Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Hoe sterk is je wens?

Toegevoegd op 30-11-1999

Een innerlijke geestelijke houding ten op zichte van het leven is zeer waardevol. Uiterlijke schijn valt daar niet onder en heeft uiteindelijk ook geen enkel nut. Dat geldt ook voor de manier waarop vroeger dierenoffers aan de goden werden uitgevoerd. Dit verhaal uit de Katha Upanishad gaat hier over.

Een geestelijk vergevorderde zoon bekritiseerde zijn vader over de wijze waarop hij offers bracht aan de goden. Zijn naam was Nachiketas. Zijn vader koos zieke dieren uit en offerde die plichtmatig. Gesterkt door zijn wijsheid vroeg de zoon naar het nut van dergelijke offers. Zijn vader werd verschrikkelijk boos op het kritische gedrag van zijn zoon. Zijn zoon vroeg hem: ‘Vader aan wie zou u mij willen offeren’. Tot drie keer toe stelde hij die vraag aan zijn vader! Uit boosheid zei zijn vader: ‘Aan de dood zal ik je offeren’ en zo gebeurde het. De zoon kwam terecht in het voorverblijf van de God van de Dood (Yama). Daar moest hij als gast drie dagen wachten zonder eten of drinken. Dat is in feite een doodzonde om een gast zo lang te laten wachten. Toen Yama dan ook thuis kwam en op de zoon werd geattendeerd, bood hij onmiddellijk zijn excuses aan voor het feit dat hij als gastheer had gefaald. Ter compensatie mocht de zoon drie wensen doen.

Deze drie wensen van Nachiketas waren:

  1. ‘Laat mijn vader niet langer meer boos op mij zijn als ik terugkeer naar de aarde’. Yama bezegelde deze wens. De zoon wilde dat zijn vader hem vredelievend zou ontvangen.
  2. Op welke wijze moeten we offeren om de goden tevreden te stellen en ons te verbinden met het hogere Zelf?’ Yama was bijzonder onder de indruk van deze vraag. Hij legde hem het offerritueel uit in bijzonder het vuuroffer. Hij gaf als iets extra’s aan dit vuuroffer de naam van Nachiketas.
  3. ‘Hoe kunnen wij de dood overwonnen of onsterfelijk worden?’ Met deze wens had Yama (de God van de Dood) zeer veel moeite. De zoon zou daardoor machtiger worden dan hij zelf. Hij verleidde de zoon om andere, materiële wensen te doen in plaats van te vragen naar de weg van onsterfelijkheid. Hij kon alle rijkdom van de wereld krijgen en de mooiste vrouwen. De zoon bleef echter volhouden en zei: ‘wat heb ik aan al die materiële rijkdom welke van tijdelijke aard is. Ik kan die aardse rijkdom bij mijn dood toch niet meenemen!’. Yama was uiteindelijk zeer onder de indruk van de vasthoudendheid en wijsheid van de zoon. Hij wijdde hem daarom volledig in alle geheimen van Yoga in. Daardoor kon de zoon de dood overwinnen en kreeg hij het eeuwig leven. Nachiketas keerde terug naar de aarde. Hij werd een grote wijze.

Immers als je iets doet, doe dat dan met je hele hart en Ziel. Als je een sterke wens hebt om een goed mens te worden en je bent daar vasthoudend in, dan zal je altijd beloond worden.