Cursussen

U vindt hier een overzicht van al onze cursussen. Onze cursussen vinden plaats in ons Opleidingscentrum in Nieuwegein.

Cursussen

19.30- 21.00 uur Cursus Mindfulness Therapie voor mannen ONLINE
De cursus Mindfulness ONLINE, is speciaal voor mannen, draagt een therapeutisch karakter en is gebaseerd op Mindfulness Original Based Approach (MOBA). De cursus wordt verzorgd door grootmeester Klaas Stuive en zoals gezegd in bijzonder bestemd voor mannen. Mindfulness of achtzaamheid vindt zijn oorsprong in de klassieke Yoga en Boeddhisme. Het vormt een onderdeel van het achtvoudig Yogapad van Patanjali. Mindfulness wordt al duizenden jaren toegepast vanuit de Himalayatraditie en is door Zenmeester Thich Nhat Hanh weer populair gemaakt. Inschrijving voor minimaal 10 lessen. Tussentijds instroming is dus mogelijk.
10.30 - 12.00 uur Mindfulness Senioren+ NU ONLINE
Oud politieofficier en Grootmeester Klaas Stuive heeft het initiatief genomen om overdag te starten met een doorlopende cursus Mindfulness voor 50+ers in het opleidingscentrum van Stichting Raja Yoga Nederland, Schouwstede 1 in Nieuwegein. Vanwege corona virus gaan we online via skype.
Cursus Mindfulness voor kinderen Online
Er vindt altijd een voorgesprek plaats met ouders van het kind. Tijdstip in overleg vast te stellen.

Waarom Mindfulness voor kinderen?
In onze moderne maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan kinderen. We zien dan ook dat sommige kinderen moeite mee hebben om zich aan te passen. Ze worden onzeker en raken in stress. Dat kan zich uiten in gedrags- en/of cognitieve problemen op school en/of thuis. Een vicieuze cirkel die met Mindfulness te doorbreken is, in het belang van een gezonde geestelijke groei van ‘ons’ kind.

Vooral kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen daar erg onder lijden. Juist in deze leeftijdsgroep is het van belang om hen weer vertrouwen te geven in zich zelf en een stevige basis te geven om verder te gaan.

Mindfulness kan kinderen daarbij helpen. Door bepaald gedrag en/of omstandigheid te herkennen, te erkennen en zich zelf vanuit rust te accepteren, krijgen kinderen een steeds groter vertrouwen in henzelf. Dat vertrouwen stelt hen ook weer in staat om meer geconcentreerd kennis op te nemen op school en thuis. Leren wordt steeds leuker en makkelijker!
Kennismaking Raja Yoga Online
Voor geïnteresseerde mensen, die in zicht willen krijgen in Raja Yoga en dat ook willen ervaren, verzorgen we graag een kennismaking over Raja Yoga. Maximaal 5 lessen op een vast moment. De kosten zijn 20 euro per les. Voor geïnteresseerde mensen verzorgen we graag een introductie over Raja Yoga.. In een sessie van bijvoorbeeld 2½ uur krijg je op een luchtige manier inzicht in de acht stappen van Raja Yoga. Praktische oefeningen, theorie en discussie worden daarbij afgewisseld. De introductiecursus wordt gegeven door Grootmeester Klaas Stuive.

Geen voorkennis vereist.
Basiscursus Sanskriet On-line
Sanskriet is een oude, dode taal, welke veel in de Yoga wordt gebruikt. Vooral voor Yoga-docenten is het een must om vertrouwd te raken met deze oer-taal. Start bij voldoende belangstelling.
Basiscursus Thaise Yoga Massage
In een viertal lessen maakt u kennis met de basisbeginselen van de Thaise Yoga massage. Het vindt op een zondagochtend plaats van 13.30-16.30 uur en start zondag 12 februari a.s. De 3 andere data zijn: 12 maart, 9 april en 7 mei a.s.
Basiscursus Ayur Veda On-line
Ayur Veda is het 'zusje' van de klassieke Yoga. Het vult de levenswijze van een Yogi voor een 'gezond leven'aan. De stichting start een basiscursus in september a.s.