Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Corono virus te lijf met Yoga

Toegevoegd op 30-11-1999

Doe de volgende oefeningen: 1. Voor het versterken van je longen: Bhastrika. 2. Voor het versterken van Agni: Kappalabati. 3. Voor bestrijding van virus (demonen): Siva Mantra. Zie verder. Succes

De Siva mantra:

O? tryambaka? yaj?mahe sugandhi? pu??i-vardhanam urv?rukam iva bandhan?n m?tyor muk??ya m? 'm?t?.