Scripties

Onze leerlingen die afstuderen als yoga-docent schrijven scripties, waarvan de samenvattingen hier te lezen zijn.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 26/06 door Asha Toerab

Mijn spirituele zoektocht is ruim 15 jaar geleden begonnen. Net gescheiden met een dochter van 2 jaar zocht ik naar de zingeving van mijn leven. Mijn dochter Nalini is inmiddels gegroeid tot een mooie jongedame waar ik heel trots op ben. Bij mijn spirituele zoektocht is zij mijn inspiratie geweest. Een cursus handlijnkunde, intuïtieve ontwikkeling, healingopleiding en een opleiding tot Shiatsu therapeut hebben mij uiteindelijk gebracht tot waar ik nu ben, namelijk de afronding van de docentenopleiding tot Raja Yoga docent. Een rode draad bij mijn spirituele zoektocht is zelfonderzoek en verandering. Een proces welke geen einde kent. In Raja Yoga valt voor mij alles samen. De India reis naar Rishikesh met de Yoga groep in het voorjaar van 2010 is een werkelijk thuiskomen geweest voor mij. Met de zegening van de heilige rivier de Ganges als bekroning.

 

Inleiding
In deze scriptie zal ik een verbinding proberen te leggen tussen Shiatsu en Raja Yoga. Aangezien zowel de achtergrond van Shiatsu als die van Raja Yoga erg breed is, zal ik me voornamelijk beperken tot een vergelijking vanuit de verschillende elementen, bronnen en filosofieen. De theorie vanuit de Raja Yoga is het uitgangspunt voor deze scriptie. Voor andere interessante theorieën en achtergronden van beide „wetenschappen? verwijs ik naar de uitgebreide literatuur die er te vinden is.
 
De elementen worden bij Shiatsu en Raja Yoga anders genoemd. Desondanks heb ik in mijn scriptie toch een poging gedaan om een vergelijking en verbinding te maken. Natuurlijk zou een andere vergelijking eveneens goed mogelijk kunnen zijn.
 
De uiteenzetting vanuit de Raja Yoga filosofie zal uitgebreider aan bod komen dan die van de Shiatsu filosofie. Vanuit de achtergrond van de Raja Yoga belicht ik interessante bronnen en filosofieën welke een verband hebben met Shiatsu.  
Bij de elementen heb ik enkele toepasselijke asana?s uitgezocht. Ook de bijbehorende zintuigen en chakras heb ik belicht. Deze kennis en uiteenzetting kan mijns inziens heel goed geïntegreerd worden in een yogales. In de bijlage heb ik een tweetal overzichten opgenomen welke mijns inziens goed te gebruiken zijn voor opbouw van een yogales.
 
Verder heb ik zowel vanuit de Shiatsu als vanuit Yoga een omschrijving gegeven van de praktijk, met vermelding van de onderlinge verbinding tussen Shiatsu en Yoga.
 
Na een opsomming van enkele overeenkomsten en verschillen sluit ik deze scriptie af met een samenvatting, aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen, gevolgd door een conclusie.
 
Met deze scriptie heb ik een poging gedaan om het verband tussen Raja Yoga en Shiatsu aan te tonen. Vanuit de elementen en vanuit de verschillende bronnen, filosofieën vanuit de Yoga-wetenschap. Ik heb aangetoond dat Shiatsu en Raja Yoga elkaar in de praktijk heel goed aanvullen, het is met recht een bijzondere combinatie te noemen.

Door: Asha Toerab

/userfiles/ScriptieYogaenShiatsu.def.pdf

Archief

Geef een zoekopdracht

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws