Publicaties

Onze docenten en bestuursleden schrijven zelf ook artikelen en theoretisch publicaties. Deze zijn hier te vinden en te lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 09/04 door Klaas Stuive

9 april 2005 hield Tim Torré voor onze Stichting een boeiende workshop over kinesiologie in combinatie met klankschalen. Tim Torré, die een eigen praktijk in Bilthoven heeft, is in Nederland één van de meest bekende persoon op dit gebied. Een dertigtal leden woonden deze workshop bij en hebben zelf aan de lijve kunnen ondervinden wat de betekenis is van kinesiologie.

Achtergrond initiatief

Het bestuur had Im uitgenodigd om extra aandacht te schenken aan het thema van dit jaar: Esoterische Geneeskunst. In dat verband wordt dit jaar tijdens de docentenopleiding extra aandacht besteed aan onder andere: de wetenschap van ademhaling- en energiebeheersing (Prana Yoga Shastra), het scheppende vermogen van de mens (Vibhiti Kriya Sakti), de subtiele anatomie van de mens (Atman Vidhya) en de esoterische geneeskunst (Ayur Shastra).

Betekenis

Kinesiologie, of een afgeleid woord daarvan “kinesthetisch”, betekent bewegen en gevoelswaarneming. Dit gebied van de (esoterische) geneeskunst heeft betrekking op de gevoelswaarneming van eigen lichaamsbeweging en –houding. De kinesioloog voert niet slechts allerlei bewegingen uit, hij bemerkt ook - door het testen van spieren - wat de conditie is van het lichamelijke systeem en de stelsels, zoals klierenstelsel, darmstelsel, bloedstelsel, etc. van zijn patiënt. De indrukken die hij op deze wijze van het lichaam van een patiënt ontvangt, noemt men kinesthetisch. Deze verschillende indrukken ontstaan in bepaalde receptoren in het onderhuidse weefsel en de spieren. Zij worden met andere gevoelspikkels naar het centrale zenuwstelsel geleid; ook het evenwichtsorgaan draagt hiertoe bij.

Communiceren met het lichaam

Onbewuste gevoelens en emoties, maar ook jaargetijde, het moment van de dag of vermoeidheid hebben invloed op onze lichamelijke systeem en stelsels. Om uit te zoeken hoe het gesteld is met het lichamelijke systeem voert een kinesioloog in een vastgestelde volgorde spiertesten uit. Tim noemt dit communiceren met het lichaam. Hij stelt daarmee vast wat de conditie is van onze organen en stelsels. Na de diagnose voert hij opnieuw spiertesten uit op die gebieden die als te zwak of te sterk getest zijn. Hij herstelt en harmoniseert op deze wijze ons lichamelijk systeem en de stelsels. Tim voegt er nog een andere dimensie bij. Hij is in staat om via een proefpersoon ook een groep te behandelen. Verder herstelt hij niet alleen het stelsel met spierbewegingen, maar ook door middel van klankschalen.

Praktische uitwerking

Enige voorbeelden om het bovenstaande te verduidelijken. Als je bijvoorbeeld de spieren van de linker arm test en je noemt je eigen naam, dan zijn de spieren sterk. Zeg je bijvoorbeeld een andere naam, dan zijn de spieren zwak. Met andere woorden het lichaam spreekt altijd de waarheid en liegt dus niet. Het lichaam is dus grappig genoeg een soort leugendetector. Als de proefpersoon in contact wordt gebracht met de groep kun je dezelfde verschijnselen signaleren. Tim liet ons ook zien wat klank te weeg brengt op ons waterstelsel. Hij vulde twee klankschalen voor ongeveer 70 % met water. Deze hoeveelheid komt overeen met het vocht in ons lichaam. Indien hij met een slagwerk op de klankschalen sloeg, dan zag je in het water de klankpatronen ontstaan. Het mooie was dat die klankkleuren leken op de energiepatronen van de chakras. Deze worden namelijk met bloemblaadjes gesymboliseerd.

Vragen

Wat is de relatie met de Raja Yoga?

De Raja Yoga gaat ook uit van een holistische benadering in geneeswijze.

Het innerlijke Zelf (als hoogste energetische entiteit) is aanwezig in alle lichamen (koshas). Het innerlijke Zelf, (het eeuwige en zuiverste in ons, boven het mentale verheven), komt al dan niet gebrekkig tot expressie via het lichaam. Kinesiologie maakt van deze kennis gebruik door het testen van spieren en de reacties daaruit.

De Tibetaanse meester Djwal Khul zegt in de Wet van Genezing:

“Alle ziekte is het gevolg van een geremde Zielenleven. Dit geldt voor alle vormen in alle rijken. De kunst van de genezer bestaat in het vrijmaken van de Ziel, zodat haar leven kan stromen door de verzameling van organismen welke de één of andere bijzondere vorm samenstelt”.

De zuiverheid van waarneming van de kinesioloog en patiënt hangt mede af van hun geestelijke gesteldheid en het vertrouwen dat zij in elkaar stellen. Tim geeft aan dat hij voor de behandeling zijn geest leeg maakt door middel van meditatie. De benadering van Tim en van Raja Yogis hebben gemeen dat beide uitgaan van de Wet van Genezing, namelijk de kracht van de Ziel of het innerlijke Zelf in het lichaam weer in volle glorie laten stromen.

De Raja Yogis kent een zevenvoudige benadering, welke de mens voert naar hogere bewustwording en toename van gevoelswaarneming.

Deze stappen zijn:

  • Innerlijk Zelf (yamas)
  • Egoïsch zelf (niyamas)
  • fysiek lichaam (asanas)
  • energetisch lichaam (pranayamas)
  • zintuiglijk lichaam (pratyahara)
  • mentaal lichaam (dharana, dhyana)
  • causaal lichaam (samadhi, samyama)

Vanuit dit Yogastelsel worden oefeningen uitgevoerd, die de leerling weer “heel maakt”.

Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van kriyas, asanas en pranayamas wordt de leerling zich bewuster van de yamas en niyamas en komt men weer in harmonieus contact met lichaam en geest. Als men lichaam en geest door oefeningen ontspant, komt men in gevoelsverbinding met de diverse innerlijke lichamen rondom het innerlijke Zelf. In meditatie en contemplatie wordt men één met het innerlijke Zelf. Ons lichaam zal daar in helende zin op reageren.

Slot

“Wat is de duur van herstel na een kinesiologische behandeling?”, was een vraag van één van de aanwezige tijdens de workshop? Het antwoord luidde “net zo lang als het duurt”. Wellicht een cryptische omschrijving, maar er is geen éénduidig antwoord te geven op die vraag, omdat dit van mens tot mens verschilt.

Klaas Stuive

Archief

Geef een zoekopdracht

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws