Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Met de kippen op stok

Toegevoegd op 24-12-2010

Vroeger toen we alleen haardvuur en kaarsen hadden, gingen we met de kippen op stok. Volledig afgestemd met bioritme van dag en nacht van moeder aarde in samenwerking met zon en maan. Hoe is de wereld en onze samenleving veranderd.

Het gaslicht werd aan het einde van de 18e eeuw geïntroduceerd. Maar ook binnenshuis werd gasverlichting van toepassing voor het eerst en in 1816 in Amsterdam in het oudeliedenhuis 'Amstelhof'. In de tweede helft van de 19de eeuw stoomde de industriële revolutie geleidelijk voorwaarts. De uitvinding van stoommachines heeft de mens in de westerse wereld veel vooruitgang gegeven. We kwamen in Nederland los van wind- en watermolens. Het gebruik van kolen werd gewoon en toen de ontdekking van elektriciteit.

Elektrische verschijnselen en de effecten daarvan waren in de oude tijd onverklaarbaar en boezemde veel angst in, zeker bij bliksem met haar donder bij onweer. In vroegere tijden werden dergelijke fenomenen benoemd naar een godheid, zoals de Egyptische god Seth, de Griekse oppergod Zeus, de Germaanse god Donar en de Chinese donderdraken. Sommige dieren, zoals de sidderaal, die elektrische schokken konden veroorzaken, werden bijvoorbeeld in het oude Egypte aanbeden.

Toch was elektriciteit al in de oudheid bekend. In de Bhagavad Gita wordt zelfs gesuggereerd dat men kennis had van kernwapens! Barnsteen en Magnetiet (in China) bijvoorbeeld, als daar op werd gewreven, veroorzaakten vonken. Vandaar de naam magnetisme, omdat deze steen in Magnesia in Klein-Azie voorkwam. Het woord elektriciteit is afgeleid van het Latijnse woord 'electricus', dat 'van barnsteen betekent'. Uiteindelijk was men in staat om via elektriciteit licht te produceren. De elektriciteit kon opgevangen en bewaard worden. Een Nederlandse geleerde van Musschenbroek heeft met zijn 'Leidse fles' een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van wat later een accu werd. De uitvinding van de gloeilamp werd toegeschreven aan Thomas Edison, maar meer bekend is dat Philips in Eindhoven na de eerste wereld oorlog een massaproductie ging maken van de gloeilampen. De westerse samenleving werd een ‘Licht stad'. Het kunstlicht was alom aanwezig daarna...

Maar wat is het effect daarvan op de moderne westerse mens!

Dat is veel interessanter. Als je het anders wilt bekijken. Met de industriële revolutie ontstond in feite een vervreemding van de natuur en het loslaten van een natuurlijk bioritme. Wellicht een vervreemding van ons zelf? De vraag is hoe lang kan de mens deze loskoppeling van de natuur en van zich zelf nog volhouden?

Geen flauw idee! Wel weet ik dat er ook nog iets is als het 'geestelijk licht'. De bron daarvan is onze zielenenergie. In de oude geschriften van de Yoga omschreven als: 'het (geestelijk) licht dat ontstaat als lichaam en geest ontspannen is en inzicht krijgt in het echte doel van ons leven'.  

Er zijn naar mijn gevoel twee tegenstrijdige bewegingen in de ontwikkeling van de mensheid. Aan de ene kant wordt – mede door invloed van onze verbetering van de gezondheidszorg, voedsel e.d. – ons lichaam een beter voertuig voor deze zielenenergie om tot uiting te komen. Ons bewustzijnsniveau wordt ruimer, ons intellectuele prestaties worden steeds groter. Aan de andere kant moeten we onze lichaam en geest beter gaan wapenen tegen te veel fysiek, materieel licht dat ons van de rust en slaap weghoudt. We gaan niet meer 'met de kippen op stok' en we bewegen niet meer mee met het bioritme van onze zonnestelsel, met de natuurklank van onze moeder Aarde. We laten de Isvara (bestuurder) van ons zonnestelsel en moeder aarde eigenlijk een beetje in hun hemd staan. Hoe kunnen we dit tij keren, dat is de hamvraag! Hoe komen we nog aan voldoende rust. Wie het weet, zeg het maar. In ieder geval staat in de oude geschriften dat we onze lichamelijke en geestelijke rust, die broodnodige afstemming met ons zelf, weer terug kunnen krijgen door beoefening van Yoga. In meditatie weer terug naar de oerbron van alles. Weer terug naar de situatie 'van met de kippen op stok'… Maar ja, dat is wel anders bekeken…

 

2.25 Tat abhavat samyogah abhavah hanam tat drishi kaivalyam

Door inzicht in onwetendheid over onze ware aard verkrijgt de mens door beoefening van Yoga bevrijding dat bekend staat als de staat van (geestelijke) verlichting voor de zoeker.