Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Zomer 2015

Geplaatst op 05/07 door

 

Stichting Raja Yoga Nederland

NIEUWSBRIEF Zomer 2015

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796

 

Stralende Zomer

De tuin in volle bloei en zonnebloemen in pracht en praal te zien. Lente geeft altijd een sprankelend gevoel. Iedereen hoopt op een mooie zomer, maar als de zon te veel schijnt of te weinig schijnt, dan gaan we (als rechtgeaarde Hollanders) mopperen. Het weer is moeilijk te voorspellen. Moeder Aarde gaat haar eigen gang in de natuur en haar natuur wisselt, zoals vaak ook onze stemmingen. Door Yoga zijn we wellicht in staat dit allemaal te schouwen en 24 uur per dag de zon in ons hart te voelen. Daar kunnen we (volgens de goden) onze volmaaktheid waarnemen als we in contemplatie gaan. Daar gaat het verhaaltje in deze nieuwsbrief over. Maar natuurlijk hebben we nog meer nieuws. We zijn onze bestuur aan het uitbreiden met enthousiaste mensen. Samen gaan we na de zomer verschillende educatieve workshops organiseren, zoals Sanskriet, Ayurveda, De wijsheid uit de Upanishads en de essentie van Hatha Yoga. Laat je ons weten of je interesse hebt? Voor dat dit in kannen en kruiken is, zullen verschillende studenten nog voor de zomer afstuderen, zoals Ietje, Marivel, Cilly en Martijn. Een ander nieuwtje, waar we nader op in gaan, is de benoeming in India van een echte Minister van Yoga en het uitroepen van 21 juni als jaarlijkse internationale dag van Yoga, waar miljoenen mensen aan zullen deelnemen. Ondanks vele initiatieven moesten we helaas de zomer retraite cancelen. Er waren te weinig inschrijvingen. Dat geldt gelukkig niet voor de Indiareis in 2016. Totaal gaan we met een groep van 10 mensen naar Rishikesh, de bakermat van Yoga.

Een ander nieuwtje (en met een bedroefd hart) is dat we (hopelijk) tijdelijk afscheid nemen van Eugene Derksen. Hij heeft 7 jaar lang zich intensief ingezet als bestuurslid en docent voor de Stichting Raja Yoga Nederland. De werkzaamheden voor zijn bedrijf, zijn nieuwe functie als secretaris van International Yoga Federation, maar ook zijn gezondheid hebben hem genoodzaakt zijn functie per 1 juli 2015 neer te leggen. Wij danken hem (uit de grond van ons hart) voor zijn bijdrage en wensen hem veel sterkte. Gelukkig blijft hij op afstand als examinator betrokken voor de opleidingen en zal hij ons blijven helpen met beheer van de website. Klaas Stuive neemt de docentenopleiding van Eugene over. Zijn bestuursfunctie wordt deels overgenomen door Anne Logemann. Ook heeft het bestuur nu steun van een financieel administratiekantoor. Om deze reden zal het betaling-systeem gewijzigd worden. Zie verder in de Nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief ook weer interessante inhoudelijk onderwerpen: een mooie Mantra, een verhaal over de Volmaaktheid in de ‘holte van ons hart’, benoeming van Minister van Yoga, start opleidingen en cursussen, vakantieperiodes 2015/2016, het nieuwe betalingssysteem, de publicatie van de Asthavakra Samhita, een gezamenlijke lunch op 11 juli a.s., een Indiaas Harmonium, wat is Kirtam en Bhajang, een Indiaas recept van spinazie, T-shirtjes te koop, Virabhadrasana en een verhaal over zijn afkomst. Maar we sluiten af met het verhaal over Patanjali, de grondlegger van Raja Yoga.

Wij wensen jullie veel plezier!

Het bestuur en docenten

 

Oproep nieuwe commissieleden

Anne is op enthousiasmerende wijze nieuwe commissieleden (vrijwilligers) aan het werven, die de Stichting gaan ondersteunen bij het organiseren van extra activiteiten. Er zijn al een paar mensen door haar benaderd en bereid gevonden ons te helpen. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.

 

Een mooie Mantra

Dit keer geen Haiku, maar een mooie Mantra, die als invocatie genoemd wordt in de Isa Upanishad:

Om purnam adah purnam idam purnam udacyate, 
purnasya purnam adaya purnam evava-sisyate,
Om santih, santih, santih.

‘Dat is volmaakt, dit is volmaakt, volmaaktheid stijgt op uit volmaaktheid,
Haal je iets weg uit die volmaaktheid, dan blijft dat volmaakt,
Om, vrede, vrede, vrede.'

In de kern van ons wezen zijn we (als Ziel) volmaakt. Die zuiverheid van volmaaktheid in ons zullen we moeten koesteren. Dat begint door eerst ons zelf lief te hebben en te accepteren, zoals we zijn. Dan zijn we in staat ook andere wezens lief te hebben. Daar gaat het volgende verhaaltje over.

In de Holte van ons Hart

Eens was er een bijeenkomst met Brahman, de Volmaakte en andere goden. Brahman wilde zijn volmaaktheid niet meer aan mensen schenken, omdat zij daar niet goed mee omgaan. Hij wilde zijn Volmaaktheid beter beschermen. Er ontstond een discussie onder hen over de nieuwe vindplaats van Volmaaktheid. Brahman zei namelijk dat hij de volmaaktheid voor de mens wilde verbergen, omdat zij de neiging hebben alles onzuiver te maken. Hij vroeg hen wat de beste plek zou zijn. Eén van de goden zei: ‘verstop het diep in de aarde. Brahman antwoordde: ‘de mens zal altijd op ontdekkingsreis gaan in de buitenwereld en daar hun grenzen verleggen, ook naar het diepste punt van de aarde zullen zij dat stukje Volmaaktheid ontdekken en die vervuilen.  Een andere god zei: ‘verstop het  diep op de bodem in de oceaan’. Brahman zei: ‘de mens zal altijd op ontdekkingsreis gaan en ook naar het diepste punt van de oceaan en dat stukje Volmaaktheid ontdekken en vervuilen’. Een andere suggestie werd gedaan: ‘op de top van de berg of op planeet Mars…’ Steeds zei Brahman hetzelfde. Toen sprak hij: ‘laten we in meditatie gaan, dan zullen we het antwoord vinden’. Na een diepe meditatie sprak Brahman de goden opnieuw toe en zei: ‘ik zal de Volmaaktheid verbergen in de grot van de harten van mensen. Daar is de Volmaaktheid het beste beschermt, want als de mens de Volmaaktheid daar, in zijn innerlijke, liefdevolle hart, ontdekt, dan blijft die volmaaktheid zuiver’.

Aldus kunnen we lezen in vele Upanishad waar we de Volmaaktheid kunnen ontdekken.

Taittriya Upanishad

De Upanishads brengen de mens terug naar hun Volmaaktheid. Hun teksten brengen ons in meditatie, naar onze innerlijke Werkelijkheid, naar Brahman. Zij bevestigen de kennis over het universele bestaan van Brahman, de Volmaaktheid achter alles wat tot manifestatie komt.

Zo ook in Taittriya Upanishad (6de eeuw v. Chr.). Het woord Taitriya wordt op 2 manieren uitgelegd. De eerste als de Sage Tittiri, een student van Yaksa. Of een verzameling van verzen door mystieke studenten, die hogere kennis verzamelde en ‘patrijzen’ (Tittirah) werden genoemd. Dat is de klanknabootsing ‘titti’ van een zwarte patrijs.

Daar vinden we antwoord op de vraag: Hoe kan Brahman, de Volmaakte, worden bereikt en hoe kunnen we deze definiëren?  Dit antwoord luidt:

Brahma-vid apnoti param, tad eshabhyukta, Satyam jnanam anantam brahma (Tait. 2.1.1).

‘Brahman, de Volmaakte, het Pure Bestaan kunnen we leren kennen als: Ultieme Waarheid, als Alwetendheid, als Oneindigheid (Satyam Jnanam Anantam)’.

Daar vinden we ook het antwoord op de vraag: Hoe kunnen we de Volmaakte in meditatie bereiken?  Het antwoord luidt:

Yo veda nihitam guhayam parame vyoman so'snute Sarvan kaman Saha brahmaan vipascita (Tait. 2.1.1).

Diep verborgen in ons eigen hart!Nihitam guhayam.  Guha is de grot, het diepste punt van ons eigen wezen. Daar is waarlijk dit Ultimate Wezen. 

De allesomvattende, Volmaakte Aard van Brahman wordt Atman, het essentiële Zelf, genoemd. Dat is de Volmaaktheid die we in ons hart meedragen.

Minister van Yoga

India heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een minister van Yoga. Het nieuwe, aparte departement is vooral bedoeld om Ayurveda, Yoga en Natuurgeneeskunde te stimuleren. De oud-minister van Toerisme, Shripad Yesso Naik, is benoemd tot de Yoga-minister.

De huidige  Indiase Premier Modi is zelf een fanatiek beoefenaar van Yoga riep de Verenigde Naties op om een Wereld dag voor Yoga in te stellen. Dat voorstel werd met ruime meerderheid aangenomen. Hij kreeg veel bijval, omdat Yoga steeds meer erkend wordt als remedie tegen stress. Ook de Ayurvedische levensstijl levert een bijdrage aan gezondheid en welzijn van mensen.21 juni is uitgeroepen tot internationale Yoga-dag. De datum geeft ook het begin van de zomer aan.

In een speciale brief over de benoeming van Minister van Yoga heeft Swami Veda Bharata van de Himalayatraditie nog eens extra aangegeven wat de kern is van Yoga. Hij stelde, zich baserend op de Yoga-sutra’s: ‘Yoga Samadhi’, Yoga is contemplatie. Verder haalde hij een tekst aan uit de Caraka Samhitha aan, waarin staat: ‘Yogo Moksho-Pravartah’, Yoga stimuleert geestelijke bevrijding (Moksha). Ook andere oude, Boeddhistische teksten bewijzen dat de oude wijzen, eeuwen geleden, ons op de gunstige effecten van Yoga hebben gewezen.

Asthavakra Samhita en andere publicaties

De Stichting heeft mede als doel om oude wijsheids-werken meer onder de aandacht te brengen. Sinds 1990 is Klaas Stuive daar al mee bezig, ter ondersteuning van de opleidingen.

In de Meesteropleiding is de Asthavakra Samhitha behandeld. Dit oude werk van Rishi Asthavakra is een voorbeeld van de Advaita Vedanta, een stroming in de Yoga, die uit gaat van het principe dat alles Absoluut Bewustzijn is. De Sloka’s laten ons kennismaken wat werkelijk Verlichting of Zelfrealisatie is. Klaas Stuive heeft een vertaling in het Nederlands gemaakt, mede vanuit het Sanskriet. Dit mooie werk wordt binnenkort (intern) gepubliceerd en is dan voor iedereen verkrijgbaar.

Ook is hij bezig met een Nederlandse vertaling van de Gheranda Samhitha en Siva Samhita. Dit zijn werken die de filosofie en technieken uit de Hatha Yoga beschrijven. Deze publicatie wordt aan het einde van het jaar verwacht.

Satsang met lunch op zaterdag 11 juli a.s.

Ter afsluiting van het opleidingsjaar organiseert het bestuur een Satsang (samenkomst) voor alle leerlingen met een gezamenlijke lunch. Het begint om 13.00 uur. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de zomerreces op deze manier in te luiden. Zij vraagt aan alle deelnemers om iets lekkers voor de lunch mee te nemen. Het bestuur zorgt voor thee en dahl. Nogmaals, iedereen is welkom en je mag eigen gasten meenemen!

Start cursussen en opleidingen

Het Yoga-centrum in Nieuwegein is van 13 juli t/m 16 augustus a.s. gesloten. We starten dan overdag met de Mindfulness voor 50 plussers. De opleidingen 's avonds starten vanaf 30 augustus 2015.

Let op, dat betekent:

Op maandagavond 31 augustus a.s.: Docentenopleiding. Op dinsdagavond 1 september a.s.: opleiding trainer Mindfulness. Op woensdagavond 2 september a.s. : cursus Mindfulness. Op donderdagavond 3 september a.s: basisopleiding Klassieke Yoga. Op zaterdagochtend 5 september: Meester- en Grootmeester opleiding. De workshop Upanishads start op zondag 13 september. Op zondag 27 september: de workshop: Verborgen Yogawetenschappen.

Schoolvakanties 2015 – 2016

Vakantie          Periode
Herfst              17 oktober t/m 25 oktober 2015
Kerst               19 december t/m 3 januari 2016
Voorjaar          20 februari t/m 28 februari 2016
Mei                  30 april t/m 8 mei 2016
Zomer             9 juli t/m 21 augustus

Wijziging betaling-systeem (let op!)

Het bestuur heeft besloten de betaling voor opleidingen en cursussen te vereenvoudigen. Zij sluit zich daarbij aan bij gebruikelijke condities voor opleidingsinstituten. Dat betekent dat voor een heel opleidingsjaar of cursusduur een rekening wordt gestuurd. Men kan dan zelf in één keer of in twee termijnen de lesgelden overmaken aan de Stichting. Mensen, die in één keer willen voldoen, krijgen een korting van 3% op de totale rekening.

Dit nieuwe systeem scheelt het bestuur veel werk en de vrijgekomen tijd kan dan besteed worden aan de inhoudelijke kwaliteit van de lessen. Deze nieuwe betalingswijze gaat in op het opleidingsjaar 2015/2016. Jullie ontvangen half augustus de nieuwe rekening voor het hele jaar. Indien het niet mogelijk is om aan deze nieuwe betalingswijze te voldoen, neem dan contact op met Anne.

Indiaas Harmonium

De Stichting heeft een Indiase Harmonium aangeschaft. Nu Ajata Stam, vanwege haar gezondheid, op speciale gelegenheden ons niet meer kan begeleiden met Mantra’s op het harmonium, volgt Klaas Stuive lessen in de Mandir (Indiase tempel) in Wijchen.

Het bestuur vraagt zich af of er andere mensen zijn die dit instrument willen bespelen?

Het is een eenvoudig instrument, dat met lucht werkt. Het is pas laat in de 19de eeuw in India in zwang gekomen, maar komt oorspronkelijk uit Europa, waar men een trap-orgel al langere tijd in kerken gebruikten. We zijn benieuwd! Het stimuleert in ieder geval nieuwe initiatieven. Zo zijn we bezig om een Mantra-boekje samen te stellen, zodat iedereen, tijdens een Satsang, mee kan zingen. Dat noemt men Kirtan of Bhajang.

Wat is een Kirtan en Bhajang?

‘Kirtan’ betekent dat gezamenlijk, tijdens een Satsang, eenvoudige Mantra’s worden gezongen, waarbij men de namen van goden, zoals Siva en Rama,  aanroept, met begeleiding van diverse instrumenten. Een voorbeeld is de herhaling van het woord ‘Sitaram’ of ‘Om Namaya Sivaya’. ‘Bhajang’ is het gezamenlijk zingen van spirituele liederen.

Zowel Bhajang als Kirtan zijn beide onderdeel van Bhakti-Yoga (Yoga van devotie en overgave, de weg van het Hart) of Mantra-Yoga (Yoga van de klank). Door het zingen komt men in meditatie. Op die manier kom je in contact met de innerlijke Stilte in je hart. Je komt in contact met je innerlijk gevoel, met het Ene, de Bron, het Onbenoembare.

Palak Paneer (spinazie met Indiase roomkaas)

Dit romige Indiase currygerecht combineert verse spinazie met Indiase roomkaas (paneer). Serveer er Basmatirijst of Naan bij.

Ingrediënten voor 4 porties

 • 6 eetlepels olijfolie
 • 2 teentjes knoflook, geperst
 • 1 eetlepel gemalen verse gember
 • 2 gedroogde rode chilipepertjes
 • 1 ui, in kleine stukjes gesneden
 • 2 theelepels gemalen komijnpoeder
 • 1 theelepel gemalen kurkuma
 • 175 ml. zure room
 • 1,5 kilo verse spinazie, in stukjes gesneden
 • 1 grote tomaat, in vieren gesneden
 • 4 takjes verse koriander
 • 250 gam paneer, in blokjes gesneden
 • grof zeezout naar smaak

Eet smakelijk!

T-Shirtjes met logo Stichting nu verkrijgbaar

De Stichting heeft nu ook T-shirtjes met het oeroude Tibetaanse logo van de stichting. Te bestellen via de docenten, prijs € 18,00.

Een Asana: de Heldhouding (Virabhadrasana)

Dit is wel één van de meest afgebeelde en dus populaire Asana. Er zijn meerdere variaties. We kiezen er één van.

Uitvoering

Begin met een spreidstand. Draai naar links en plaats de hak van je rechter been wat meer naar achter voor de balans. Draai vervolgens de romp verticaal op je voorste been. Breng je armen omhoog en vouw ze samen met wijsvinger omhoog. Kijk naar je handen. Zorg dat je bekken en je onderrug evenwichtig aanvoelen als je die meer naar achter brengt. Deze oefening verruimt je borstkast en versterkt hart en longen. Het bevordert tevens je gevoel van standvastigheid.

Over Virabhadra bestaat het volgende verhaaltje!

Verhaal over Virabhadrasana

De liefde van Siva was groot voor zijn gemalin Sakti. Zij had veel incarnaties. In één van haar levens stond ze bekend als de beeldschone Sati, geboren uit een sterfelijke vader, Daksha. Zij was heimelijk verliefd geworden op Siva, maar bewaarde haar liefde in de holte van haar hart. Daksha was geen fan van Siva. Door een slimme zet wist ze toch de vrouw van Siva te worden. Op een dag gaf Daksha een groot feest, maar nodigde Siva daar niet voor uit en dat was een grote belediging voor deze oppergod. Toch ging Sita naar het feest, maar werd gekweld door intens verdriet dat haar echtgenoot Siva niet mee mocht. Het innerlijk vuur in haar verbrandde haar voor de ogen van haar vader. Siva hoorde van dit feit en was intens verdrietig. Hij ontstak in woede en trok een haar uit zijn hoofd die hij op de grond gooide. Daar werd Virabhadra, een woeste legergeneraal, uit geboren. Siva gaf hem de opdracht Daksha te doden en aldus gebeurde. Later is Siva weer getrouwd met een volgende reïncarnatie van zijn oorspronkelijke gemalin Sakti.

Het verhaal over Patanjali: Raja Yoga

Patanjali is afgeleid van ‘pat’ (vallen of neerdalen) en ‘anjali’ (kommetje met twee handen als eerbetoon van ontvangst of twee handen op elkaar geplaatst boven kruin op voorhoofd en op het hart), ‘jali’ (water) en ‘jala’ (waterkom). Water is belangrijkste levensbeginsel voor ons lichaam. Zjn onderlijf was die van een slang en dat staat voor ‘goddelijke wijsheid’.

Over de Rishi Patanjali bestaat het volgende verhaal:

Vishnu is de beschermende kracht in het heelal. Als er onrust is op aarde of de mensen dwalen af van het Pad van Dharma, dan verschijnt de godheid Vishnu in menselijke gedaanten. Voorbeelden zijn: Rama en Krishna. Ruim 2000 jaar geleden waren er verschillende stromingen in Yoga, welke leidde tot verwarring en discussie. Vishnu merkte dit op en sturde zijn duizendkoppige slang Ananta (Sesa) naar de aarde met de opdracht om alle Yogi-richtingen bijeen te brengen tot één stroming. Beneden op aarde leefde een vrouw die iedere dag met haar handen in de vorm van ‘Anjali’ de god Vishnu vroeg om haar een kind te schenken. Op een dag besloot Vishnu zijn grote slang naar deze lieve vrouw te sturen en de baby viel in haar handen. Het was echter geen gewone baby, maar één met als onderlijf de staart van een slang. Hij had dus van Vishnu ‘goddelijke wijsheid’ ontvangen. De baby had dus het uiterlijk van een slangenmens. Desondanks voedde de vrouw haar zoon liefdevol op en noemde hem ‘Patanjali’, in haar kom (schoot) ontvangen. Patanjali werd een grote Yogi en codificeerde alle yogavormen in zijn Yoga-sutra’s. Sutra betekent ‘zilveren draad’, vaak ruim vertaald met ‘aforisme’. Zijn integrale werk over Yoga werd daarom ‘Raja Yoga’ genoemd, een ultieme toepassing van Yoga om toestand van eenheid of verlichting te bereiken.

 

Namens ons complete team, alvast een fijne zomervakantie toegewenst!

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws