie en een conferentie over leven vanuit menselijke waarden plaats. Senior vertegenwoordigers van regeringen, topmensen uit het zakenleven, academici, leiders van niet-regering gebonden organisaties, religieuze en spirituele leiders, vredestichters en beroemde persoonlijkheden van over de hele wereld delen hun gezichtspunten en verspreiden de boodschap van vrede, eenheid en 'Harmony in Diversity'.

Ook laat het 'World Culture Festival' het uitgebreide culturele erfgoed van India zien, de bron van yoga. Niet alleen worden de voordelen van yoga getoond, maar ook de schoonheid van de muziek, dans en de Indiase keuken. Er worden ruim 5.000 gasten uit India verwacht in Berlijn, onder wie ook artiesten en gerenommeerde afgevaardigden vanuit de openbare en private sector.

Bekende internationale dans - en muziekgroepen zullen het publiek betoveren met prachtige voorstellingen. De grote finale kent zowel een ongeëvenaard concert met 30 piano's en meer dan 6.000 gitaren als een Meditatie voor de Vrede.

Meer informatie is te vinden op www.worldculturefestival.org.  

 

Studiegroep Geheime Leer start op 11 september 2011

De Stichting Raja Yoga Nederland start een Studiegroep ‘Geheime Leer’ (Gupta Vidya). Deze studie is buitengewoon interessant voor  de meer gevorderde Yoga-kenners. De studie zal in eerste instantie gewijd zijn aan de kosmologie. Klaas Stuive heeft een persoonlijke samenvatting gemaakt van dit deel. De studie zal bestaan uit 10 lessen op iedere 2de zondag van de maand van 10.00-13.00 uur. De kosten bedragen € 220,-.  (inclusief gebonden samenvatting van Klaas Stuive). Het lesgeld dient betaald te worden in 2 delen. Eerste deel  voor aanvang studiegroep. Tweede deel in januari daarop volgend. Maximale aantal inschrijvingen 20 deelnemers.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de site www.raja-yoga.nl.

 

Studiegroep ‘Upanishads doorstart

Vanwege het succes van de Studiegroep Upanishads wordt deze Studiegroep ook in september geconsolideerd. De studiegroep staat onder leiding van Ajata Stam. De studiegroep vindt plaats op de laatste zondag van iedere maand en start op  zondag 25 september.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de site  www.raja-yoga.nl. of  via de levensschool van Ajata Stamajasta@hotmail.com.

 

Lesgelden voor nieuwe seizoen 2011/2012

De Stichting is een ideële (niet-commerciële) instantie. De vaste docenten stellen hun kennis en tijd gratis beschikbaar. De lestarieven staan al jaren op hetzelfde niveau, maar toch zullen we de lesgelden moeten verhogen om budgettair neutraal te kunnen blijven voortbestaan. We hebben een vergelijkend onderzoek gedaan naar de tarieven voor de lesgelden bij vergelijkbare Yogaopleidingen en kwamen tot de conclusie dat prijs en kwaliteitsverhouding  – ondanks een verhoging van de lesgelden – in vergelijking lager zijn en zeer zeker de toets van kritiek kan doorstaan. Met ingang van het komende lesseizoen (september 2011)  worden de volgende tarieven per les gehanteerd:

Yoga: Ontspannen               € 15,00
Yoga: Beheersen                 € 17,50
Yoga: Integreren                   € 20,00
Yoga: Doceren                      € 20,00
Yoga: Meesterschap            € 20,00
Studiegroepen                      € 22,50

Andere nieuwtjes

Jolanda (woensdag) is in verwachting en de zwangerschap verloopt voorspoedig. Zij laat iedereen groeten. Richard (woensdag) is opnieuw vader geworden van een mooie zoon. Peter ligt in de lappenmand en moet voorlopig rust houden. Hij wordt onderzocht aan zijn longen. Ook van hem de hartelijke groeten en hij komt  na zijn herstel zeker weer bij ons terug. Mary (maandag) is weer gestart met kinderyoga in ons centrum. Ook heeft zij inmiddels haar eigen Yogagroep. Verder organiseert zij een prachtig event op zaterdag 28 mei 2011. Zie voor meer informatie info@marketingenik.com.  Eugene heeft een afstudeeronderwerp voor zijn docenten- en meester-opleiding. Hij gaat zich verdiepen in de Pranayama- technieken. Ietje (zaterdag) is weer zo goed als helemaal aan de slag na een ingrijpend  herstelproces. Haar gezondheid is duidelijk  in opgaande lijn. Zij zal ‘om en om’ aanwezig zijn op de lessen van de zaterdag. Ook haar onderwerp voor de meester-opleiding heeft zij weer opgepakt. Het gaat over de Vedanta- filosofie en de titel luidt: ‘de scharrelmens’. Zij heeft daarvoor een speciale site ontworpen. Marleen doet een stapje terug vanwege privéomstandigheden. Zij zal in het nieuwe opleidingsjaar niet meer als docent fungeren. Erg jammer want zij is een uitstekende docente met een buitengewone bescheiden en liefdevolle uitstraling. Wel blijft ze de lessen volgen op de maandagavond.  En niet te vergeten Gina. Zij krijgt een vervolggroep voor Yoga op haar werk in Rotterdam. We zijn naarstig op zoek naar een vervanger/ster voor haar op de dinsdag. Er hebben zich een vijftal nieuwe cursisten aangemeld voor de diverse lessen.

Hopelijk hebben we niemand vergeten. Kortom: weer veel ‘nieuw leven’ in de brouwerij bij aanvang van de nieuwe  LENTE…

 

Namens Stichting Raja Yoga Nederland, wensen we jullie alvast voor het nieuw jaar een “rotsvast” vertrouwen in jezelf toe.

Marleen van Westrop
Eugene Derksen
Klaas Stuive

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws