Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Lente 2012

Geplaatst op 20/03 door

Stichting Raja Yoga Nederland
NIEUWSBRIEF LENTE 2012

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796


Lentekriebels

De eerste bloembollen (zoals de krokus) waren al vroeg  uit de grond en toonden weer hun prachtige kleuren. Nieuw leven vangt aan en er vindt ook weer kruisbestuiving plaats (zie foto). De bijtjes zoemen weer rond. De natuurlijke cyclus gaat verder. In de wereld van de natuur kan de ene vorm van leven niet zonder de andere vorm. De lammetjes, kalfjes, paardjes springen en dansen weer in de weide. Heerlijk dat nieuwe leven, fijn dat de dagen weer verlengd zijn na de donkere, koude, regen- en sneeuwachtige winter. Hoera! Voelen jullie die lentekriebels ook…?
 

Wat kunnen jullie verwachten in deze editie?

De Stichting doet al 20 jaar aan kruisbestuiving op het gebied van Klassieke Yoga. Een jubileumjaar dus! Hari OM...

Klaas is daarom druk bezig met de afronding van zijn verhalenbundel  (108 verhaaltjes) en de Siva-Sutra’s.

Via onze lessen proberen we antwoorden te vinden op belangrijke levensvraagstukken. We hebben ons jubileum al gevierd met een gratis HAIKU-kalender 2012. We blijven de kruisbestuiving voortzetten en belangrijke antwoorden geven op vragen die er onder jullie leven. We hebben een aantal vragen geïnventariseerd, waaraan we in deze Nieuwsbrief aandacht zullen besteden. De vragen zijn:

 • Heb je nog een mooie lente haiku?
 • Wat is de beste Yoga-vorm?
 • Wanneer ben je een echte Yogi?
 • Waarom zoveel Sanskrietwoorden binnen de Yoga?
 • Leuke verhaaltjes over Echo en Geluk
 • Wat is Ayurveda?
 • Hoe zien de roosters er uit?

Maar ook:

 • Groeten uit India
 • Mooie Lentehoudingen
 • Een nieuw lente-recept

Veel leesplezier,
Het bestuur


Een mooie lente Haiku?

Vaak wordt er gezegd dat je de lente kunt ruiken en op andere wijzen zintuiglijk kunt voelen!. Een soort aankondiging die we zintuiglijk opmerken, voelen en een bij ons zelf een reactie oplevert, een kriebel of een gevoel van ik moet wat doen... Van dichtbij: je tuin, wat een puinhoop! Deze Haiku kwam plotseling op. Een fotootje in woorden:  

‘Ik ruik ‘t zonnelicht
Voel de kriebels in mijn lijf
De tuin schreeuwt om hulp!’

 
Wat is de beste Yoga-vorm? 

Ons bereiken veel vragen over welke vorm van Yoga nu de beste is!  Er zijn tegenwoordig zo veel Yogavormen dat je deze vraag wel moet stellen! We zoeken het antwoord in de Bhagavad Gita. Het boek waarin de Heer Krishna een dialoog over Yoga aangaat met de krijger Arjuna.

Arjuna vroeg:‘O Heer Krishna, Wil je me nu ondubbelzinnig duidelijk maken welke van de
Yogavormen het heilzaamst is?’

De Heer Krishna antwoordde: ‘Zowel Karma Yoga als Bhakti Yoga leiden tot bevrijding. Alleen onwetenden maken  onderscheid. 
Degenen met verstand van zaken zeggen dat wie zich toelegt op de essentie van Yoga in alle gevallen de vruchten zal plukken. Deze
weet dat  de wegen van activiteit en onthechting één zijn.
Wie toegewijde dienst verricht, een zuivere Ziel heeft, zijn geest
en zinnen beteugelt, is iedereen dierbaar en omgekeerd.
Zo iemand raakt, hoewel hij altijd bezig is, nimmer in
verwarring (BG 5)’.

 

Arjuna vroeg aan Krishna welke Yoga-vorm nu het beste is. Krishna antwoordde dat alle Yogavormen goed zijn als ze met de juiste (lichamelijke en geestelijke) toewijding en aandacht worden uitgevoerd. Uiteindelijk zullen alle yogavormen eindigen in Karma Yoga (inclusief Bhakti Yoga). Dat is je inzetten voor het welzijn van de mens en je dienstbaar maken zonder er iets voor terug te verwachten. Dat kan ook zijn op je werk, als Yogadocent, als lid van familie en in je gezin.

Vaak verdelen we Yogavormen in voorbereidende en hogere Yoga. Zo worden Kriya Yoga, Mantra Yoga, Jnana Yoga en Hatha Yoga (al dan niet terecht) geschaard onder ‘voorbereidende Yoga’.

Waarom?

Zij worden beoefend door mensen met een uiterlijke ambitie, vaak vanuit lichamelijke en/of medische motieven. Er is dan minder aandacht voor meditatie en contemplatie. Dat wil zeggen minder geestelijke ambitie. Onder ‘hogere Yoga’ worden vaak de Raja Yoga, Bhakti en Karma Yoga gerekend. Hier is de vurige en geestelijke ambitie gericht op eenwording met de verlangde godheid, maar vooral op bevrijding (Kaivalya) uit de cyclus van leven en dood (reïncarnatie). Dus daar ligt het verschil tussen Yogavormen of ze nu zogeheten voorbereidende of hogere Yoga zijn. Het  ligt dus aan de aspiratie van de Yogabeoefenaar zelf. In het verlengde van deze vraag:


Wanneer ben je een echte Yogi?

Ook voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar de Bhagavad Gita.

De Yogi wiens geest steeds op Mij is gericht, verwerft het hoogste
geluk. Dankzij zijn eenwording met zijn ware Zelf (Brahman)  is
hij verlost, zijn geest heeft vrede, zijn lusten zijn tot rust gekomen;
hij is vrij van Karma. De Yogi bereikt de hoogste volmaaktheid in voortdurende verbinding met het Allerhoogste Bewustzijn.
De ware Yogi ziet Mij werkelijk overal. De volmaakte Yogi, O Arjuna,
is hij die door vergelijking met zichzelf de ware gelijkheid van alle wezens ziet, zowel in geluk als in verdriet. (BG 6).

 

Hier ligt dus het echte verschil tussen klassieke Yoga en (wat je kunt noemen) gezondheid Yoga.

Je bent pas een echte Yogi als je:
1. vanuit het Allerhoogste Bewustzijn;
2. in alles de hand van de Allerhoogste ziet;
3. en geen wereldse verlangens meer hebt.

Het behalen van een diploma als Yogadocent of Yoga-meester geeft dus geen enkele garantie voor de kwalificatie van een echte Yogi. Het gaat om je innerlijke of geestelijke houding. Jij bepaalt dus zelf of je een echte Yogi bent of niet! Maar wees gerust,  Krishna zegt ook dat hij iedere serieuze poging daartoe zal zegenen!

 
Waarom Sanskrietnamen binnen de Yoga? 

Een goede vraag. Het antwoord luidt dat dit de oorspronkelijke oertaal is van Yogi’s. Even wat meer achtergrond.

Het Sanskriet is een zeer oud Indo-Arische taal die streng gereguleerd is door de spraakkunst van de wijze Panini. Het is de taal van de grote klassieke Yoga literatuur . Zij wordt nog steeds door een aantal Brahmanenfamilies en bepaalde Hindoeïstische sektes gesproken en toegepast. Het is een ‘dode’ cultuurtaal die altijd bij een zekere sociale elite hoorde. De naam is afkomstig van het woord ‘Samskrtam’, dat betekent: ‘samengesteld’ of volmaakt’. Het wordt de ‘taal van de goden’ genoemd en men beweert dat deze taal gesproken werd door het vierde mensenras, de zogeheten ‘Atlantiërs’. Toen de aarde zich omwentelde en Atlantis in de oceaan verdween en andere gebieden weer door de aarde werden opgeheven, is de taal door de Ariërs meegenomen naar India.  Omdat Sanskriet een oertaal is, staat het dicht bij scheppingsklanken. Ieder woord is als een Mantra, als je het goed uitspreekt. Het is vanaf aanvang al de Yoga-taal, omdat de kennis van Yoga vroeger ‘geheime kennis’ (Supta Vidya) was van de Brahmanen en die spraken Sanskriet. Sanskriet werd er ook gesproken in het oude Babelonië (bij Eufraat en Tigris, een koninkrijk in Mesopotamië, waar nu Irak ligt). Een aardige legende is dat het Sanskriet de Zielentaal is die iedereen kon begrijpen, maar door dat de esoterische kennis verwaterde spraken maar weinig mensen deze taal meer. De volkeren gingen zich steeds meer verspreiden en ontwikkelde hun eigen taal. Dit is de essentie achter ‘Babylonische spraakverwarring’ en de ‘Toren van Babel’ (zie Genesis). De Vedische geschriften, zoals Rig Veda, zijn nog oude getuige van deze taal.
 


Sanskriet  Rig Veda

 

Het leven als een ECHO, een verhaal

Je vader of moeder zijn je eerste leermeesters in het leven. Hier een verhaal met een wijze levensles uit de verhalenbundel van Klaas die dit jaar uitkomt. Een gebeurtenis tussen een vader en een zoon.

Een man en zijn zoon liepen in het bos. Hij kwam bij een diepe put, maar hij schaafde zijn knie aan een uitstekende steen en riep: ‘Auwww!’. Verrast hoort hij een stem uit de diepe put die ‘Auwww!’ terug roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: ‘Wie ben jij?’, maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: ‘Wie ben jij?’ Hij wordt kwaad en hij roept: ‘Je bent een stommerd!’, waarop de stem antwoordt: ‘Je bent een stommerd!’. Hierna keek de jongen naar zijn vader en vroeg: ‘Vader, wat gebeurt hier?’.  De vader antwoordde: ‘Jongen, let op!’ en hij riep vervolgens: ’Ik hou van jou jongen!’. De stem antwoordde: ‘Ik hou van jou jongen!’. De vader riep: ‘Jij bent een mooi mens!’ en de stem antwoordt: ‘Jij bent een mooi mens!’. De jongen was verbaasd, maar hij begreep nog steeds niet wat er aan de hand was. Zijn vader legde het hem uit. ‘De mensen noemen dit een ECHO, maar in feite is dit het LEVEN! Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf hebt ingestoken. Het leven is een ECHO van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid! Als je begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect! Wil je dat mensen geduldig en respectvol met je omgaan, geef hen dan geduld en respect! Deze Natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven. Het leven geeft je altijd terug wat jij erin brengt, het is geen toeval, maar een ECHO van jouw eigen handelingen’.
 

Wat is Kundalini?

Een vraag, die vaak gesteld wordt, is: ‘wat is Kundalini?’ Er zijn mythische verhalen over Kundalini en haar risico’s. Haar geschiedenis voert terug naar de vroege oudheid. Maar eerst wat achtergronden over de betekenis vanuit de Yoga.

Kundalini betekent ‘opgerold’ . In Yoga is het de Sakti-kracht die 3 ½ keer (3 keer voor de Trigunas en ½ voor de transcendentie) opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom in Mulandhara Chakra. Het wordt uitgebeeld als een ‘moedergodin’ of een ‘slapende slang’. Vandaar ook de benaming 'slangenkracht'.  Het vormt een onderdeel van ons ‘subtiel lichaam’ (Sukshma Sarira), dat bestaat uit energiebanen (Nadis) en energiegebieden en –centra (Chakras).  Door middel van meditatie en toepassing van Yogatechnieken kan je de Kundalini laten ontwaken en omhoog brengen via Sushumna: het middenpad bij de wervelkolom.  Het omhoogstijgen via de verschillende energiecentra (Chakras) leidt tot mystieke ervaringen, totdat deze uiteindelijk de kruin (Sahasrachakra) bereikt. Daar vindt een intense ervaring plaats die niet of nauwelijks te beschrijven is. Een verbinding tussen de lagere en hogere energieën. De Yogi’s noemen deze ervaring: Sad-Chid-Ananda (harmonie, goddelijk bewustzijn, gelukzaligheid). Het is de energie die - via de energiecentra - onze bewustzijnsniveaus verruimd en uiteindelijk ons laat kennis maken met het Universele of Goddelijke Bewustzijn. Volgens de Siva-Sutra’s verenigt deze energie zich met het Opperwezen, de Heer Siva. Dan zal de Yogi goddelijke wijsheid, zuivere LICHT en LIEFDE ervaren.

Het zelf experimenteren met Kundalini en voortijdig ontwaken van de energiecentra is risicovol.  Volgens de Yogatraditie is een periode van zuivering en versterking van lichaam en geest een essentiële vereiste door o.a. Tapas (discipline), Asana’s (fysieke houdingen), Pranayama (adem- en energiebeheersing) en Dhyana (meditatie). Patanjali benadrukte de noodzaak van een stevige basis van Yama’s (universele regels)  en Niyama’s  (innerlijke waarden). Het voortijdig of spontaan ontwaken kan psychische neveneffecten hebben. Verstandig is om onder begeleiding van een bekwame Yoga-meester de Kundalini op een zachte manier te laten ontwaken.

De zienswijze over Kundalini is universeel. Je kunt het in de mythologie en symbolen terug vinden in de esculaap en caduceus. De ‘esculaap’ is een oud Grieks en Egyptisch, symbool geassocieerd met de Astrologie. Het verwijst naar de Griekse god van de geneeskunde Aesculapius.  Deze godheid kreeg les in de geneeskunde van de wijze Centaur Cheiron (man-paard mens). Het bestaat uit een slang die zich rond een staf draait. De Griekse god Hermes (god van genezing en bemiddelaar tussen uiterlijke en innerlijke wereld) heeft een zogeheten ‘caduceus’. De slang staat symbool voor de genezing en wijsheid, omdat dit dier zijn huid kan afwerpen, hetgeen staat voor herboren worden en genezing, maar ook door zijn beet de dood kan brengen.

 

Voorbeeld van esculaap- en caduceus  teken

De Egyptische god Mercurius was niet alleen de god van de handel, maar meer en in het bijzonder ook een soort Griekse Hermes. Mercurius, maar ook Hermes, droegen een Caduceus (betekent letterlijk: heraut of onderhandelaar), een staf met twee slangen. Het symboliseert vrede, bescherming en genezing. De esoterische betekenis is dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie (Zon en Maan) zich Tantrisch (als een weefgetouw) moeten verbinden om de EENHEID tussen de Ziel en God te kunnen ervaren. Iemand met dat teken werd overal toegelaten! In de Indiase Yoga vinden we dit symbool regelmatig terug.

Een esculaapteken komt ook voor in de Bijbel (Numeri 21) en werd gebruikt voor het genezen van een slangenbeet. Esoterisch betekende dit echter dat als je volledig afkeert bent van de Heer, je via meditatie en het omhoog richten van je energie weer een verbinding kunt leggen tussen je Ziel en de Heer. Je verkrijgt dan weer het ‘eeuwige leven’, dat wil zeggen: doorbraak in de cyclus van leven en dood.

En de Heer zei tot Mozes: ‘Maak een vurige slang en sla deze om
een staf; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven’.
 
En Mozes maakte een koperen slang en sloeg deze om een staf.
En het gebeurde dat als een slang iemand beet en deze naar de koperen slang keek, hij in leven bleef.

 

Wat is geluk of pech? Een verhaal

Yoga wordt soms veronderstelt een zoektocht te zijn naar het innerlijk geluk. Ingewijden weten dat je niet meer hoeft te zoeken, maar dat je alleen moet accepteren dat het altijd al in je ware Zelf aanwezig is en blijft. Hier een verhaaltje over het ervaren van geluk of pech in dagelijks leven en de houding die je daarin kunt aannemen (uit de verhalenbundel van Klaas die dit jaar uitkomt).

Er was eens een man die in een arm plattelandsdorpje in het noorden van ons land woonde. De man was in ‘goede doen’, omdat hij als enige in het dorp een ‘bromfiets’ had, zodat hij boodschappen kon doen in de stad. Op een dag werd zijn bromfiets gestolen. Alle buren vonden dit vreselijk, maar de man zei alleen maar; ‘Ach wat is pech en wat is geluk?'.
Een paar dagen later werd de bromfiets door de politie weer terug gebracht met nog een tas vol eetbare spullen. De buren vonden allemaal dat hij geweldig geluk had gehad, maar de boer zei alleen: ‘Ach, wat is geluk en wat is pech?’
De volgende dag probeerde de zoon van de man op de bromfiets een stukje te rijden. Hij viel van de bromfiets af en de zoon brak een been. De buren waren geschokt over deze tegenspoed, maar de man zei opnieuw: ‘Ach, wat is pech en wat is geluk?’
en week later kwamen er militairen naar het dorp om jonge mannen te rekruteren voor de verplichte krijgsdienst. De zoon van de man wilden ze niet hebben vanwege zijn gebroken been. Toen de buren lieten weten dat hij toch wel erg veel geluk had gehad, antwoordde de boer: ‘Ach wat is geluk en wat is pech?’

Moraal van dit verhaal? Het gewone geluk is niet afhankelijk van dingen die gebeuren in je leven, maar hoe je er zelf mee omgaat. En… wellicht ook een beetje hulp van boven af!
 

Voorjaarstips (uit de Ayur Veda)

Het voorjaar is begonnen en de grote schoonmaak staat voor de deur. Niet alleen hebben we de neiging om ons huis eens lekker schoon te maken en door te luchten, maar ook ons lichaam. Zijn er enkele tips voor ons welzijn? Het antwoord luidt: ‘Bestudeer de Ayur Veda’…

Het woord ‘Ayurveda’, betekent ‘kennis voor een lang leven’. Deze kennis ondersteunt een goede gezondheid en kan het verbeteren. Er zijn drie grondbeginselen. Deze beginselen zijn in de gehele natuur werkzaam, maar ook in ons lichaam en in onze geest. In het Sanskriet worden deze grondbeginselen: ‘Dosha’s’  (dat wat verandert) genoemd. Belangrijk daarbij is ‘luisteren naar je lichaam’. Ook de mensen worden in deze drie beginselen onderverdeeld. De drie Dosha’s zijn: Vata (luchttypes), Pitta (vuurtypes) en Kapha (aardetypes). Als je als type in evenwicht bent, dan voel je jezelf goed en geniet je een prima gezondheid. Goede voeding hangt af van veel factoren. Gebruik je gezond verstand en je intuïtie bij de keuze van goed voedsel.

Er zijn factoren die het evenwicht van de Dosha’s beïnvloeden, zoals dagelijkse gewoonten (sigaretten of alcohol bijvoorbeeld), spanning, voeding en seizoenen. Een paar eenvoudige tips moeten je een beetje ondersteunen om vooral in de lente je innerlijk evenwicht te handhaven.

In de ‘Charak Samhita’ het oudste, klassieke Ayurvedische leerboek (3de en 2de eeuw voor Chr.), wordt de invloed van de natuur in de lente als volgt beschreven:

In de LENTE wordt door de warmte van de Zon de in de winter opgehoopte Kapha in het lichaam vloeibaar gemaakt. Dat beïnvloedt
de spijsverteringskracht en de stofwisseling en kunnen er vele
klachten ontstaan.

 

De Kapha-Dosha heeft de eigenschappen: ‘koud’, ‘vloeibaar’, ‘zwaar’ en ‘zacht’. Om die reden hebben veel mensen in de vroege lente een paar dagen een ‘loopneus’ (vloeibaar, zacht) en een duf, zwaar hoofd. ‘Voorjaarsvermoeidheid’  betekent ook een teveel aan Kapha. Om eventuele klachten  te voorkomen, adviseert Ayurveda om aan het begin van de Lente de Kapha-elementen te verminderen. Dit zijn enkel tips om teveel aan Kapha terug te brengen. In het begin van de lente aandacht dus voor lichte voeding en versterking van de spijsvertering.

 • Licht verteerbaar ontbijt in de ochtend, omdat de spijsverteringskracht (agni = vuur) ‘s ochtends  zwak is. Een kopje groene thee met gember, honing of citroen helpt o.a.
 • Hoofdmaaltijd kan het best ’s middags worden gebruikt, omdat de spijsver-teringskracht (agni-vuur) dan het sterkst is. Lekker is om Yoghurt (0% vet) als toetje te gebruiken.
 • Niet te laat avondeten, liefst als het nog licht is. In de avond is een zelfgemaakte soep een weldaad voor de spijsvertering, natuurlijk met verse groenten.
 • Extra voedingssupplementen gericht op darmreiniging (ontslakken) en verbetering van de spijsvertering.
 • Eet zo min mogelijk tussen de maaltijden door. Neem liever vers geperst sap of zoet en rijp fruit. Pas tussenperiodes van ongeveer 2 uur toe. Dan wijzigt de stofwisseling en wisselt de dominantie van de neusgaten.
 • Voedsel beter goed kruiden, dan zout gebruiken. Voorkeur: bruine rijst, chapati’s (dun, ongedesemd brood van tarwemeel), asperges, uitjes, lichte groentesoepen, verse salades, mung-bonen in de vorm van een lichte soep (daal), verse tuinkruiden, saffraan, rijp en licht fruit.
 • Gebruik minder koude dranken en koud, zwaar, gebraden, vet en gefrituurd voedsel, rauwe graanmuesli, kaas, zoetigheden en bananen.
 • Niet-vegetariërs wordt aangeraden het eten van vlees te beperken en in plaats van vlees: kip of vis te eten.
 • Regelmatig sporten in de lente is belangrijk, maar vermijd overbelasting! Liever vaker en met mate. Met mate zonnebaden (vóór de middag) om de Kapha-dosha te verminderen en het gevoel van welzijn te verhogen.
 • Wanneer je in het voorjaar slaperig voelt, een wandeling van een half uur in de frisse lucht en in een flinke tempo is aan te bevelen.
 • Ga op tijd naar bed (rond 22.00 uur) en sta op tijd op (rond 06.00 uur). Dan begint je enthousiast aan een nieuwe dag! Als je een meditatie doet en een paar fysieke houdingen beoefent, dan begint de nieuw dag ook harmonies en geestelijke rustiger! Verminder of stop met alcohol en roken…


Lentehoudingen

‘Asana’ betekent letterlijk: ‘niet bewegen of zitten blijven’. Bij de Raja Yoga is het de derde stap in Yogastelsel van Patanjali. Deze Yogi zegt daarover:

 Lichamelijke houdingen moeten stabiel en aangenaam zijn.  Zij moeten leiden tot de ontspanning in de inspanning, zodat je niet
wordt gestoord . (YS II.46-48)


Voorbeelden

De half gevangen lotus voorover buiging (Ardha Pada Padmottanasana) of de Halve Maan houding (Ardha Chandrasana) zijn geschikte ‘lentehoudingen’ . Het haalt een zwaar gevoel uit je hoofd. De gedraaide driehoekshouding (Trikonasana) ondersteunt de peristaltische bewegingen van je darmen. De half gedraaide Vis-menshouding (Ardha Matsyendra) versterkt de werking van de maag.

 

Recept Lentesoep

In het voorjaar is het heerlijk een soepje te maken van de groenten die in de lente voorkomen. Dus in deze periode in ieder geval asperges en lente-uitjes. Hier een lekker recept.

400 gram witte asperges
1 ui
1 bleekselderij
1 prei
1 lente-uitje
een paar plakjes wortel
een klein scheutje olijfolie
2 groente- bouillonblokjes
peper en zout naar smaak.

Lekker met een stukje stokbrood en wat verschillende  soorten kaas. Mmm… Eet smakelijk!


Groeten uit India

Ook dit jaar is heeft een groep Nederlandse yogadocenten India bezocht. Helaas was Klaas er dit jaar niet bij.

Deze foto ontving Klaas van de Swami met de hartelijke groeten en beste wensen voor zijn gezondheid. Hij ontving deze foto met een bericht zowel van Swami Ritavan als van Swami Veda Bharati. Op de foto de Swamiji, Eugene en Ajãtã na een diepe meditatie met de Swamiji.

V.l.n.r. Eugene, Swami Veda Bharati en Ajãtã

 

Ook in 2013 wordt er door SYN weer een India-reis georganiseerd. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid bij stil staan. Informatie hierover zal binnenkort ook op de website geplaatst worden. 


Mantra-initiatie

Er zijn 6 belangstellenden voor de Mantra-initiatie. Deze vindt plaats op zondag 1 april (geen grapje) en start om 11.00 uur. Zij die zich hebben opgegeven, bereiden zich een maand lang voor met extra meditaties en vasten. De Mala’s, die zij krijgen, zijn al ingezegend bij Devaprayaga. 

‘Devaprayaga’ betekent: Goddelijke Samenvloeiing in het Sanskriet.As per Hindu Scriptures, Devaprayaga is the sacred event of merging two heavenly rivers, Alakananda and Bhagirathi , to form the holy Ganga. Het is de heilige Indiase plek waar twee hemelse rivieren, Alakananda en Bhagirathi, samenvloeien tot de heilige rivier de Ganges. Ook wel verbeeldt met samenvloeien van Ida (linker neusgaat), Pingula (rechter neusgat) in Sushumna (middelpunt). Iedereen is welkom om dit ritueel feestje mee te maken!


Belangrijke feestdagen

Nergens zijn zoveel feestdagen als in India. Feestdagen die door iedereen gevierd worden zijn onder andere de Holi en Diwali. Diwali is een feest vergelijkbaar met ons kerstfeest. Lekker eten, mooie kleding en wanneer de zon onder is worden de huizen mooi verlicht met kaarsen en de straten opgeschrikt door knalvuurwerk.

De gekste feestdag voor buitenstaanders is Holi, het feest van de kleuren. Traditioneel gevierd om de lente te verwelkomen en Gods zegen voor een gunstige oogst te krijgen. Tijdens het Holi-feest gaan alle remmen los. Man, vrouw, jong en oud besmeuren elkaar met felgekleurde verf, een heel komisch gezicht!  Holi-feest  wordt overigens wereldwijd door Hindoes gevierd,  op zondag 10 maart bijvoorbeeld in Den Haag en Rotterdam.

      


Christelijke feestdagen in de lente- periode zijn: Goede Vrijdag op vrijdag 6 april a.s. (kruisiging van Jezus), Pasen op zondag en maandag 8/9 april a.s. (opstanding van Jezus), Hemelvaartdag op donderdag 17 mei a.s. (Jezus vaart ten hemel), Pinksteren op zondag en maandag 27/28 mei a.s. (discipelen ontvangen heilige geest).


Lesroosters

Voor de duidelijkheid hier nog even de vakanties tijdens de voorjaarsperiode. Tijdens de vakanties is er in principegeen les.

Maandag 2e Paasdag,  9 april 2012
Meivakantie,  30 april t/m 6 mei 2012 Hemelvaart,  donderdag 17 mei 2012
Maandag 2e Pinksterdag  28 mei 2012

De volle maan tijden in deze periode zijn: 27 maart, 25 april, 25 mei en 23 juni 2012.


Slot

Namens Stichting Raja Yoga Nederland  wensen we jullie een fijne voorjaarsperiode toe. Moge de lessen jullie veel inspiratie en innerlijke warmte geven.  Namaste!

 

 

Lida Noordzij en Marleen Westrop

Eugene Derksen en Klaas Stuive

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws