Publicaties

Onze docenten en bestuursleden schrijven zelf ook artikelen en theoretisch publicaties. Deze zijn hier te vinden en te lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 11/12 door Willem Meijer

Een verslag over de Illusie en Werkelijkheid

Zoek je zelf Zelf

Swami Yogaswarupananda

11 december 1999
bijgewoond door Willem Meijer

Op zaterdag 11 december was er een dag met Swami Yogaswarupananda. Deze bijeenkomst ging in z'n geheel over de illusie van het (dagelijks) bestaan en sloot daardoor aan bij hoofdstuk 6 van de Bhagavad Gita.

Inleiding

Er waren slechts 7 mensen aanwezig maar dat maakte het de moeite waard. We zaten allen dicht bij de Swami en dat bracht een heel interessante interactie op gang. De Swami was juist uit op communicatie met de aanwezigen, hetgeen je niet vaak tegenkomt bij Yogi's en Swami's. Over het algemeen wordt er verteld en uitgelegd en de aanwezigen horen toe. Er werden ons veel gewetensvragen, zelfonderzoeks- en ervarings- en kennisvragen gesteld. De Swami eiste preciese en nauwkeurige antwoorden. Als je dit niet deed werd er op ouderwetse strenge wijze doorgevraagd of werd je terecht gewezen (op acceptabele wijze). Het zette iedereen wel op scherp want je werd gedwongen om haarscherp aan zelfonderzoek te doen. Alle aanwezigen hebben wel een keer met hun mond vol tanden gezeten. Soms kon dit uitgelezen gezelschap de simpelste vragen niet beantwoorden.

We hebben geen asana's of pranayama-oefeningen gedaan. Er is van 10.00 uur tot 17. 00 uur alleen gesproken, een beetje gemediteerd en wat mantra's gezongen. De dag was zeer de moeite waard, leerzaam en heel sereen.

Doel

Volgens de Swami was het voorwaarde dat de aanwezign redelijk gevorderd moesten zijn in Yoga want het onderwerp was zeer abstract en niet voor iedereen geschikt. Iedereen moest over z'n eigen yogapraktijk vertellen. De Swami stelde aan het begin van de dag een aantal doelen:

 1. Opleiden tot goede yogaleraren;
 2. Het onderscheidingsvermogen bevorderen;
 3. Je zelf / Zelf beter leren kennen.

Inhoud

De eerste vraag die gesteld werd was; wat is Yoga?

Yoga is:

 1. Lijden en oplossen van alle lijden inclusief illusies;
 2. Harmonie;
 3. Skill in action;
 4. Stoppen van alle mentale processen en daardoor veranderingen in 't totale zijn. Tijdens de dag herdefinieerde de Swami "wat is yoga" een aantal malen.

Er werden drie States of mind onderscheiden; dromen, diepe slaap en waaktoestand. Echter: ALL STATES OF MIND ARE ILLUSION. Want, wat is nou illusie en wat is nou werkelijkheid?

Je wordt wakker en betreedt de illusie. We zijn mensen en voelen dat we mens zijn en dat we de realiteit betreden. Dat wat we zijn is de hoogste graad van werkelijkheid en als je wakker wordt betreed je de werkelijkheid meestal in een aantal stappen. Je realiseert je namelijk een aantal zaken: ons lichaam, je state of mind, man of vrouw, rijk / arm, Nederlander / Fransman, enz. Echter, in dromen kornen materiële zaken voor die op dat moment werkelijkheid zijn. Dit is illusie, mentale impressies die a.h.w. zijn ingekerfd.

Althans, dromen zijn illusie vergeleken met de waaktoestand. Aan de andere kant kunnen dromen en de materiële zaken en processen daarin zeer werkelijk zijn.

Wordt je wakker dan blijkt die werkelijkheid illusie. Dit kornt door onze beperktheid en die is beperkt tot ons lichaam. In droomtoestand ben je geen man / vrouw, etc. Als je weet wat illusie is weet je wat werkelijkheid is. In diepe slaap is er geen beperking van lichaam en geest, er is geen lichaam, geen universum, geen angst, etc. In de diepe slaap is er toch iets dat getuige is van die diepe slaap, die de darkness l donkerte ziet. ERVAAR JE DIT? (hier hebben we lang bij stil gestaan) Maar als je dit niet ervaart?

Het wel of niet ervaren hiervan is een mentaal proces en aan het lichaam gebonden ('t intellect). En de darkness l donkerte is ook een projectie. Naarmate 't lichaam van baby tot volwassene ontwikkelt, ontwikkelt 't mentale zich. Is het lichaam weg dan is de state of mind ook weg. WAAROM IS DAT WEG?

Je ziet 't blauw van de lucht maar je kunt 't niet aanraken. Let wel alle zintuigen accepteren dat de lucht blauw is. Ga rnaar na als het bewolkt is accepteren alle zintuigen, ook onze state of mind, dat 't bewolkt is. Maar de zon schijnt desondanks toch want 't is licht en we weten dat het achter de bewolking blauw is. Wat je ziet is niet echt want de zintuigen zijn beperkt en vol van illusie. Als je niets hoort wil dat nog niet zeggen dat er geen geluid is. Je oren ziin dus beperkt.

Werkelijk alles is illusie en 't resultaat van 't intellect dat bovendien beperkt is. Leg contact met de getuige die dit alles waarneemt (dit moet je leren onderscheiden) en je wordt gelukkig.

De gebruikte voertaal tijdens de dag was Engels. De Swami sprak dan ook voortdurend van de mind.

Dit leverde een aantal malen discussie op. De Swami definieerde de mind mathematisch.

De mind is:

 1. gelijk aan 2 + bewustzijn + gedachten
 2. minus gedachten gelijk aan bewustzijn
 3. Een bundel van impressies + bewustzijn

De mind is niet het brein. Dat is fysiek en functioneert d.m.v. vibratie van vloeistof, elektriciteit, cellen, enz. De mind is subtieler dan ruimte. Met bewustzijn benoem je de ruirnte, geef je vorm. Door het bewustzijn functioneert het intellect. Daarbij is de mind een oorzaakvrije oorzaak. Alles beweegt, maar ruimte niet! Neem de elementen van het universum aarde, water, vuur, lucht en ether. Alles beweegt, maar ruimte niet. Op microniveau: wat is je lichaam? Je bekijkt 't van alle kanten en op alle manieren. Uiteindelijk kom je op cellen uit. Kijk je naar een cel dan bestaat die o.a. uit ruirnte. Niets doet je meer aan een lichaam denken. Waar is 't lichaam? Illusie! Je bent dus niet 't lichaam. Tijd en ruimte is een concept van de mind. In diepe slaap ben je niet eens de darkness l donkerte maar ben je van licht. De acht stappen van yoga zijn als het ware ledematen. De ledematen samenvoegen is yoga. De mind functioneert door de zintuigen (manas) Het intellect discrimineert. Intelligentie is of zorgt voor herinnering. Instinct is intelligentie van de natuur En er is bewustzijn. Bewustzijn bestaat uit: consciousness, subconsiousness, unconsciousness, superconsciousness. In al die lagen bevinden zich impressies van herinneringen (citta). In deze zin is yoga het verwijderen van de impressies. Wat is pranayama? Het reguleren van de adernhaling, gedachtebeheersing. Als je niet adernt ben je gelukkig. (In meditatie adem je bijna niet.) Yoga is de wetenschap van het ademen. Het yogadoel is geluk, samadhi waarin je vrij bent van beperkingen. Ademen en denken zijn verwant!!! De adem stopt, de mind stopt. De mind stopt, de adem stopt. HAPPINESS IS BREATHTAKING.

In de Upanisads (=heilige wetenschap, letterlijk betekent 't "sitting near to truth") staan een aantal vormen / onderscheidingen van het begrip illusie:

 1. Illusion: het onderscheid tussen werkelijkheid en niet werkelijkheid. Voorbeeld: je komt een enigszins schemerige kamer binnen. Er ligt een touw op de grond. Je kunt 't touw niet goed onderscheiden. Dat zijn de situaties waarin ie denkt: ligt daar nou een stuk touw of niet, m.a.w. is het echt of niet, werkelijk of niet.
 2. Delusion: dit lijkt meer op vervorming van de werkelijkheid door de mind en zintuigen. Je rent weg voor het touw omdat je een slang ziet. Je voelt je Nederlander, man / vrouw, rijk / arm. Dit is delusion in het dagelijks leven.
 3. Illumination: licht van of door bewustzijn. Dit kennen we allernaal. Als je een hele goeie dag hebt en je krijgt bijvoorbeeld allernaal complimenten, dan kun je je letterlijk licht van lijf voelen en figuurlijk licht van geest. (Krish betekent o.a. licht van bewustzijn.) Je kunt je daarentegen op een slechte dag zwaar en dof voelen. Ook dit is illusie.
 4. Devotion: doet boven illusion, delusion en illumination uitstijgen want in devotie is geen emotie en verwachting.

Wat is nou werkelijkheid? Want zo gaande de dag was alles tot illusie verworden. En dan hadden we ook nog onze beperkingen en ook die bleken illusie te zijn. Dit was een algemeen gevoelen in de groep. We doen maar niks meer, het is toch allemaal illusie. (Alles)Wat niet verandert is werkelijkheid! AI verandert je lichaam en geest, er is iets in je dat niet veranderd.

Onderscheidingsvermogen, gewaarzijn, gevoel voor differentiatie (de swami gaf zeer nadrukkelijk verschillende termen) is van groot belang. Daardoor kun je contact leggen ...

Onze gast is als een bloem te onderscheiden. Vandaar het belang. Alleen honing van bloemen is niet te differentiëren. En wat we vooral niet mochten vergeten: elk moment moet geleefd worden. De Swami stond hier lang en uitvoerig bij stil en vond dit van het grootste belang.

Het verhaal rondom de vormen van illusie, werkelijkheid en onderscheidingsvermogen leidde tot het aanhalen van vers 23 hfdst 6 van de Bhagavad Gita: Let that be known as yoga, Let that be known by the name of yoga. The state of separation from union is filled with pain.”

Hoe je het ook went of keert, in de drie states of mind: dromen, waken, diepe slaap zijn we niet happy, want er is de beperking van de geest. Meditatie gaat daar aan voorbij en leidt tot samadhi. Yoga wordt dan het in harmonie brengen van de vijf niveaus van bewustzijn: fysiek, vitaal, mentaal, intellectueel en causaal. Ook zijn er nog herinneringen. Door meditatie zaai je a.h.w. nieuwe bomen. En om te zaaien moet je het leven leven.

En zo kwam de dag langzamerhand tot een einde. Uiteraard is er veel meer vermeldenswaardigs gezegd. Het was een bijzondere bijeenkomst want er gebeurde meer dan hier in woorden is te vangen. De Swami nam ons mee op reis, liet het ons ervaren en voelen, stap voor stap. Aan het einde van de dag stond de Swami er op ons nog twee motto's mee te geven:

We are not happy through desires,
We are happy due to absence of desires

Teach by being
Learn by doing

OM SHANTI