Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Zomer 2012

Geplaatst op 01/09 door

Stichting Raja Yoga Nederland
NIEUWSBRIEF Nazomer 2012

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796


Na-zomer

De zomer vordert al weer en we zijn druk bezig om ons voor te bereiden op een nieuw seizoen. We hebben onze visie op de toekomst bijgesteld en gaan met een vernieuwd elan en docentenkorps van start.

Wat kunnen jullie verwachten in deze editie?

De Stichting bestaat dit jaar 20 jaar. Dat hebben we gevierd met uitgave van een jaarkalender en er is een uitgave verschenen van de Geheime Leer en de Siva Sutra’s. Om onze visie inhoud te geven, hebben we een scherpere onderscheiding gemaakt in ons opleiding- en cursusaanbod. Verder hebben we nieuwe docenten in ons docentenkorps opgenomen. In deze nieuwsbrief brengen we jullie daarvan op de hoogte.   

In deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan:

 • Een mooie Haiku
 • Opleidingen- en cursus aanbod
 • Workshop Geheime Leer deel II
 • Workshop Upanishad
 • Docentenkorps
 • Kinderyoga
 • Publicatie Geheime Leer deel III
 • India-reis 2013
 • Vakantie
 • Utthhita Hasta Padangusthasana
 • Wat is een apneu?
 • Zomerrecept: Indiase groentesoep
 • Mantra-initiatie
 • Marie Jim geslaagd
 • ‘Bring a friend’

Veel leesplezier,
Het bestuur

Een mooie Haiku

We creëren een zomerreces om ons te onthaasten! Iedereen doet dat op zijn of haar eigen wijze. Kinderen ook, maar zo’n bezoek aan de dierentuin is toch wel vermoeiend… en dan weer naar huis. Na tien meter vallen ze al in slaap. Waar zullen ze over dromen?

Deze Haiku kwam plotseling op. Een fotootje in woorden:  

Aap, olifanten
Verbazing, rode wangen
Slapend ten einde

Opleiding- en cursusaanbod

We hebben de opleidingen en cursussen geëvalueerd en zijn tot slotsom gekomen dat we een scherpere onderscheiding tussen opleidingen en cursussen moeten maken. De reden: extra garanties voor kwaliteit van de klassieke Yoga. Dat geldt in het bijzonder voor de docentenopleiding, beheersen, integratie en de meesteropleiding. Dat betekent een ontkoppeling tussen docentenopleiding en integratie (=verdieping zonder ambitie om docent te worden). Dat betekent ook een ontkoppeling tussen docenten- en meesteropleiding. De docentenopleiding richt zich dus vanaf nu enkel en alleen op het verwerven van kennis en vaardigheden om op een kwalitatieve en verantwoorde manier les te kunnen geven. De meesteropleiding richt zich op specifieke bekwaamheden om als Yogadocent je te verdiepen en te verbreden. Ten slotte de integratie en beheersen. Deze wordt zodanig ingericht dat je van Yoga een praktiserend onderdeel kunt maken in je dagelijks leven. De opleiding beheersen is een basisopleiding en geldt als instapniveau voor de docentenopleiding.

Voor enkele van jullie is het even wennen. Daar hebben we begrip voor, maar we zullen samen met jullie de overgang soepel laten verlopen. Het blijft het komend jaar mogelijk de lessen te blijven volgen op de dagen die jullie gewend waren. Het is in ieder geval mogelijk van dag over te stappen als de specifieke opleiding naar een andere dag is gegaan.

Bij voorbaat in ieder geval dank voor jullie medewerking.

Het nieuwe rooster ziet er als volgt uit:

Maandag         
09:30 – 11:00 uur, Ontspannen
15:45 – 16:30 uur, Kinderyoga 4-6 jaar 
16:45 – 17:30 uur, Kinderyoga 7-12 jaar
19:30 – 22:30 uur, Doceren

Dinsdag
19:30 – 21:00 uur, Ontspannen

Woensdag
20:00 – 22:30 uur, Beheersen

Donderdag
20:00 – 22:30 uur, Integreren

Zaterdag
10:00 – 13:00 uur, Meesteropleiding

Zondag
Verdiepende workshops

Workshop Geheime Leer deel II

Ook dit opleidingsjaar organiseert de Stichting workshop Geheime Leer deel II. Het onderwerp is ‘Evolutie van de mens’. Dit is een vervolg op deel I (Evolutie van de Kosmos), maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden. De workshop is iedere tweede zondag van de maand van 10.00-13.00 uur. Inschrijvingen nog mogelijk.

Workshop Upanishad

Ajata Stam organiseer opnieuw workshop Upanishad. Zij begint met Brihadaryanaka Upanishad. De grootste en meest interessante Upanishad. De workshop wordt gehouden in principe op iedere laatste zondag van de maand. Zij geeft apart het rooster door. Inschrijvingen nog mogelijk.

Docentenkorps

In de loop van de 20 jaar hebben een reeks aan docenten als ‘onbetaald’ vrijwilliger hun hart en ziel gestoken in het geven van lessen binnen onze stichting. Daar zijn we intens dankbaar voor. We zijn blij dat we voor de komende tijd weer uitstekende docenten hebben voor de lessen. Zij staan garant voor kwaliteit van de Yoga en hebben bewezen daarvoor uitermate geschikt te zijn. Met trots stellen wij ze aan jullie voor en geven daarbij ook de inhoudelijke bijdrage van hen:

Eugene Derksen- Hij gaat de opleiding voor docenten op de maandagavond voor zijn rekening nemen in plaats van Klaas. Verder is hij bezig met het ontwikkelen van een nieuw Asana- en Pranayamaprogramma voor onze Stichting. Daarover zijn ook contacten met een Swami uit India. Ook worden de educatieve vaardigheden binnen de lessen geïntegreerd. De Yoga-Sutra’s van Patanjali blijven een centraal onderdeel van de lessen.

Lida Noordzij - De Vogel- Zij continueert haar lessen op de dinsdagavond. Toch is Yoga voor haar meer dan ontspanning, zoals je kunt merken als ze les geeft. Mooi om mee te maken. Deze lessen zijn gericht op kennismaking en ontspanning.

Nelly van der Mast -  Een nieuwe ster aan het firmament. Zij gaat op woensdagavond de basisopleiding beheersen geven in plaats van Klaas.

Marleen van Westrop- Zij is onze vaste vervangster.

Klaas Stuive- Hij gaat op donderdagavond verdiepende Integratie over Yoga geven. De lessen worden thematisch ingevuld en actueel gehouden. Verder richt hij zich in het bijzonder op de meesteropleiding en verdiepende workshops. Dat betekent dat de Brahma Sutra’s, Geheime Leer, Siva Sutra’s, Scheppend vermogen, esoterische geneeskunst e.d. onderdeel gaan worden van de meesteropleiding. Verder zal onder zijn leiding per kwartaal een Satsang worden georganiseerd. Iedere Satsang krijgt dan een bijzonder thema. De gehouden lezingen worden gepubliceerd.

Geassocieerde docenten:

Eveline Bosselaar- Zij start per september Kinderyoga in ons centrum op haar eigen naam. Tevens neemt zij deel aan de docentenoplieding om zich meer te bekwamen als Raja Yoga docente.

Ajãtã Stam - Zij zal ook weer vanaf september (1 keer per maand) op zondag zeer gewaardeerde lessen geven over de Upanishads. Hierin vinden we de basisfilosofie van de Klassieke Yoga.

Kinderyoga

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geld zeker voor kinderen die nog een lange levensweg te gaan hebben en zich al jong staande moeten houden in onze moderne, maar hectische samenleving.

De lessen die Eveline Bosselaar geeft zijn iedere maandagmiddag van 15:45 - 16:30 uur voor kinderen van 4-6 jaar en 16.45 -17.30 uur voor kinderen van 7-12 jaar, met uitzondering van de schoolvakanties.

Deze kinderyoga is een doorlopende cursus met lessen van drie kwartier. Op speelse wijze worden de lessen vormgegeven waarbij aandacht is voor lichaamshouding, ademhaling, ontspanning en creativiteit.

Publicatie Geheime Leer deel III

Klaas is druk bezig om de Universele Psychologie gebaseerd op de kennis van Groot-Yogameester Dwahl Kuhl (en Alice A. Bailey) in Sutra’s om te zetten. Op deze wijze hoopt hij dat deze kennis meer toegankelijk wordt voor Yoga-beoefenaars. Hij heeft kennis van Wetenschap van de Ziel (subtiele anatomie) en esoterische psychologie daarin samengevoegd.

Indiareis 2013

De reis wordt georganiseerd door SYN en vindt plaats van 19 januari tot en met 5 februari. Onder leiding van Klaas en Eugene gaan totaal negen Yogadocenten- en studenten weer naar India, naar de Ashram van Swami Veda Bharati. Zij volgen daar een speciaal programma en nemen deel aan een tweetal excursies. De lesroosters zijn hier op aangepast.

Vakanties 2012/2013

Herfstvakantie  13 t/m 21 oktober 2012
Kerstvakantie  22 december 2012 t/m 6 januari 2013
Voorjaarsvakantie  16 t/m 24 februari 2013
Goede vrijdag  29 maart 2013
2e Paasdag  1 april 2013
Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2013
Hemelvaart  9 mei 2013
2e Pinksterdag  20 mei 2013
Zomervakantie  20 juli t/m 1 september 2013
 
In de periode van 19 januari t/m 5 februari 2013 zal een groep docenten en studenten in India verblijven. In deze periode zal voor de lessen een aangepast rooster worden opgesteld en/of vervanging worden geregeld. 

Utthhita Hasta Padangusthasana

De zomer is de periode om te onthaasten. Dat betekent als resultaat dat lichaam en geest in venwicht zijn. Vandaar een evenwichtsoefening als aanbeveling om deze extra te beoefenen. De één been omhoog/gestrekt houding.

  

Ga eerst in de fundamentele sta-houding (Tadasana: voeten wortelen in de aarde). Pak met een hand je voet en strekt die naar voor uit. Goed doorstrekken. Eerst links en dan rechts. Deze oefening (Utthita Hasta Padangusthasana) geeft je extra vertrouwen en schenkt je evenwichtigheid. Veel succes.

Wat is een apneu?

Een patiënt met slaapapneu kijkt nauwelijks op van dertig of veertig keer bijna stikken per nacht. In de slaap wordt daardoor lichamelijk een marathon gelopen die uiteindelijk leidt tot lichamelijke en geestelijke uitputting. Keer op keer stokt zijn adem gedurende tien seconden of langer. Zelf heeft hij dat op zulke momenten niet in de gaten. Sterker nog, hij wordt er zelden wakker van. De negatieve effecten ervaart hij meestal overdag. Zonder goede nachtrust gaan mensen op termijn geestelijk en lichamelijk minder functioneren. Ze worden slaperig, kunnen zich slecht concentreren en zijn sneller geïrriteerd. Apneu komt meer voor dan je denkt. Het gaat gepaard met vage klachten die zich uiten als: hoge bloeddruk, hartkloppingen en hartritmestoornissen, concentratieverlies en geheugenstoringen. Apneu komt het meest vaker voor bij mannen als bij vrouwen. Mensen ontkennen vaak, omdat zij zelf niet merken dat zij ademstops hebben ’s nachts, maar achter dat stoppen met ademhalen gaat een serieuze aandoening schuil.

Apneu is nog niet zo lang bekend, waardoor de kennis bij huisartsen en specialisten nog niet algemeen aanwezig is. Zij schrijven antidepressiva of slaapmiddelen voor of verwijzen mensen door naar allerlei specialisten. Meestal heeft dit geen resultaat. De voorgeschreven medicijnen hebben vaak een tegenovergestelde werking. Vooral partners van mensen met apneu hebben de verschijnselen in de gaten en trekken vaak als eerste aan de bel.

Wat is een remedie?

Natuurlijk eerst adviezen van huisarts of specialist opvolgen. Een slaaptest geeft inzicht in de ernst. Een speciale aangemeten beugel of gebruik van een van een cpap (continous positive airway pressure). Met dat apparaat worden je luchtwegen onder geringe overdruk opengehouden. Het apparaat, een soort luchtpomp, blaast via een slang en een masker lucht in je neus.

Wat je zelf kunt doen?

Je kunt zelf veel doen om je klachten te verminderen. Afvallen, regelmatig dag- en nachtritme, slapen in een donkere slaapkamer, beperken van alcoholgebruik en stoppen met roken. Ontspannen en meer bewegen. Daarnaast alleen op linker en rechterzijde liggen. Maar bovenal beoefenen van ontspanningstechniek (Yoga-nidra) en Yoga-ademhaling. Echt het helpt!

Zomerrecept: Indiase groentesoep

Gezond eten en de tijd nemen om je voedsel harmonisch te laten verteren dat geeft een gevoel van tevredenheid.

Weer een nieuw recept, dit keer voor een Indiase groentesoep. Wat heb je nodig?

50 gr boter
1 gesnipperde ui
1 teentje knoflook
2 wortelen in plakjes
1 eetlepel geraspte gemberwortel
2 fijngesneden stengels bleekselderij
1 kleine courgette in blokjes
1 eetlepel milde kerrie
1 eetlepel bloem
1 ¼ liter bouillon (tablet)
zout, peper naar smaak
1 dl volle yoghurt
2 eetlepels fijngehakte koriander

Laat in de boter de ui, uitgeperste knoflook, wortel en gember ongeveer 5 minuten zacht bakken. Bak de bleekselderij en courgette ongeveer 5 minuten mee. Roer de kerrie en bloem erdoor en bak dit ongeveer 3 minuten. Schenk de bouillon erbij en laat alles ongeveer 20 minuten koken tot de groenten zacht zijn. Pureer de soep en breng hem weer aan de kook. Breng de soep op smaak met zout en peper. Serveer de soep op een bord met een eilandje van yoghurt en daarop koriander. Geef er Naan (Indiaas brood) bij.

Eet smakelijk!

Mantra-initiatie

De mantra-initiatie vindt plaats op zondag 1 april 2013 (geen grapje) en start om 11.00 uur. Zij die zich hebben opgegeven, bereiden zich een maand lang voor met extra meditaties en vasten. De Mala’s, die zij krijgen, zijn al ingezegend bij Devaprayaga.  Geef je nu officieel op via de website:
 www.raja-yoga.nl.

Marie Jim geslaagd

Marie Jim is eind juni geslaagd voor haar docentschap in de Raja Yoga met als onderwerp van haar scriptie: Kinderyoga. Haar scriptie kun je inzien en ligt in de bibliotheek.

  

Marie van harte gefeliciteerd!

Volle maan?

De volle maan tijden in deze periode zijn:
30 september
29 oktober
28 november
28 december 2012

‘Bring a friend’

Er is veel belangstelling voor Yoga. Mondelinge reclame over docenten en kwaliteit van lessen, maar ook bevordering van welzijn als je Yoga beoefent, is voor onze Stichting van belang. Vandaar dat we starten met de actie ‘bring a friend’. Als een cursist een kennis, vriend of collega meeneemt dan kunnen ze in ieder geval een gratis les bijwonen en… je ontvangt een mooi presentie uit handen van één van de docenten. Daarom zeggen we: ‘doen’!

Slot

Namens Stichting Raja Yoga Nederland  wensen we jullie een fijne Yogatijd toe. Moge de lessen jullie veel inspiratie en innerlijke warmte geven.  Namaste!

 

Lida en Marleen
Nelly en Eveline
Eugene, Klaas en Ajata

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws