Opleidingen

U vindt hier een overzicht van al onze yoga opleidingen. Onze yoga opleidingen vinden plaats in ons Opleidingscentrum in Nieuwegein.

Opleidingen

19.30 - 21.30 uur Basisopleiding Raja Yoga Online
Basisopleiding Yoga met aandacht voor praktische en theoretische verdieping van de Klassieke Yogatechnieken. Tevens wordt in deze basisopleiding stilgestaan bij het integreren van de klassieke Yoga in het dagelijks leven. Start bij voldoende deelname.
19.30 - 22.00 uur Docentenopleiding Klassieke (Raja) Yoga Online
Erkend docentschap in de (klassieke) Raja Yoga volgens de eeuwenoude Himalaya-traditie. Voor deelname aan deze opleiding is een basisopleiding Yoga (of vergelijkbaar) gewenst. Tussentijdse instroming mogelijk. Studiegids is opvraagbaar. De opleiding (ONLINE) wordt gehouden op de maandagavond m.u.v. de vakanties.
10.00 - 13.00 uur Meesteropleiding Raja Yoga Online
Meesterschap in Raja Yoga volgens eeuwenoude traditie. Het geeft u de bevoegdheid om docenten te mogen opleiden. U ontvangt een erkende titel van 'Yogameester'. Tussentijdse instroming is mogelijk. Vraag een intakegesprek aan. Start 8 september 2019. Tussentijdse instroming mogelijk.
10.00 - 13.00 uur Grootmeesteropleiding in Raja Yoga Online
De Academie Raja Yoga Nederland biedt u de mogelijkheid een grootmeester-opleiding in 'Universele Yogawetenschap' On-line te volgen. Na behalen van deze opleiding bent u bevoegd om masteropleidingen te mogen geven. Deze in Nederland unieke opleiding is erkend door samenwerkende Yogadocenten Nederland-Benelux (SYN). Voorwaarde deelname: docentenopleiding en/of instemming Klaas Stuive. Start bij voldoende belangstelling.
10.00 - 16.00 uur Opleiding Yogatherapie (incl.Mindfulness)
Op 5 september 2021 start Grootmeester Klaas Stuive opnieuw met de zeer succesvolle opleiding tot Yogatherapeut(e). Deze opleiding is gebaseerd op de toegepaste therapeutische technieken uit de klassieke (Raja) Yoga Yoga, esoterische geneeskunde-psychologie en moderne vormen van energetische therapieën. De lessen worden life gegeven. De inschrijving is nu reeds opengesteld. Boek nu snel!
Locatie: Yoga Studio Nieuwegein, Wiersedreef 28, 3433 ZX Nieuwegein.