Publicaties

Onze docenten en bestuursleden schrijven zelf ook artikelen en theoretisch publicaties. Deze zijn hier te vinden en te lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 30/08 door Klaas Stuive

Dit is de kortste, maar één van de mooiste Upanishad verbonden aan de Yajur Veda en volgens Shankaracharya een mooi voorbeeld van Advaita Vedanta. Klaas Stuive heeft deze Upanisgad vertaald en gebruikt voor zijn colleges over de Upanishads vanaf augustus 2016.

Isha Upanishad

Invocatie

Om.

Dat (Brahman) is volmaakt. Dit is volmaakt. Volmaakt komt van volmaakt. Neem volmaakt af van volmaakt en wat overblijft is volmaakt.Om vrede, vrede, vrede.

1 . Dit alles, wat ook maar beweegt of niet beweegt op aarde (in het universum), is afkomstig van de Heer. Bescherm Uzelf door  onthechting. Begeer het bezit van een ander niet!

2. Door Karma uit te voeren, mag men werkelijk hopen dat men wel honderd jaar blijft leven. Voor hen, die zo wenst te leven, heeft geen andere keuze, dan deze weg te bewandelen, om niet verstrikt (gebonden) te raken.

3. Waarlijk, deze werelden van de demonen zijn gehuld in blinde duisternis. Diegenen, die het Zelf doden, gaan daarheen, wanneer zij dit lichaam verlaten.

4. Het hoogste Zelf (Brahman), altijd onbeweeglijk, is sneller dan de geest. De zintuigen kunnen Het niet inhalen, want Het is hen altijd vóór. Hoewel onbeweeglijk, is Het toch sneller dan alles wat beweegt. Omdat Het -als lucht- er altijd is, ondersteunt Het al onze handelingen.

5. Het beweegt en beweegt niet.  Het is ver en toch zo dichtbij. Het is binnen alles en toch weer buiten alles.

6 .De wijze mens, die alle wezens in zichzelf ziet en zichzelf in alle wezens; deze zal geen enkele afkeer meer kennen.

7. Voor hem die weet en in alles het Zelf ziet: Welke bedroefdheid kan er nog in hem zijn, als alles het Zelf is geworden?

8. Dat Zelf is Allesdoordringend, zuiver, vormloos, niet getekend, zonder binding, smetteloos, zonder kwaad; Het is Alwetend, Alomtegenwoordig, uit zichzelf bestaand. In de eeuwige kringloop heeft Het ieder tijdperk hun eigen taken toegewezen (die sinds heugenis voor iedereen al hun wensen heeft vervuld).

9. Zij, die zich toeleggen op onwetendheid (uiterlijke rituelen), komen terecht in blinde duisternis; maar wie zich louter toelegt op kennis van goden (verering van goden, aardse geneugten) gaan een nog diepere duisternis in.

10. Het ene wordt verkregen door ware kennis (Vidya); het andere, zegt men, door kennis over onwetendheid (Avidya of Maya). Zo hebben wij vernomen van wijzen, die ons dat hebben geleerd.

11. Hij, die beide vormen van kennis (uiterlijk en innerlijk) heeft begrepen, zal de dood overstijgen door kennis over onwetendheid (Avidya) én onsterfelijk worden door ware kennis (Vidya).

12. Zij, die zich alleen toeleggen op het Ongemanifesteerde (Prakritti), komen terecht in blinde duisternis; maar in een nog grotere duisternis komen zij, die zich enkel toeleggen op het Gemanifesteerde (Maya).

13. Het ene resultaat, zegt men, komt voort uit aanbidding van het Gemanifesteerde (uiterlijke of Maya); het andere resultaat, zegt men, van aanbidding van het Ongemanifesteerde (Prakritti). Zo hebben wij het gehoord van de wijzen, die ons dat hebben geleerd.

14. Maar hij, die beide tezamen kent - het Ongemanifesteerde en Gemanifesteerde (Vergankelijke)– overwint de dood door vernietiging van het Gemanifesteerde én verkrijgt onsterfelijkheid door aanbidding van het Ongemanifesteerde.

15. De deur naar de Waarheid (Brahman) is afgesloten door een gouden deksel. Open deze, O Voeder (Zon)! Verwijder deze, zo dat zij, die de Waarheid aanbidden, Mij kunnen omhelzen.

16. O Voeder, eenzame Reiziger van de hemel!  Bestuurder!  O Zon, Zoon van Prajapati (schepper)! Trek Uw stralen en schittering terug. Ik kan dan, door Uw genade, Uw heiligste vorm aanschouwen. Dat ben Ikzelf, die Purusha, die daar (in de Zon) is.

17. Nu moge mijn levensadem (innerlijke Zelf) opgaan in het Allesdoordringende, onsterfelijke Prana! Moge dit lichaam verbranden tot as! Om. O geest, herinner, herinner alles wat Ik gedaan heb. 

18. O Vuur (heilig Licht), leid ons langs het goede pad tot het genot van de vruchten van onze daden (naar overvloed). U kent, O God, al onze daden. Vernietig onze zonde en twijfel. Wij groeten U met deze woorden (vele malen).  

Belangrijke kwesties bij de Isha Upanishad:

 1. Alles is volmaaktheid, slaat op Brahman (Zie ook BG 7.4-5)
 2. Advaita Vedanta (Non-dualiteit)
 3. Saguna en Nirguna (Brahman met of zonder kwaliteiten)
 4. Onderdeel van Yajur Veda
 5. Monotheïsme: ‘Isha’ betekent 'de Heer'.
 6. Vairagya (onthechting, alles is geleend)
 7. Klesa’s (angst voor de dood)
 8. Wet van Karma en Dharma (Bg 18.5-9)
 9. Concept van Sannyasa (afstand nemen van de wereld)
 10. Vipassana of Vitarca Samadhi (schouwer) (BG 6.9)
 11. Doel van Sannyasa is Moksha (bevrijding)
 12. Sat-Chit-Ananda (Gelukzaligheid en Zelfrealisatie).
 13. Ashramfasen: gezinshoofd, onthechting en kennis (Bg 6.41-43)
 14. (A)sura’s (halfgoden later neer gezet als demonen)
 15. Atman (ziel, ware aard, Brahman of Pursuha, levenskracht)
 16. Yajna (Het nut van rituelen)
 17. Dhyana (meditatie)
 18. Jnana (kennis), Vidya (inzicht), Avidya (onwetendheid)
 19. Maya (ilussie) en Prakritti (oerstof)
 20. Buddhi (verlichting)
 21. Agni is godheid, maar ook spiritueel vuur
 22. Kundalini-Sakti, Chakra’s, inwijdingen
 23. Tat tvam Asmi. Purusha en de Ziel zijn één

Sichting Raja Yoga Nederland (2016)

 

 

 

Archief

Geef een zoekopdracht

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws