Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

In de boeien van de tijd

Toegevoegd op 30-11-1999

Dit artikel van Klaas Stuive stond in Yogakrant Lente-editie.

In de boeien van de tijd

Alles verandert in deze wereld. Zonder verandering zou er geen schepping kunnen zijn. De eerste verandering in ons heelal ging gepaard ná de oerklank AUM. Toen onderstonden de kosmische wetten van Verandering, Tijd, Karma en Dharma.

We zien vele veranderingen in het biologisch ritme om ons heen. De natuur die zich uit in de zomer, herfst, winter en de lente laten in alle kleuren en geuren de veranderingen zien. De uren, dagen, weken, maanden, jaren, etc. houden ons lichaam en geest gevangen in de tijd. Geboorte, volwassen worden,  gezin stichten, pensionering en sterven grijpen als levensfasen direct in op ons bestaan en confronteren ons met diversiteit van veranderingen in de tijd. Niet alleen de natuur, maar ook ons leven en onze geest is één en al verandering. Ons denken is constant in beweging en produceert duizenden gedachten per dag. Zelfs in onze slaap staat ons denken (onze hersens) niet stil.

Zonder verandering geen vooruitgang! Veranderingen zijn gekoppeld aan de tijd, maar…, moeten we altijd met die veranderingen meegaan? Immers,  door die hoeveelheid aan veranderingen wil onze ego graag alles beheersen en vasthouden. Het gaat soms zo ver dat ons ‘ikje’ helemaal dol draait en het gevoel ontwikkelt steeds maar weer achter de feiten aan te moeten rennen. Het is dus niet vreemd dat de roep om broodnodige rust in deze tijd steeds luider klinkt.  

Zijn we in staat om de tijd uit te schakelen, al is het maar in onze geest…? Ja, dat kan, zegt Patanjali in zijn Yoga-sutra’s. In diepe meditatie (samadhi) kunnen we de veranderingen uitschakelen en komen in een toestand van lichamelijke en geestelijk rust. Dat is de betekenis van Yoga! Een dergelijk toestand van bewustzijn geeft ons een gevoel even tijdloos te zijn. En daar, in de stilte van ons zelf, kunnen we ook ontdekken wat het doel is van al die veranderingen, namelijk door ervaringen te leren weer ons innerlijk Zelf  te (her-)ontdekken.

Uiteindelijk komen we erachter dat we onze ego zullen moeten trainen om het beheersen los te laten, om weer bewust te worden van de dingen die echt waarden hebben in ons leven. De klassieke Yoga is op deze bewustwording gericht. Weer innerlijk rust ervaren, weer bij ons zelf zijn, weer lichamelijk en geestelijk ontspannen, weer genieten van het moment. Even niet denken aan het verleden of de toekomst, maar in het NU, in het ZIJN, in een gevoelstoestand zonder gedachten, want dáár ervaren we het ultieme Geluk, dáár zijn we weer volkomen in vrede met onszelf. Dat is het levenspad waar grote leermeesters ons steeds op hebben gewezen als we als mensheid weer gevangen zitten in de chaos van veranderingen, in de boeien van de tijd.

Veranderingen zijn nodig om te ervaren en kennis op te doen, maar het is kennis verbonden aan de tijdelijkheid, van beperkte waarde. De zoektocht naar absolute kennis, naar de eeuwige Waarheid bevindt zich in ons en…, is verheven boven de beperktheid van de tijd, zegt Patanjali.

De klassieke Yoga helpt ons op die zoektocht!

Klaas Stuive MCM

Opleidingsinstituut voor klassieke Yoga

Stichting Raja Yoga Nederland