Publicaties

Onze docenten en bestuursleden schrijven zelf ook artikelen en theoretisch publicaties. Deze zijn hier te vinden en te lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Overzicht

Samenvatting Chandogya Upanishad

Toegevoegd op 13/08/20, door

Hoofdstuk 1:

Lees verder

Ware kennis ontsluierd

Toegevoegd op 19/10/19, door

‘Ontsluieren’ betekent ‘het verborgene zichtbaar maken, aan het licht brengen of ontraadselen’. In de oude literatuur, zoals Yogasutra’s van Patanjali, is er sprake van veel ‘Verborgen Kennis’. De vraag is hoe we met Yoga ware kennis kunnen ontsluieren en met welke beperkingen hebben we dan te maken?

Lees verder

Is er een ‘Snelweg naar de Hemel’!

Toegevoegd op 21/12/18, door Klaas Stuive

Is er een snelweg naar de hemel? Kun je Yoga leren in een weekend? Hoe snel kan ik met Yoga van mijn lichamelijke en geestelijk problemen afkomen? Kun je in de huidige tijdsgeest alles ‘quick and dirty’ laten plaatsvinden? Ieder weldenkend mens zou zeggen dat alles tijd nodig heeft, maar… zijn we nog wel in staat om in onze huidige samenleving geduld op te brengen om ons leven fundamenteel om te gooien als we in een crises zijn terecht gekomen? In de donkere dagen van de winter is bezinning op deze kwesties op zijn plaats.

Lees verder

De Waarheid is zonder Woorden

Toegevoegd op 21/12/18, door Klaas Stuive

In de nazomer maken we ons balans op om met nieuwe energie onze taken weer op te maken. Vooral bepaalde gebeurtenissen leggen we weer op een weegschaal. Wat is juist en wat is niet juist zijn veelal onze overwegingen, Er is ook een ander soort balans in ons leven die verder gaat dan mentale overwegingen.

Lees verder

In de boeien van de tijd

Toegevoegd op 21/12/18, door

In de boeien van de tijd

Lees verder

Praktische kijk op Samkhya Filosofie

Toegevoegd op 16/11/17, door Klaas Stuive

Praktische benadering van Samkhya Filosofie

Lees verder

Klaas kijkt terug op zijn voorzitterschap SYN Gepubliceerd in Tijdschrift voor Yoga d.d. najaar 2016.

Toegevoegd op 01/11/17, door

Na 16 jaar neemt Klaas Stuive, medeoprichter en voorzitter afscheid van de vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland, beter bekent als hét SYN.  SYN is ontstaan vanuit de liefde voor de klassieke yoga, de unieke waarde van het yogastelsel van Patanjali voor het welzijn van de samenleving. Yoga ontwikkelde snel aan populariteit en verschillende yogavormen schoten als paddenstoelen uit de grond, waarbij de vraag ontstond in hoeverre dat nog yoga is, maar vooral ontstond het verlangen om de klassieke yoga te beschermen. SYN is een branche organisatie, die de kwaliteit van de klassieke yoga waarborgt, maar tevens zorgt voor een plek waar docenten terecht kunnen met vragen en waar informatie uitwisseling kan plaats vinden.

Lees verder

Waarom Sanskriet leren?

Toegevoegd op 03/09/17, door Klaas Stuive

SANSKRIET, de taal van de klassieke Yoga.

Lees verder

Nooit te oud om te leren!

Toegevoegd op 18/07/17, door

Zelfs vergevorderde wijze mensen vallen nog weleens terug in onwijs gedrag. Zij struikelen dan weer over hun ego. Wijsheid is niet enkel weggelegd voor zogeheten echte Yogi’s. Ook eenvoudige mensen, die gewoon hun levensplicht doen, kunnen vergevorderde wijze mensen zijn. Daar gaat dit verhaal over.

Lees verder

De prinselijke kalkoen

Toegevoegd op 31/01/17, door Klaas Stuive

De menselijke verbeeldingskracht of fantasie is het vermogen om je in situaties in te verplaatsen en dat nog zelf te geloven ook. Toch maakt fantasie je denken 'flexibel' en het bevordert je creativiteit. Kinderen hebben vaak veel fantasie. Je kunt ook enge fantasie hebben,  zoals het zien van 'spoken' of 'dat er een monster onder je bed ligt'. Ook komt fantasie voor in je dromen. Verhaaltjes kunnen ook tot je verbeelding spreken, dan doe je alsof je het zelf hebt meegemaakt. In dit geval niet doen hoor…

Lees verder

Eikenblad en de duivel

Toegevoegd op 28/09/16, door Klaas Stuive

Waarom de Eik vingerbladen heeft!

Lees verder

Isha Upanishad

Toegevoegd op 30/08/16, door Klaas Stuive

Dit is de kortste, maar één van de mooiste Upanishad verbonden aan de Yajur Veda en volgens Shankaracharya een mooi voorbeeld van Advaita Vedanta. Klaas Stuive heeft deze Upanisgad vertaald en gebruikt voor zijn colleges over de Upanishads vanaf augustus 2016.

Lees verder

Inleiding op de Brahma Vendanta

Toegevoegd op 20/10/15, door Klaas Stuive

Er zijn vele commentaren op de Brahma Vendanta of Brahma Sutras geschreven, maar voor de westerling zijn al die commentaren moeilijk toegankelijk. Vooral het gemis aan kennis over de Vedas en Upanishads is daarbij een groot struikelblok. Dit is de reden waarom ik een poging waag om een Nederlandse toelichting op deze sutras te schrijven. Een andere reden is dat ik van mening ben dat dit werk verplichte literatuur is voor een ieder die de klassieke Yoga bestudeert.

Lees verder

Yogavad Gita

Toegevoegd op 01/06/15, door Klaas Stuive

Voorwoord

Lees verder

Upanishaden

Toegevoegd op 26/05/15, door Klaas Stuive

De inhoud van deze lezing is gebaseerd op andere “Het Mysterie van het Zelf” door Dr. Wim van Vledder, de “Upanishaden” van Blok, de Yoga-sutras van Patanjali, de Bhagavad Gita, de Bijbel en de lezingen door Swami Veda Bharata, een Raja Yogi verbonden met de aloude Himalaya Yoga traditie, alsmede mijn persoonlijke ervaringen als Yogameester. Voor de uitleg van de Upanishaden is mijn keuze gevallen op Brihadaranyaka Upanishad.

Lees verder

41 vragen over Pranayama

Toegevoegd op 01/03/15, door 01-01-2003

Algemeen

Lees verder

De Kracht van Stilte

Toegevoegd op 15/02/15, door Klaas Stuive

Lezing door Klaas Stuive MCM, Medeoprichter van SYN
Periode: 15 t/m 17 februari 2008
Locatie: Heel en Al, Spiritueel Centrum, Duinweg 14 in Schoorl.

Lees verder

Haiku's

Toegevoegd op 01/01/15, door Klaas Stuive

Haiku’s stammen uit Japan en zijn drieregelige gedichten zonder rijm, maar met een speciale opbouw: de eerste regel moet vijf lettergrepen bevatten, de tweede zeven en de derde weer vijf. Alles draait in een Haiku om de sfeer in de natuur, de zintuiglijke waarneming. Het zijn die kleine dingen in de natuur die normaal gesproken aan je aandacht voorbij gaan. Volgens Japanse traditie moet zo'n gedichtje twee tegengestelde beelden schetsen, waarbij het eerste iets zegt over tijd en plaats en het tweede een levendige, maar vluchtige observatie bevat. Het ligt aan je invoelings- of inbeeldingsvermogen of die twee beelden samenvloeien tot een geheel en wellicht eenzelfde emotie teweegbrengen als op dat moment bij de dichter. Ik heb er zelf onlangs een paar gemaakt als een voorbeeld, soms ook met een knipoog… Probeer het zelf ook eens een keer, maar pas op het werkt verslavend!

Lees verder

De Kracht van het Gevoel

Toegevoegd op 01/07/14, door Klaas Stuive

Goed omgaan met emoties is een belangrijke factor in het welbevinden van mensen. Emoties ontstaan door reacties op een gevoel. Dat gevoel heeft een oorzaak. Die oorzaak ligt in ervaringen uit het verleden en dat wat je verwacht in de toekomst. De emotionele reactie op een gevoel kan positief of negatief zijn afhankelijk van die ervaring die we in ons geheugen hebben opgeslagen. In de Yoga leren wij om te gaan met die oorzaken uit het verleden, zodat we onze gevoelens juist als een constructieve en niet als een deconstructieve kracht kunnen gebruiken in ons leven. Vandaar mijn titel de “Kracht van het gevoel'.

Lees verder

Mahabharata

Toegevoegd op 01/06/14, door Klaas Stuive

Plaats: De Kom, Nieuwegein
Organisatie: Stichting Raja Yoga Nederland

Lees verder

Momenten van Zelfrealisatie

Toegevoegd op 25/03/14, door Klaas Stuive

Achtergrond samensteller
Klaas Stuive was 35 jaar politieofficier bij de politie Utrecht. Nu is hij senior/adviseur bij de Stichting In-pact, die werkzaam is op het gebied van politie en veiligheid. Hij is voorzitter en Yogadocent bij de Stichting Raja Yoga Nederland en medeoprichter van Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN). Van zijn hand zijn diverse publicaties en boekjes over Yoga verschenen.

Lees verder

Subtiele anatomie van een organisatie, een zoektocht naar de zingeving in organisaties

Toegevoegd op 01/01/14, door Klaas Stuive

Door Klaas Stuive MCM12

Lees verder

Het pad van onvermogen, een persoonlijke beschouwing op Yoga

Toegevoegd op 25/04/13, door Klaas Stuive

Lezing door Klaas Stuive MCM,
Zondag 25 april 2004 in Hellendoorn
Eerste bijeenkomst van de Vereniging “Samenwerkende Yogadocenten Nederland” (SYN).

Lees verder

Bidden voor het eten

Toegevoegd op 01/03/13, door Klaas Stuive

“Ik bid nie voor brune bonen… Wie kent die uitspraak niet. Het citaat is afkomstig uit het boek “Bartje” van de schrijver Anne de Vries (1904-1964). In de vierde klas van de lagere school werd dit boekje voorgelezen door een onderwijzer op de “Beeck Calcoenschool” in Utrecht. Aan het einde van een schooldag, als we rustig waren geweest en ons best hadden gedaan. Mooie herinneringen en om de één of andere reden, misschien ook wel door dit verhaal van Bartje, heeft het onderwerp bidden mij steeds geïntrigeerd... ”Bart is een kleine 8-jarige jongen uit het grote gezin Bartels, dat in het begin van de vorige eeuw in Drente woonde. Vader is landarbeider en werkt voor een schamel loontje voor een boer. Moeder Bartels zorgt thuis voor de kinderen en het huis en is om de haverklap weer zwanger, zodat de tiende al op komst is. De familie woont met z’n allen in een kleine woning die vader kan huren van een bevriende boer. Helaas is het huisje vrij klein, te klein voor zo’n groot gezin. Bartje ziet erg op tegen zijn vader en beschouwt hem als een held. Met zijn moeder kan hij niet zo goed opschieten vooral als ze hem een koolraapprakje belooft, omdat hij geen bruine bonen lust. Als hij die avond gewoon bruine bonen moet eten en daar ook nog voor moet bidden, komt Bartje in opstand met zijn: “Ik bid nie voor brune bonen…” .

Lees verder

Een zonnewijzer voor je zelf

Toegevoegd op 01/02/09, door Klaas Stuive

Koninklijke Yoga

Lees verder

Kinesiologie, communiceren met je lichaam

Toegevoegd op 09/04/05, door Klaas Stuive

9 april 2005 hield Tim Torré voor onze Stichting een boeiende workshop over kinesiologie in combinatie met klankschalen. Tim Torré, die een eigen praktijk in Bilthoven heeft, is in Nederland één van de meest bekende persoon op dit gebied. Een dertigtal leden woonden deze workshop bij en hebben zelf aan de lijve kunnen ondervinden wat de betekenis is van kinesiologie.

Lees verder

Komkommerzaadje

Toegevoegd op 25/12/02, door Ton Draaisma

Er was eens, niet zo lang geleden, een welvarend dorp. De boeren waren tevreden. Meer dan dat. Ze hadden veel kinderen, bezaten melkrijk vee, vruchtbare akkers. Om de zoveel jaar verbouwden zij andere soorten gewas. Zo ook in het jaar waar we over spreken: de boeren zaaiden hun beste akkers in met komkommerzaad. Onderwijl zongen ze lord shiva toe, de drie-ogige welwillende voeder van al wat leeft. Ze vroegen hem of hij zo vriendelijk wilde zijn de zaadjes tot rijpe en heerlijke komkommers te laten uitgroeien. Als tegenprestatie beloofden de boeren hem, hun weldoener, het eerste van de oogst.

Lees verder

De Himalayan Traditie

Toegevoegd op 01/01/02, door Klaas Stuive

Sinds duizenden jaren zijn de Himalayas de verblijfplaats van de rishi's (zieners). Deze rishi's zijn verantwoordelijk voor het overdragen van Yogakennis aan hun discipelen die op hun beurt weer, voorzover zij hiertoe bevoegd zijn, de kennis doorgeven aan de volgende generatie. Deze vorm van kennisoverdracht vindt al vanaf de Vedische periode tot op heden plaats in een onafgebroken erfopvolging.

Lees verder

Mantra Yoga

Toegevoegd op 12/02/00, door Ton Draaisma

Mantra's vormen een ankerpunt voor de richting die je met jezelf uit wilt, voor hoe je wil staan in je omstandigheden; een mantra balt dat samen in de vorm van één of enkele betekenisvolle klanken, woorden, soms korte zinnen, te vergelijken met spreuken; door de mantra vaak te zeggen-zingen investeer je erin, neemt het effect ervan toe en werkt hij ook vanuit zichzelf, verschijnt hij op momenten waarop hij nodig is; een mantra omarmen komt neer op jezelf stevig (her)oriënteren; een mantra kiezen verdient dus de nodige zorg;

Lees verder

Illusie en Werkelijkheid

Toegevoegd op 11/12/99, door Willem Meijer

Zoek je zelf Zelf

Lees verder