Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Betekenis van Kerstfeest

Toegevoegd op 29-12-2010

Ons huidige kerstfeest is in oorsprong niet enkel christelijk. Oude symbolen o.a. uit Egypte, India of van de Germanen en bij de Kelten wijzen op een veel oudere traditie, zoals het kruisteken, het gebruik van mirre en oliën, de kerstboom en de esculaap. In oude culturen werd bij aanvang van de winter de zon vereerd als bron van het leven. Deze zonneverering werd later door de vroeg-christenen verbonden met de viering de geboorte van Jezus op aarde.

Toch kunnen we diverse culturele evenementen met elkaar verbinden. Sinds de komst van Jezus kan de mens de geestelijke zonnekrachten in zich zelf geboren laten worden. Het nieuwe jaar geeft ons weer de mogelijkheid om net als Jezus de dood overwinnen. Een mythische figuur zoals Hercules krijgt in dat verband ook een diepere betekenis. Via de 'twaalf werken'  werd hij onsterfelijke en kon hij terug naar Zeus (zijn vader).  Zijn twaalf werken waren verbonden aan de twaalf tekens van de dierenriem. Ook de zon gaat door deze twaalf tekens. In oude kerken in Zuid Europa wordt Christus als een 'zon' afgebeeld samen met zijn twaalf discipelen die de twaalf tekens van de dierenriem moeten voorstellen. Dit wijst duidelijk op een verband in het vroegere christendom met de oude culturen uit vroegere tijden.

Los hiervan zijn figuren als Hercules met zijn twaalf werken en onsterfelijkheid, Krishna in zijn dialoog met Arjuna (de ziel is niet te doden!), Paulus als stichter van de katholieke kerk en Jezus met zijn twaalf discipelen en  diens wederopstanding uit de dood grote voorbeelden voor ons. Alles hangt samen. Er bestaat geen afgescheidenheid in de ontwikkeling en geestelijke groei van de mens op aarde. Maar ja, dat is dan wel op een andere manier bekeken.