Betalingsvoorwaarden

Voordat u zich opgeeft is het belangrijk dat u kennis hebt genomen van de betalingsvoorwaarden van de Stichting Raja Yoga Nederland.

Betalingsvoorwaarden
Het lesgeld wordt per lesjaar voldaan door een betaling ineens, of door betaling in twee termijnen, een termijn vóór aanvang van het  lesjaar in augustus en één termijn in januari. Gemiste lessen kunnen indien mogelijk worden ingehaald bij een andere groep, na overleg met de docent. Er vindt geen teruggave van betaald lesgeld plaats. Lessen, workshops, cursussen, e.d., die niet gevolgd zijn, kunnen niet worden opgespaard.

Voor aanvang van de opleiding of het lesjaar wordt een factuur toegezonden. Dit geldt eveneens voor workshops, cursussen, ruimte e.d. Deze facturen dienen in één keer volledig te worden voldaan.

De storting vindt plaats op ING rekeningnummer  NL32 INGB 0799 4497 76 t.n.v.  K.Stuive, onder vermelding van soort opleiding, workshop, cursus of studieboek.

 

Opzegging
Er geldt een opzegtermijn van drie maanden. Zonder opzegging van de opleiding, heeft men zich automatisch opgegeven voor de volgende halfjaar periode en is betaling verplicht. Voor opzegging van korte cursussen, afzonderlijke workshops e.d. geldt een opzegtermijn van een maand.

Restitutie                                                                                                                                                                        In principe worden er géén lesgelden en gelden voor cursussen, workshops, etc. gerestitueerd. Dat geldt voor álle financiële verplichtingen, die men aangaat met de Stichting. Het ideële karakter van de Stichting laat geen restitutie toe.

Aansprakelijkheid

De Stichting is niet aansprakelijk voor kwetsueren, diefstal, vernielingen e.d. van eigen spullen. Men blijft altijd zelf persoonlijk verantwoordelijk en bepaalt tevens de eigen grenzen bij uitvoeren van oefeningen tijdens de lessen of thuis. 

Zoeken

Geef een zoekopdracht

Agenda


Grote kalender weergeven

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws