Disclaimer

Hier vindt u onze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van Academie Raja Yoga, vormgegeven door ANiC, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Academie Raja Yoga streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. Academie Raja Yoga en haar vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academie Raja Yoga.

Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Zoeken

Geef een zoekopdracht

Agenda


Grote kalender weergeven

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws