Onze docenten en bestuursleden schrijven zelf ook artikelen en theoretisch publicaties. Deze zijn hier te vinden en te lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 01/11 door

Na 16 jaar neemt Klaas Stuive, medeoprichter en voorzitter afscheid van de vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland, beter bekent als hét SYN.  SYN is ontstaan vanuit de liefde voor de klassieke yoga, de unieke waarde van het yogastelsel van Patanjali voor het welzijn van de samenleving. Yoga ontwikkelde snel aan populariteit en verschillende yogavormen schoten als paddenstoelen uit de grond, waarbij de vraag ontstond in hoeverre dat nog yoga is, maar vooral ontstond het verlangen om de klassieke yoga te beschermen. SYN is een branche organisatie, die de kwaliteit van de klassieke yoga waarborgt, maar tevens zorgt voor een plek waar docenten terecht kunnen met vragen en waar informatie uitwisseling kan plaats vinden.

In de eerste jaren was het nog wat zoeken naar de juiste manieren om daar inhoud aan te geven, maar in de loop der tijd heeft Klaas er mede voor gezorgd dat SYN steeds meer een branche organisatie werd. Zo is er een gedragscode voor docenten ontwikkeld, welke naast de Yama’s en de Niyama’s toepasbaar is in deze huidige tijd. Het is mogelijk om een collectieve verzekering af te sluiten voor docenten en yoga scholen, en SYN functioneert als bemiddelaar bij klachten.

Docenten, opleidingen en scholen kunnen een erkenning aanvragen bij SYN, waarbij er wordt gekeken naar de opbouw en inhoud van de opleidingen, die gevolgd zijn of gegeven worden en het aantal uren. Dat allemaal is vast gelegd in een opleidingsplan, welke voldoet aan de eisen van de International Yoga Federation. Bij goedkeuring komt de docent of de opleiding in een register en ontvang men een logo, waardoor SYN ook meteen zorgt voor een heel herkenbaar kwaliteitskeurmerk voor de klassieke yoga.

Klaas vertelt dat het fijne van het SYN is dat er een collegiaal netwerk van yogadocenten ontstaat met een gevoel van verbondenheid. Je staat er niet alleen voor, maar er is een heel netwerk van docenten die de klassieke yoga volgen, wat veel vertrouwen geeft. Ook ontstaat er een uitwisselen van kennis en dat is erg bijzonder.

Waar Klaas zich al die jaren hard voor heeft gemaakt is om in de maatschappij erkenning van het nut voor de yoga te krijgen. Zo zijn er al alternatieve geneeswijze die door verzekeraars geaccepteerd worden. Voor de yoga is het nog niet zo ver, maar dat is een kwestie van tijd. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat yoga op verschillende vlakken helpt. Denk maar is aan onderwijs, gezondheidzorg, ect.

Voor Klaas persoonlijk is dat één van de redenen geweest op de Stichting Raja Yoga Nederland op te richten. Hij wilde een opleidingsinstituut creëren waar de opleidingen gelijk zijn gesteld aan de verschillende opleidingsniveaus als MBO, HBO en Wetenschappelijk. Dat klinkt westers, maar er zeker rekening gehouden met dat de traditionele overdracht van kennis. De verhouding leraar en student is daarbij essentieel. Het aparte is dat deze stichting ontstaan is vanuit politie, bijna 25 jaar geleden. Een groep politiemensen ontdekten, tijdens een ingrijpende reorganiatie, dat yoga voor politiemensen en samenleving heel veel kan betekenen.

Het maken van een opleidingsplan met studie gidsen is voor Klaas de afronding geweest van SYN. Hiermee schept SYN ook naar buiten toe, richting de maatschappij, duidelijkheid wat betreft deerkende yoga opleidingen. Dit plan bestaat uit een basis opleiding (1 jaar), docenten opleiding (3 jaar), meester opleiding (3 jaar) en groot meester opleiding (3 jaar). Met daarnaast nog aanvullende, verdiepende opleidingen voor docenten.

Als je Klaas vraagt wat hem het meeste aansprak over die 16 jaar is dat wel de professionalisering van de yogaopleidingen en de grotere erkenning van de yoga in de maatschappij. Wel geeft hij aan dat er nog een flinke slag is te slaan. Klaas zou graag zien dat er uiteindelijk één brancheorganisatie ontstaat voor de yoga met de verschillende afdelingen, zoals de klassieke yoga. Vergelijkbaar met een vakbond en afdelingen daarbinnen. Dat is essentieel om serieus als gesprekspartner te dienen voor overheid, onderwijssector en gezondheidszorg. Daarnaast zou hij graag zien dat, als mensen vanwege hun gezondheid yoga gaan volgen, dit voor een deel vergoed kan worden door de verzekering, zoals sommige erkende alternatieve geneeswijze. Daardoor krijgen yogadocenten en studio’s een stevigere financiële basis. Klaas is er van overtuigd dat het maatschappelijk bedrag dat nu wordt uitgegeven aan de gezondheidszorg en speciaal onderwijs beperkt kan worden door yoga. Klaas heeft hiervoor een mooie basis gelegd, waarmee zijn opvolgers verder kunnen. De nieuwe generatie in de yoga is nu aan de beurt.

Zelf zit Klaas, zoals hij het noemt, in de Samnyasin fase. Hij richt zich nu op de kennisoverdracht van Yoga aan studenten. Enkel nog bezig zijn met de inhoud van yoga. Hij verzorgt met veel passie dagelijks opleidingen op de verschillende niveaus en wilt dit ook nog zo lang mogelijk blijven doen. Er is nu een nieuwe website voor de SYN in ontwikkeling, die binnenkort wordt gelanceerd en dat was voor hem een mooi moment om de voorzittershamer over te dragen.