Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Zomer 2013

Geplaatst op 13/07 door

 

Stichting Raja Yoga Nederland
NIEUWSBRIEF ZOMER 2013

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796


Zomer, denken loslaten!

De zomer is een periode, waarin we wat langer van vakantie kunnen genieten en even los kunnen komen van de mentale wereld. In ons dagelijks ‘doen en laten’ staat het ‘denken’ centraal, want we moeten rekening houden met het verleden en toekomst om onze weg te banen door ‘het dagelijks leven’. Dat is een ‘levenstroom’ waarin we vaak worden meegesleurd. Jammer genoeg vergeten we dan het NU. Als je kijkt naar ‘De Denker’, een beeltenis van Michelangelo, dan zie je een man zijn hersenen pijnigen. ‘Wat is nu het doel van het leven!’. In Yoga proberen we in de mentale wereld onze rol te vervullen, zoals ons ‘dharma’ het voorschrijft, maar ook om ons denken te ontspannen, zodat we ‘regelmatig’ en ‘op tijd’ kunnen genieten van het NU.

Toch zijn grote denkers, wereldinspirators, verlichters belangrijk geweest voor de geestelijke en materiële ontwikkeling als mens. En nog steeds, denk maar aan Mandela, wat een ‘groot mens’. Alle deze ‘grote mensen’ hebben iets gemeen! Lees het verhaal hierover in deze nieuwsbrief.

In deze zomereditie schenken we aandacht aan het nieuwe seizoen en de planning van de start van diverse Yoga-activiteiten. Een mentale voorbereiding! Verder krijg je informatie over de Mantra-initiatie, het verzoek van Swami Veda Bharate om donaties voor het ziekenhuis in Rishikesh te storten om slachtoffers van de overstroming daar te helpen, interessante achtergrondinfo over ‘wereld-inspirators, een leuk wijsheidsverhaaltje, een zomer-serie Asanas, het beginsel van zevenvoud. Maar, we starten met een ‘gevoelig’ gedicht.

Veel leesplezier,
Het bestuur

Een ’gevoelig’ gedicht!

Klaas was bij zijn broer Piet op bezoek in het uiterste noorden van Groningen en stond daar boven op de dijk. De wind woei door zijn haren, de donkere en witte wolken dreven over hem heen, de zonnestralen daar tussen door prikkelden zijn ogen, het indrukwekkende uitzicht en de geur van de zee, dat alles inspireerde hem tot het volgende ‘gevoelige’ gedicht.

Als ik boven op de dijk sta
En ik kijk dan naar benee
'k Zie de zee en die huisjes
Voel me ten diepste in vree
Dan gaat mijn hart open
Stil blijf ik  daar  staan
'k Voel de tranen komen
Langs mijn wangen gaan
Wijdse vrede is mijn deel!
't Wordt me even te veel!

Vakantie en start lessen nieuw seizoen?

Nu duidelijkheid! Het bestuur heeft besloten (op verzoek van velen van jullie) de vakantieperiode voor de lessen in te korten. De zomervakantie is van zondag 21 juli t/m zondag 18 augustus. Het centrum is dan gesloten. We beginnen onze lessen weer op (en noteer dat in je agenda!):

Maandag 19 augustus (09.30 – 11.00 uur): ontspanningsyoga;
Maandag 19 augustus (19.30 – 22.30 uur): docentenopleiding;
Woensdag 21 augustus (19.30 – 21.30 uur): Mindfulness;
Donderdag 22 augustus (19.30  22.00 uur): Integratie (basisopleiding);
Zaterdag 24 augustus (10.00 – 13.00 uur): Meesteropleiding.

Verder staan op het programma:

Zaterdag 24 augustus (14.00 – 16.00 uur): Mantra-initiatie;
Dinsdag 3 september (19.30 – 22.00 uur): start opleiding Mindfulness (wekelijks);
Zondag  8 september (10.00 – 13.00 uur): start studie Verborgen Yogawetenschap (maandelijks);
Zaterdag 14 september (14.00 – 17.00 uur) en zondag 15 september (10.00 – 17.00 uur): start éénjarige docentenopleiding (maandelijks een weekend);
Zondag 6 oktober (10.30 – 14.00 uur): start studie Upanishads (zie aparte planning op de website onder workshops);
Zaterdag 8 maart 2014 t/m zondag 23 maart 2014: Indiareis.

Vakanties 2013/2014

Tijdens nationale feestdagen en gedurende de schoolvakanties van Midden-Nederland zijn er geen lessen, deze zijn:

Herfstvakantie, 19 oktober t/m 27 oktober 2013;
Kerstvakantie, 21 december 2013 t/m 5 januari 2014;
Voorjaarsvakentie, 15 februari t/m 23 februari 2014;
Goede Vrijdag, 18 april 2014;
2e Paasdag, 21 april 2014;
Meivakantie, 26 april t/m 5 mei 2014;
Hemelvaartsdag, 29 mei 2014;
2e Pinksterdag, 9 juni 2014;
Zomervakantie, 19 juli t/m 31 augustus 2014.

Daarnaast zal Klaas Stuive van 8 t/m 23 maart in India verblijven, mogelijk wordt het lesschema daar nog op aangepast.

Help India met een donatie

Het weer op aarde wordt beïnvloed door de planeten. De maan stond het dichts op de aarde en laat haar invloed gelden, de aarde reageert! Maar, het veroorzaakt veel slachtoffers. Het hospitaal, opgericht door Swami Rama van de Himalayatraditie maakt overuren. Er is gebrek aan medicijnen. Als je wat geld overhebt, doneer dan een bedrag aan HYMNS. Zie voor verdere info http://www.raja-yoga.nl/nieuws/berichten/hulp_aan_india/.

Indiareis

Er hebben zich al 4 mensen aangemeld voor de studiereis naar Rishikesh, India. In succesie komen we daar al 6 jaren. De groep zal worden begeleid door ‘Yogabrahmanachary’: Klaas Stuive. Op jouw verzoek is een brochure beschikbaar. Deze brochure bevat gedetailleerde informatie over de reis, het programma en de excursies. Er wordt ook een aparte informatiebijeenkomst gepland voor de deelnemers, zodat iedereen goed voorbereid van start gaat. Meld je snel aan voor deze unieke ervaring, via onze website www.raja-yoga.nl.

Publicatie Siva Sutra’s deel II: ruim 112 concentratie-technieken uit de Tantra-traditie

Klaas is het hele jaar druk geweest met de vertaling van de Sri Vijnana Bhairava Tantra en de toelichting op de ruim 112 oude concentratie-technieken van de heer Siva en zijn vrouw Parvati. De publicatie is nog voor de vakantie gereed. De bijzondere technieken uit de Tantra-traditie zijn een zeer waardevolle aanvulling op de Siva-Sutra’s deel I (over bewustzijnsverruiming), eerder verschenen. De technieken zullen tijdens de lessen worden toegepast. Het studieboek is de bestellen via de site www.raja-yoga.nl. en kost € 15,00.

Wereldleraren en Verlichters

In onze geschiedenis is er regelmatig sprake van een culturele opleving, een soort ‘geestelijke’ wedergeboorte (renaissance) van een nieuw mens, een nieuwe wereld. Deze ontwikkelingen worden aangekondigd door wereldleraren of verlichters. Ze hebben opvallende en boeiende overeenkomsten: allen hadden en hebben  een holistische visie. Het zijn vaak ‘universele wetenschappers’. Ze waren of zijn natuurkundige, wiskundige, filosoof, hervormer, noem maar op! Zij verschijnen op het juiste moment in de wereld om de mensheid met haar ‘verduisterde’ bewustzijn de reddende hand te reiken om haar voor nog verder afglijden te behoeden.Voorbeelden zijn er genoeg te vinden in India, zoals Krishna (ca. 3000 jaar v. Chr.), Boeddha (ca. 450 - 370 v. Chr.), Patanjali (ca. 200 v. Chr), Jezus (begin christelijke jaartelling) en profeet Mohamed (569 - 632), maar ook in de Griekse oudheid, zoals Socrates (470 - 399 v. Chr.) en Pythagoras. Na de barbaarse middeleeuwen, de Romeinse oudheid, zoals Leonardo Da Vinci (1452 - 1519) en Michelangelo (1475 - 1564) als grote voorbeelden van de renaissance.Vergeet in onze tijd Ghandi en Mandela en wat dacht je nu gebeurtenissen door opkomst van grote mensenmassa’s en hun roep om meer ‘geestelijke vrijheid’ in Egypte, Brazilië, Irak, etc! Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit…

Wat zijn hun overeenkomsten?

Die culturele en geestelijke opleving was in veel gevallen verbonden met ‘religie’, maar ook met ‘geestelijke verlichting’: opheffing slavernij, nieuwe politieke systemen, uiteenvallen van Groot Britannië, val van Berlijnse Muur, uiteenvallen van USSR, ‘Arabische’ Lente. Astrologen beweren dat er rond dergelijke periodes een sterke kosmische invloed’s uitgaat van de sterren in ons zonnestelsel en de reacties van de zon.

De Geheime Leer geeft aan dat deze ontwikkelingen onderdelen zijn van een universele stroming in overeenstemming met ‘kosmisch Dharma’: ‘alles zal weer terugkeren naar de oerbron van alles’. Dat materie terugkeert naar (mentaal gesproken) het NIETS is door Einstein in zijn relativiteitstheorie (massa is equivalent met energie en zijn twee zijden van dezelfde medaille) bewezen. Hij is  één van de grootste natuurkundige geleerden van de afgelopen eeuwen. In de Geheime Leer wordt gezegd dat hij een ‘ingewijde’ was en dat hij zijn theorie heeft gebaseerd op wat in de Upanishads staat beschreven dat ‘alles weer terugkeert naar diens oorsprong’. Je moet die grote verbanden zien. Daar gaat de studie ‘Verborgen Yogawetenschap’ over. Als je geïnteresseerd bent meld je dan aan voor die studiegroep op www.raja-yoga.nl.

Wie ziet het geheel?

Dit verhaal gaat over wijzen aan het hof van een koning die geblinddoekt werden om hun intuïtie te toetsen. Het was in die oude tijd in India gebruikelijk dat er debatten werden gevoerd over hoogstaande onderwerpen uit het leven. Zeker aan het hof van deze wijze koning. De koning wilde hun wijsheid testen. Echte wijsheid benadert alles holistisch. Dat blijkt wel lastig voor geleerde mensen, maar niet voor een Yogi. Daar gaat dit volgende verhaaltje over.

Een koning uit India liet een viertal geleerden en een Yoga wijze naar zijn hof komen. Hij wilde hun wijsheid testen. Hij liet deze mannen blinddoeken. Verder liet hij stiekem een olifant komen. De geleerden kregen de opdracht om aan te voelen en vast te stellen wat voor een dier hij daar had staan. Als één van hun het juiste antwoord zou geven dan zou deze vorstelijk worden beloond. De eerste man liep geblinddoekt naar de poot van de olifant en zei tegen de koning dat dit dier de vorm heeft van een dikke poot. De tweede geblinddoekte wijze liep naar de staart en zei: ‘dit dier heeft de vorm van een grote staart met een kwast’. .’ De derde man liep naar de slurf en zei dat het dier de vorm had van een gerimpelde slurf. De vierde man voelde aan de oren en beweerde bij hoog en bij laag dat het dier de vorm had van een grote flapoor. Ze kibbelden met elkaar over de naam van het dier. De Yoga wijze die ook geblinddoekt was, zat nog steeds in meditatiehouding op een kleine afstand van het dier. De koning vroeg waarom hij niet naar het dier ging om vast te stellen wat de naam zou zijn. Hij antwoordde: ‘Het is een olifant heer, daar ben ik 100% zeker van.’

De koning deed hun blinddoeken af en liet ze kijken naar het dier. Het was inderdaad een olifant! De vier geleerden waren erg beschaamd en gingen op hun knieën voor de koning om hun spijt over hun onkunde te betuigen. De koning die zelf een wijze man was zei: ‘als jullie niet zo eenkennig waren geweest, maar met elkaar hadden gecommuniceerd en kennis hadden uitgewisseld, dan hadden jullie al snel kunnen weten dat jullie een olifant aan het betasten waren. Deze man hier is een echte wijze. Hij bleef schouwer en plaatste jullie kennis in het groter geheel, waarlijk dat is een echte wijze die ik zal belonen.’ Immers de wijze die schouwer blijft, komt tot de diepste kennis over het leven. De yoga wijze zei tegen de koning:‘Heer geef deze beloning aan de armen, want ik heb alles al wat ik nodig heb.’ De koning liet een koningsmaal aanrukken, nodigde alle arme mensen uit om te eten en hun honger te stillen.

Beginsel van zevenvoud?

Ze zeggen wel eens, dat ‘God’ een wiskundige is! Het beginsel van 7-voudigheid komt uit oude wijsheidsgeschriften, de Geheime Leer en de Numerologie. In de numerologie is het getal 7 een ‘geluksgetal’ en de som van de ‘heilige’ getallen 3 en 4, waardoor het een getal wordt van de ‘volheid’. God de Schepper schiep de aarde in ‘zes’ dagen en riep de ‘zevende’ dag uit tot ‘rust-dag’.

De oorsprong van deze gedachte ligt in de Astrologie: de omwenteling van de planeet Uranus om de zon en die van de maan om de aarde. Er zijn ook zeven heilige planeten in het zonnestelsel en we hebben zeven grote Chakra’s. De levensfasen van de mens wordt in zeven ingedeeld. Er zijn zeven toonsoorten, etc. Hindus kennen zeven ‘hemelen’. Ook is niet toevallig dat de Heer Siva >112 concentraties heeft gegeven voor meditatie. In de Bijbel en Koran zijn er zeer vele voorbeelden, waarbij het getal zeven wordt gebruikt, de zeven plagen in Egypte bijvoorbeeld. En zo kunnen we ‘uren’ doorgaan.

Namo Narayanasana: zomer-serie!

Als Swami’s elkaar ontmoeten, zeggen ze ‘Namo Narayana’, ik buig voor de god in je. Beide zijn die ene realiteit gewaar. Een prachtige Mantra. We kunnen dit ook toepassen op een serie Asanas. Een mooie serie om in de zomer, 's ochtens vroeg uit te voeren. Je dag begint dan met een universeel gevoel.

Start met de staandehouding (Tadasana) en groet met een lichte buiging en zeg met Namaste: ‘Namo Narayana’.
Buig dan naar voren, strek naar achteren, strek naar links en rechts.
Buig voor over en zak iets door de knieën.
Trek je romp over je boven benen en schud op en neer en draai rond met je hoofd.
Kom weer terug met opgeheven armen en buig opnieuw naar achteren.
Ga daarna helemaal door je knieën in de kranshouding in een uitademing.
Strek dan eerst je linkerbeen naar achteren, breng je romp en hoofd omhoog met de armen in de lucht (lijkt op krijgershouding).
Trek je linkerbeen weer terug, je neemt dan opnieuw de kranshouding aan.
Strek dan je rechterbeen naar achteren, breng opnieuw je romp en hoofd omhoog met de armen in de lucht (lijkt op de krijgershouding).
Trek je rechterbeen weer terug, je neemt dan opnieuw de kranshouding aan.
Kom dan vanuit de kranshouding omhoog weer terug in de staandehouding met je handen omhoog.
Adem dan diep in en druk met je handen naar beneden en adem de lucht uit je longen.
Adem met een open gebaar van je handen weer diep in en breng je handen omhoog tot aan je borstkas.
Adem dan zachtjes in en adem zachtjes en breng je handen omgekeerd omlaag tot aan je bekkenstreek.
Sluit af met Namaste met een lichte buiging en zeg: ’Namo Narayana’.

Volle maanmeditatie?

In de periode van de volle maan kun je goed mediteren, omdat je dan gevoeliger bent. Noteer dus deze data in je agenda en plan ook tijdstip voor je meditatie. Vanuit de traditie wordt aangeraden om minimaal een half uur te mediteren in een comfortabele zit. De volle maantijden in de komende periode zijn: 22 juli, 21 augustus en 19 september.

Namaste!


 

Lida en Marleen
Nelly, Eveline en Ajata
Eugene en Klaas

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws