Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Winter 2011

Geplaatst op 21/12 door

Stichting Raja Yoga Nederland
NIEUWSBRIEF WINTER 2011

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796


Winterse gezelligheid

De winter start officieel op 22 december 2011 om, 06.30 uur en eindigt op 21 maart 2012. De Zon staat  dan in de Steenbokskeerkring. De winter is één van de vier seizoenen. Het afwisselen van de winter met de andere seizoenen wordt veroorzaakt door de schuine stand van de Aardas.

Oorspronkelijk deelde men in de Germaanse streken het jaar in, in slechts twee (zomer en winter) en later in drie (zomer, winter en lente) seizoenen. De jaren werden geteld op basis van de winters. De naam ‘winter’ komt uit het oud-Hoogduitse woord ‘wintar’.

In de middeleeuwen waren in veel delen van de wereld strenge winters. Het wordt de kleine ijstijd genoemd. De gemiddelde wintertemperatuur is sinds het begin van de 19de eeuw gestegen met ongeveer een graad per eeuw. Tussen 1940-1970 was even sprake van een kleine afkoeling. Sinds 1970 is het aantal zachte winters zeer snel toegenomen en het aantal koude tot strenge winters is afgenomen. Ook stijgt de gemiddelde wintertemperatuur. Toch hadden we gelukkig we in 2010 een witte kerst. Dat levert fantastische plaatjes op en winterse gezelligheid, zoals je op de foto kunt zien. Wie weet gebeurt het dit jaar weer!

In ons mensenrijk staat de winter voor huiselijke gezelligheid: open haard, erwtensoep, schaatsen, skiën  en winterkost, zoals boerenkool met spek, hutspot, spruitjes en erwtensoep. De winter werkt  bij sommige mensen op hun gemoedstoestand,. waarschijnlijk als gevolg van minder zonuren. Artsen bevelen dan ook ‘lichttherapie’ aan. Dat maakt een bepaalde stof in de hersens vrij waardoor iemand zich weer zonniger voelt. In de Yoga kunnen we dit gemis opvangen met Jyotir Dhyana, meditatie op het licht.

De winter leidt ook tot zichtbare aanpassingen in ons menselijk ‘doen en laten’. Zo passen we onze kleding aan (dichte schoenen, dikke jas, das, trui, handschoenen, een winterslaapje houden), gaan wellicht voor een bruin kleurtje naar de zonnebank   of gaan overwinteren in een warm land. Dit zijn zichtbare aanpassingen bij de mens.

In het dierenrijk vinden bij sommige dieren ook zichtbare aanpassingen plaats, zoals de vogeltrek (overwinteren in een warm land) en de winterslaap bij beren. De stofwisseling vermindert dan zodat de dieren minder voedsel nodig hebben. Ook hebben ze schutkleuren (ander jasje) om niet op te vallen, zoals de poolvos, de wezel en de sneeuwhaas. Ze worden dan wit en blijven op die manier onherkenbaar.

Met een beetje fantasie zie je toch wel wat overeenkomsten tussen mensen en dieren.  Mensen hebben dierlijke trekjes!

Wat kunnen jullie verwachten in deze editie?

Een mooi jubileum. De Stichting (voorheen Vereniging) bestaat in 2012 twintig jaar! Ter gelegenheid van dit feit zal Klaas een CD uitbrengen met zijn Mantra’s. Voor de geschiedenis liefhebber hebben we een stukje opgenomen over het ontstaan van Yoga. Verder in deze nieuwsbrief in ieder geval weer een mooi verhaaltje. Voor de lekkere trek hebben we ook iets. In de winter is het heerlijk om een lekkere pot soep te maken. We hebben een mooi recept van Indiase groentesoep opgenomen. Zakdoek bij je hebben als je die soep gaat eten, want het water loopt uit je neus! Tijdens de Upanishad studiegroep hebben we de Maangroet (Chandra namaskara) uitgevoerd. Op jullie verzoek hebben we deze nu aan het papier toevertrouwd. Een mooie oefening om s´avonds te doen. Je kunt de oefening ook vinden op onze site: www.raja-yoga.nl. Dus voor iedereen wat wils. Maar we beginnen eerst met het fenomeen van de vogeltrek en een  vergelijking met het begrip Dharma.

Veel leesplezier!

 

Vogeltrek

Vogeltrek is de jaarlijkse verhuizing die veel vogels ondernemen. Ze broeden op de ene plek en overwinteren op een andere plek. Dit heeft als voordeel dat ze kunnen profiteren van gunstige weer- en voedselomstandigheden. Vogels, die jaarlijks trekken, worden trekvogels genoemd, vogels die het hele jaar op een locatie doorbrengen zijn standvogels. Trekvogels navigeren met verbluffende zekerheid (dat wil zeggen: bepalen de juiste koers en houden deze aan). Van een aantal vogelsoorten is bekend dat zij navigeren met behulp van het magnetische veld op aarde.

Foto: vogeltrek

Er blijven toch nog vele raadsels over dit fenomeen van navigeren. Bijvoorbeeld over de vlieghoogte van de vogels op hun trek. De meeste groepen vliegen lager dan 1500 meter, toch zijn er meldingen van kleine vogels, die 3000, 5000 en zelfs 6300 meter hoog vlogen. Een nog steeds niet opgeloste vraag is, hoe de trekvogels zich oriënteren.

Proeven benaderen de stelling, dat de Zon (zie foto), misschien zelfs de sterren hen  de richting wijzen, tezamen met een innerlijke stem. Blijkbaar zijn de vogels met bepaalde gevoelige instincten uitgerust die zelfs de precisie van kunstige menselijke instrumenten overtreffen!

Begrip Dharma

Verbazing over het feit dat trekvogels steeds maar weer hun winter en zomergebieden kunnen terugvinden?

We zeggen dan snel dat is hun instinct! Echter we weten nu dat ze op andere wijze zich oriënteren (magnetische velden, zon en sterren). Zij hebben dat richtingsgevoel meegekregen bij hun geboorte. We kunnen dus een relatie leggen met het begrip Dharma. Dat is een Indiaas begrip dat ‘de wezenlijke natuur van iets’ of ‘de natuurlijke wetmatigheid die daaraan ten grondslag ligt’, betekent. Het volgen van Dharma heeft betrekking op het pad van het welzijn van alle levende wezens (dus ook de vogels!) in de ruimste zin.

Het woord Dharma bij mensen kun je gebruiken in de betekenis van ‘spiritualiteit, hoger verlangen, essentie van het bestaan, innerlijke eigenschap, het opgaan in je eigen oorspronkelijke staat of het volgen van de weg van universele

rechtvaardigheid’. Over het algemeen gelooft men dat iemand die in overeenstemming leeft met zijn Dharma, het doel van zijn bestaan heeft bereikt of zal bereiken.  Dharma sthita betekent dan: ‘het levenspad dat we bewust of onbewust volgen’ of ‘doen wat we moeten doen, volgens ons Karma’.

Krishna zegt hierover tegen Arjuna:

‘Blijf gevestigd en standvastig in Yoga, sta op en… volg je Dharma (gedraag je als een koning die zijn volk moet beschermen)’(Zie hoofdstuk 4).

Het volgen van je Dharma kan je wel eens tot verrassingen leiden of je nu een landarbeider, ICT-er  of koning bent. De wet van Karma maakt geen enkel onderscheid. Zie het volgende verhaal.

Hoe een koning het noodlot  kan keren?

Er was eens een koning die door het noodlot werd achtervolgd en niet meer zeker was van zijn macht.

Op een dag ging hij goed vermomd een oude Yogi raadplegen wat te doen!

De oude Yogi ontving de vermomde koning met een ernstig gezicht. ‘U bent onder een slechte gesternte geboren,’ zei hij . De koning schrok en vroeg de heilige man snel om hulp. ‘De hulp van de goden kan slechts door een offer worden verkregen’, zei de Yogi. De koning moest om de goden gunstig te stemmen zelf een offer  helemaal alleen voorbereiden. Hij moest een boom omhakken, stapel brandhout maken, een koe kopen voor melk en boter. Het brandhout en boter moest hij daarna naar de Yogi brengen, zodat ze samen een offervuur  konden aansteken.

De koning haastte zich terug naar de stad. De volgende ochtend  ging hij naar het bos en begon direct een hoge, dikke boom om te hakken. Maar hij hakte door zijn onervarenheid een vinger af. De koning bloedde hevig en brullend van pijn rende hij naar de Yogi. Deze reageerde tot zijn grote verbazing heel laconiek. Hij zei dat de eerste stap gezet was en maakte geen aanstalten om zijn hand te verzorgen. De koning was zeer boos en ging terug naar de stad. Hij liet zich door zijn hofarts verbinden. Vervolgens gaf hij bevel om de Yogi op te halen en in de gevangenis te gooien.

Er diende zich echter steeds meer nieuwe problemen aan voor de koning. Om zijn zorgen te ontvluchten, ging hij weer verkleed als een arbeider het bos in. Toen de koning onder een boom ging zitten, werd hij opgemerkt door rovers. Zij wilden aan de ‘god van de rovers’ een offer brengen omdat ze een succesvolle roof hadden gepleegd. Zij hadden in de persoon van de koning nu een prachtig en ongeschonden offer. Dus namen ze hem gevangen. Daarna begonnen zij hun god aan te roepen, met de smeekbede dit offer als dank voor de grote buit van hen aan te nemen. Intussen controleerde een rover  al of het dolk scherp genoeg was. De god van de dieven fluisterde echter : ‘Bekijk deze man eerst maar eens beter!’ Dat deden de rovers en zo ontdekte hij dat hun slachtoffer een vinger aan zijn linkerhand miste. De rovers wisten dat goden uitsluitend ongeschonden offerdieren en kerngezonde mensen accepteren en lieten de koning vrij.

De koning zat even later weer alleen in het bos. Hij zag in dat de ontbrekende vinger zijn redding was geweest en haastte zich terug naar zijn paleis. Daar liet hij de Yogi uit de gevangenis halen. Hij boog voor hem en zei beschaamd: ‘Vergeef me, heilige man, eerst was ik woedend op je, maar nu begrijp ik je woorden pas’.  ‘Zo is het goed,’ zei de Yogi en hij glimlachte.

En zo werd het noodlot van de koning gekeerd.

Geheime Leer deel II: Evolutie van de Mens!

Yoga bestaat al sinds de eerste mens op Aarde verscheen. Het eerste en tweede Wortelras werden door de Geheime Leer de ‘Zonen van Yoga’ genoemd, omdat zij uit Kriya-Sakti mensen konden scheppen. Zij beheersten alle bekende Yoga Shiddi’s. Of dat inderdaad ook zo is geweest, dat laten we verder in het midden…                          

Wel is bekend dat Yoga zeer oud is, de kennis lange tijd verborgen bleef en slechts werd uitgeoefend door priesters. Zij onderwezen de goddelijke koningsdynastieën in de geheimen van Yoga tot en met het vierde Wortelras. Dit was een reuzenras dat verbleef op het continent Atlantis (nu verdwenen). Zij verloren uiteindelijk hun ‘derde oog’ (intuïtie of zesde zintuig). Dat wil zeggen dat de kennis van Yoga sterk was verwaterd. Ons huidige, vijfde Ras krijgt weer de gelegenheid die kennis over Yoga op te doen vooral met behulp van de klassieke (Raja) Yoga. Die kennis zal in het zesde en zevende Wortelras culmineren in Karma Yoga tot de mens weer de geestelijke staat van het eerste Ras heeft teruggekregen. Aldus deel II van de Geheime Leer. En let wel, we stammen dus niet af van de apen, maar van de goden. Een boeiend vooruitzicht!

  

Foto: ludieke foto evolutie

Klaas heeft de samenvatting van de Geheime Leer over ‘Evolutie van de Mens’ af. De studiegroep  Geheime Leer heeft nu als onderwerp de ‘Evolutie van de Kosmos’. De groep kan desgewenst na deel I hun hersens kraken om dit tweede deel van het omvangrijk werk van Blavatski in 10 lessen te doorgronden. Je kunt je nu alvast aanmelden. Nader informatie volgt nog.

Geschiedenis Klassieke Yoga

Het eerste archeologische bewijs van het bestaan van Yoga zijn stenen zegels opgegraven in de Indus Vallei. Op deze zegels staan afbeeldingen van figuren in Yoga houdingen, die dateerden rond 3000 voor Chr. Destijds was er de zogeheten ‘Indus’ beschaving. Een geestelijk zeer vooruitstrevende beschaving in de oudheid.  

Foto: stenen zegel uit de Indus vallei

Uit deze beschaving kwamen ook de Veda's; de oudste geschriften in de wereld. De Veda's zijn een verzameling van hymnen over de “Allerhoogste’ . Het bevatte de oudst bekende Yoga beginselen. Deze vorm van Yoga werd gekarakteriseerd door rituele offers. Uit dergelijke ceremonieën is de Klassieke Yoga gericht op meditatie en bevrijding ontstaan. De rituele kennis werd vastgelegd in de Brahmanas en later in de Aranyakas,

Rond 1900 voor Chr. verplaatste de Indus-Sarasvati beschaving zich noodgedwongen naar het zuiden, naar de Ganges rivier. Tussen 1800 en 1500 v. Chr. verschenen de Upanishads. De Upanishads gaan over het hogere Zelf (Atman) en de relatie met Brahman.

Rond 1400 v. Chr. categoriseerde Vyasa (Indiase wijze) de Vedische hymnen in de vier teksten die we vandaag kennen; Rig Veda (Kennis van Lof); Yajur-Veda (Kennis van Opoffering); Sama-Veda (Kennis van Liederen); en Atharva-Veda (Kennis van Atharvan). In 1200 v. Chr. startte Rishabha de traditie die later bekend werd als Jainisme en welke ook gewijd is aan de bevrijding van de Ziel.

In 600 v. Chr. verspreidde Boeddha (geboren in India) de leer van het Boeddhisme, welke de nadruk legde op meditatie en ethiek. Het Boeddhisme heeft grote overeenkomsten met het Hindoeïsme. Door de bekering van Keizer Ashoka tot het Boeddhisme verspreidde het Boeddhisme zich zeer snel.

Vooral de Bhagavad Gita (rond 500 v.Chr. en geschreven door Vyasa) heeft grote invloed gehad op de Hindoeïstische filosofie. Het is het eerste geschrift dat volledig gewijd is aan Yoga. De Bhagavad Gita is een dialoog tussen Arjuna en  Krishna. Alle Yogavormen worden door Krishna toegelicht. De nadruk wordt gelegd op een  combinatie tussen Jnana-Yoga, Bhakati-Yoga en Karma Yoga.

In 200 voor Chr. schreef Patanjali de Yoga Sutras. Hij legde daarmee de basis voor de Klassieke Yoga, ook wel Raja Yoga genoemd. Hij geloofde in een scheiding tussen materie (Prakriti) en de Ziel (Purusha). Hij steunt daarmee de zienswijze van Sankhya-filosofie. Dit staat in sterk contrast met de Vedanta. Zij gaan uit van het monisme (het bestaan van één godheid).

Rond 1800 kwam de huidige Yoga in de Verenigde Staten. Vooral Swami Vivekanada heeft daar grote invloed in gehad. Hij was een leerling van Ramakrishna. Een andere bekend Swami was Paramahansa Yogananda, Hij schreef de bekende ‘Autobiografie van een Yogi’. Hij maakte vooral Kriya Yoga populair, maar legde ook een sterke relatie naar het nieuwe testament (Jezus was een Yogi). Andere bekende Yogi’s zijn Krishnamurti die met name gelieerd was aan de Jnana-Yoga en Maharishi Mahesh Yogi . Deze laatste werd vooral bekend door Transcendentale Meditatie (TM) en zijn relatie met the Beatles. Swami Sivananda en Swami Rama zette vooral de Yoga vanuit Himalaya-traditie op de kaart.

     
     
     

20-jarig jubileum van de Stichting (voorheen Vereniging) in mei 2012

De stichting, opgericht op 1 oktober 2007 in Nieuwegein, is in oorsprong ontstaan uit de Vereniging Raja Yoga Nederland welke in mei 1992 in Nieuwegein is opgericht. We bestaan dus 20 jaar!

De Vereniging is voortgekomen uit een groepje politieagenten die in de Dojo (Judozaal) van het hoofdbureau van politie in Utrecht de Raja Yoga zijn gaan beoefenen en enthousiast zijn geworden over de ongekende mogelijkheden van Yoga voor de mens en samenleving.

15 jaar lang hebben we les gegeven in theater de KOM en sinds 5 jaar nu in het prachtige Yogacentrum Schouwstede 1d in Nieuwegein. Onze ideële doelstelling om de beoefening van Klassieke Yoga, als levenskunst in Nederland te bevorderen, in het bijzonder door het verzorgen van cursussen & opleidingen in Klassieke Yoga, zonder commercieel oogmerk, werkt al jaren. Daar zijn we dankbaar en blij om. Ter gelegenheid van dit jubileum zal Klaas een CD laten maken met zijn Mantra’s. Ook gaan de gedachten uit om verhalen te bundelen. Eén van de eerste initiatieven hierin is inmiddels verwezenlijkt: een jaarkalender met Haikus.

Recept van Indiase Groentesoep

In de donkere winterse dagen is een maaltijdsoep een heerlijk gerecht. We hebben een Indiase recept voor (vegetarische) groentesoep uitgezocht. Binnen een uur op tafel en dan smullen maar. Je krijgt er wel een loopneus van, dus zakdoek bij de hand…

Ingrediënten:
50 gr boter
1 gesnipperde ui
1 teentje knoflook
2 wortelen in plakjes
1 eetlepel geraspte gemberwortel
2 fijngesneden stengels bleekselderij
1 kleine courgette in blokjes
1 eetlepel milde kerrie
1 eetlepel bloem
1 1/4 liter kruidenbouillon (tablet)
zout en peper
1 dl volle yoghurt
2 eetlepels fijngehakte koriander

Laat in de boter de ui, uitgeperste knoflook, wortel en gember ongeveer 5 minuten zachtjes bakken. Bak daarna de bleekselderij en courgette ongeveer 5 minuten mee. Roer de kerrie en bloem erdoor en bak dit ongeveer 3 minuten door. Schenk de bouillon erbij en laat alles ongeveer 20 minuten koken tot de groenten zacht zijn. Pureer de soep en breng hem weer aan de kook. Breng de soep op smaak met zout en peper. Serveer de soep op een bord met een eilandje van yoghurt en daarop koriander. Serveer er een Indiaas broodje bij. Hmmm, lekker! Eet smakelijk.

Maangroet (Chandranamaskarasana)

In de wintertijd is in ons deel van de wereld de Maan dominant. Genoeg reden om een groet aan de Maan te brengen. De Maangroet is een serie houdingen (Asanas) uit de Hatha Yoga. Chandra betekent letterlijk ‘schijnen’. Vaak vertaalt men het met ‘maan’. Namaskar is de Yogagroet.

De Maangroet is oorspronkelijk een avondritueel, als groet aan de Maan die aan de hemel verschijnt, wanneer de zon ondergaat. De tegenhanger van de Maangroet is de Zonnegroet. De Zonnegroet wordt vooral ‘s ochtends uitgevoerd.

De Maangroet dient rustig en meditatief, maar vooral avonds, te worden uitgevoerd. Het brengt de geest tot rust. Belangrijk is dat je rustige ademhaling de snelheid bepaalt van je bewegingen. Deze oefening is bijzonder geschikt voor mensen die moeilijk inslapen.

Foto: volle maan

We hopen dat je oefening goed uitvoert en wensen je een fijne nachtrust toe.

Uitvoering:

 1. Ga rechtop staan met de voeten licht uit elkaar (tadasana)
 2. Breng beide handen tegen elkaar ter hoogte van je borst en doe de Yogagroet met een lichte buiging (chandra namaste)
 3. Nreng je beide armen met een zwaai van beneden omhoog en strek je armen; buig dan licht naar achteren en ontspan je onderrug
 4. Buig dan met gestrekte armen zijwaarts naar links en daarna naar rechts. Voel de strekking respectievelijk in rechter en de linker flank
 5. Ga daarna in een spreidstand staan en zak door de knieën (ruitershouding); laat je bovenarmen in verlengde van je schouders met je onderarmen omhoog. Buig met je armen naar achter met een diepe ademhaling
 6. Draai dan naar rechts met gestrekte benen; doe je rechterarm omlaag en linkerarm omhoog (driehoekshouding)
 7. Houd beide benen gestrekt; plaats beide handen bij de heup; strek daarna je romp/ hoofd naar voren; ga met je hoofd/romp naar beneden richting knie
 8. Breng je rechter knie naar de grond, linker been naar achteren; breng je armen/ romp omhoog (heldhouding); maak je borstkas lekker ruim. Breng daarna je armen naar binnen en steun met je handen op de grond
 9. Spreid je rechter been terwijl je hurkt op je linkerbeen; spreid vervolgens je linkerbeen en hurk op je rechterbeen, doe daarbij je tenen omhoog en hakken uit. Voer dit in een vloeiende beweging uit. Draai daarna naar linker kant
 10. Breng je linker knie naar de grond, rechter been naar achteren; breng je armen en romp omhoog (heldhouding). Maak je borstkas ruim
 11. Kom omhoog en houd beide benen gestrekt; strek daarna je romp/ hoofd naar voren; ga met je hoofd/romp naar beneden richting knie
 12. Draai dan naar links met gestrekte benen; doe je linkerarm omlaag en rechterarm omhoog (driehoekshouding)
 13. Ga weer in een spreidstand staan en zak licht door de knieën (ruitershouding); laat je bovenarmen in verlengde van je schouders met je bovenarmen omhoog. Doe je armen naar achter en ga even diep in en uitademen
 14. Doe je voeten bij elkaar en kom omhoog met de armen; strek de armen; buig dan met gestrekte armen zijwaarts naar rechts en daarna naar links. Voel de strekking respectievelijk links en rechts. Buig dan licht naar achteren en ontspan je onderrug
 15. Breng ten slotte beide handen tegen elkaar ter hoogte van je borst en doe de Yogagroet met een lichte buiging  (chandra namaste)

Dagen Volle Maan

De volgende dagen hebben we weer volle maan: zondag 8 januari, dinsdag 7 februari en woensdag 7 maart. Vooral binnen drie dagen voor deze data is het aan te raden om te mediteren, omdat in de laatste dagen de Maan op haar sterkst is.

Thema SYN-dag 18 maart 2012: INDIA

Het thema voor de landelijk SYN-dag voor 2012 is: INDIA. Deze landelijke contactdag staat gepland op zondag 18 maart 2012 en vindt plaats in Nieuwegein in het opleidingscentrum van Stichting Raja Yoga Nederland, Schouwstede 1d. Aanvang 10.30 uur, de zaal is open vanaf 10.00 uur. Rond 16.00 uur sluiten we de dag af.

De bedoeling is dat we een stukje cultuur van India gaan proeven. Een Indiase zangeres (Ashoka zij zingt Dhrupad), muzikanten (Rishabh Dhar) en Indiase danseres (Ireen :zij danst Bharata Natyam) zorgen voor de culturele omlijsting. Verder wordt er voor Indiaas voedsel gezorgd.

Het nieuwe bestuur van SYN zal zich kort presenteren en enkele formele besluiten voorleggen (huishoudelijk reglement). Er zullen dit jaar geen lezingen plaatsvinden. Het gaat vooral om gezelligheid en het onderling contact tussen de aangesloten docenten. Alle ingeschreven Yogadocenten zijn welkom. Introducés  mogen worden meegenomen. Ter dekking van de kosten vragen we een bijdrage van eenmalige € 27,50 per persoon (all-in) voor de hele dag.

  

 
Foto: Ashoka 

Wat is Dhrupad zang?

Dhrupad wordt ook wel klankyoga (Nada Yoga) genoemd, Dhrupad is een oude Indiase zangvorm uit Noord India. Het is  ontstaan vanuit het zingen van de AUM klank en het reciteren van de Sama  Veda, oude religieuze teksten. Het werd vooral in de tempels uitgevoerd door priesters. Na de tweede wereldoorlog hebben ook vrouwen zich in deze zangkunst kunnen bekwamen. Het is buitengewoon meditatief en de klanken komen rechtstreeks uit de subtiele wereld.

Wat is Bharata Natyam dans?

Bharata Natyam is meer dan 2000 jaar geleden ontstaan binnen de tempelmuren van Zuid-India. Beoefenaars en uitvoerders van deze danskunst waren de Devadasi's: dienaressen en toegewijden van god. Door de jaren heen heeft deze dansuiting zich ontwikkeld en is uitgegroeid tot een theatrale danskunst. Kenmerkend zijn hoofd-, oog-, en nekbewegingen, ritmisch voetenwerk, handgebaren en verhalende expressie.

Foto: Indiase danseres Gretchen

Mantra’s op CD

De Stichting is bezig om een geschikte studio te vinden om Mantra’s, die Klaas tijdens Yogasessies zingt op te nemen. Er hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld om de opnamen bij te wonen of om mee te zingen. De CD wordt uitgegeven ter gelegenheid van 20-jarig bestaan van de Stichting.

Yogadidactiek, gestart in november

In november 2011 startte de Stichting Raja Yoga Nederland een praktische workshop Yogadidactiek. Deze workshop gaat in op verschillende wijzen van overdracht van yogakennis en -ervaring van de Yogi (Yogadocent) op de Sadhaka (student, Yoga beoefenaar). De didactiek richt zich met name ook op het geven van steun en adviezen bij uitvoeren van Asanas. De didactiek wordt gegeven op drie niveaus: fysiek, subtiel en causaal (Sthula Sarira, Shuksma Sarira en Karana Sarira). De workshop is geschikt  voor zowel Yogadocenten in opleiding als Yogadocenten die hun didactische vaardigheden willen opfrissen of verbeteren. De workshop vindt plaats iedere 3e zaterdag van de maand van 14:00 – 17:00 uur, m.i.v. de maand november (niet in februari i.v.m. de Indiareis). De data zijn: 19 november; 17 december; 21 januari; 17 maart; 21 april; 19 mei; 16 juni. Zie voor meer informatie www.raja-yoga.nl.

Indiareis

Met een groep van acht mensen gaan we weer voor een studiereis naar India.

Op zaterdag 21 januari om 13.00 uur hebben we een kennismakingsbijeenkomst na de les van zaterdagochtend. Ook niet Indiagangers zijn welkom!

We gaan dan alles in detail doornemen en praktische ervaringen met elkaar uitwisselen. De bijeenkomst duurt tot 15.00 uur. We vertrekken op 18 februari en zijn weer terug op 6 maart.  In de periode van 18 februari t/m 11 maart 2012 zal er in verband met Indiareis een aangepast rooster worden opgesteld en/of voor vervanging worden gezorgd. Raadpleeg voor meer informatie de website www.raja-yoga.nl.

Mantra-initiatie

Net als vorig jaar zijn we belangstellenden aan het inventariseren voor de Mantra-initiatie. Deze zal plaatsvinden in het voorjaar 2012 en wel op zondag 1 april 2012 (geen grapje) en starten om 14.00 uur.

Jullie kunnen je nu formeel via de mail opgeven. Zij die zich opgeven zullen zich een maand moeten voorbereiden met extra meditaties en vasten. Nadere instructies volgen. Zie foto van inzegenen van de Mala’s bij Devaprayaga. 

Devaprayagabetekent Goddelijke Samenvloeïng in het Sanskriet.As per Hindu Scriptures, Devaprayaga is the sacred event of merging two heavenly rivers, Alakananda and Bhagirathi , to form the holy Ganga. Het is de heilige Indiase plek waar twee hemelse rivieren, Alakananda en Bhagirathi, samenvloeien tot de heilige Ganges. Ook wel verbeeldt met samenvloeien van Ida (linker neusgaat), Pingula (rechter neusgat) in Sushumna (middelpunt).

Foto: inzegening Mala’s

Lesroosters deze winter

Voor de duidelijkheid hier nog even de vakanties tijdens de winterperiode. Tijdens de vakantie is er in principe geen les. Kerstvakantie: 24 december 2011 t/m 8 januari 2012. Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 26 februari 2012.

Slot

Namens Stichting Raja Yoga Nederland  wensen we jullie een fijne winterperiode toe. Moge de lessen jullie veel inspiratie, innerlijke warmte en veel ‘licht’ geven. Namaste!

Lida Noordzij en Marleen Westrop

Eugene Derksen en Klaas Stuive

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws