Publicaties

Onze docenten en bestuursleden schrijven zelf ook artikelen en theoretisch publicaties. Deze zijn hier te vinden en te lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 12/02 door Ton Draaisma

Mantra's vormen een ankerpunt voor de richting die je met jezelf uit wilt, voor hoe je wil staan in je omstandigheden; een mantra balt dat samen in de vorm van één of enkele betekenisvolle klanken, woorden, soms korte zinnen, te vergelijken met spreuken; door de mantra vaak te zeggen-zingen investeer je erin, neemt het effect ervan toe en werkt hij ook vanuit zichzelf, verschijnt hij op momenten waarop hij nodig is; een mantra omarmen komt neer op jezelf stevig (her)oriënteren; een mantra kiezen verdient dus de nodige zorg;

Mantra's, zo leert de ervaring, zijn des te krachtiger naarmate zij staan binnen een aloude en beproefde traditie; ontelbaar vele eerdere herhalingen hebben dergelijke mantra's voorzien van een hoog voltage; willen we deze gebundelde kracht ten volle ervaren dan is het van belang dat we de mantra in kwestie op de traditioneel juiste wijze zeggenzingen; dat betekent dat we ons met liefdevolle toewijding en aandacht (bhakti yoga/devotionele yoga) richten op de bij de mantra horende uitspraak, metrum, melodielijn, ritme en betekenis/gevoelswaarde; zo'n beproefde mantra is de gayatri mantra uit het vroege, vedische, hinduïsme; hij luidt:

OM BHOOR BHUVASVA TAT SAVITUR VARENYAM BHARGO DEVASYA DHIMAHIM DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

Wat de betekenis/gevoelswaarde betreft, de gayatri mantra behelst een lofzang op de existenie, met name op Savitr, de zon; tegelijk is het een gebed, erop gericht ons meer en meer de rijkdom van die existentie en de onderliggende eenheid ervan, licht~liefde, te doen realiseren; de mantra wekt ons op ons te richten op (dhimahim) dit stralende, goddelijke ene (bhargo devasya) en dankbaar te zijn voor de aarde (bhoor), de lucht (bhuvah), de hemel (svaha), die van goddelijke aard zijn (tat savitur), door dat ene, door OM geschraagd worden; prachtig en begerenswaardig (varenyam);

Het zeggen-zingen van de gayatri mantra opent onszelf voor (met: yo) de (onze: nah) kennis van deze waarheid (dhiyo), met als gevolg/intentie dat we in ons denken-voelen (dhiyo) meer en meer die goddelijke eenheid ervaren, meer en meer vandaaruit leven, meer en meer daardoor worden geïnspireerd (prachodayat);

In het zeggen-zingen van de gayatri mantra drukken wij dit alles uit, vieren we dit (worshipping/celebrating); tegelijk prenten we ons het in en bidden we, roepen we af, roepen we op (evocatie) of ons dit gegeven mag worden (kripa/grace/genade);

De gayatri mantra representeert onze thuishaven; basis ook voor zelfacceptatie en tussenmenselijke liefde; die blijken nogal eens wat gecompliceerd; ook al zijn we van goede wil, van onszelf en elkaar mogen we niet altijd zijn wie we zijn; de existentie echter, de aarde, de lucht, de hemel, de zon, hun onderliggende eenheid, die accepteren ons volledig; tegelijk maken we van die existentie deel uit; sterker nog, we be-leven haar, wekken haar tot leven; kortom, het is al in orde: we worden al bemind en beminnen al!

n.b. wie individueel wil zingen met Ton, zichzelf daarbij op de tampura wil begeleiden en/of in dialoog met hem een passende mantra wil kiezen is welkom.

Op 12 februari 2000 organiseerden we een bijeenkomst "Mantra's Zingen", onder leiding van de auteur van het bovenstaande artikel. Een kort verslag van deze avond vind u hier.

Ton Draaisma

Archief

Geef een zoekopdracht

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws