Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Proces van Transformatie naar complete Contemplatie

Toegevoegd op 30-11-1999

Hoofdstuk 1 van de Yoga Sutras van Patanjali gaat over contemplatie (Samadhi Pada).

Hoofdstuk 1 van de Yoga Sutras van Patanjali gaat over contemplatie (Samadhi Pada) en beantwoord de volgende vragen:
  1. Wat is contemplatie? Zie de definitie van Yoga!
  2. Wat gebeurt er dan met lichaam en geest?  Ze zijn gevestigd in hun Ware aard.
  3. Waarom hebben we dit contact met onze ware Aard verloren? Door identificatie met de buitenwereld.
  4. Hoe komen we weer in contact met onze Ware Aard? Door meditatie op AUM en veel oefenen.
  5. Wat gebeurt er in het proces van contemplatie?

In de laatste 10 Sutra’s van hoofdstuk 1 geeft Patanjali daar enige voorbeelden. In concentratie proberen we ons te focussen op een object, maar dat word verstoord door allerlei andere gedachten. Het object, de essentie van dat object en kennis daarover lopen door elkaar heen. In meditatie (diepere concentratie) gaan we deze drie dingen steeds meer onderscheiden. In contemplatie (nog diepere concentratie) zijn we in staat om alle gedachten te transformeren en de essentie van dat object aan te voelen. Dat alles is een iteratief proces van gevoel naar gedachten en weer terug. Dit proces noemen we Samprajnata en Asamprajnata: ‘Ik ben me bewust en weer niet bewust van waar ik mee bezig ben.’ Dat proces onderscheid Patanjali als hij zegt dat als het object nog duidelijk in je geest bezig is, maar je hebt het voor je gevoel al verdiept tot de essentie, dan is er sprake van Savitarca (schouwen), Savicara (vreugde), Sananda (zaligheid), Sasmita (vrede) Samadhi.

Er is dus nog een ‘zaadgedachte’ en hij gebruikt daarvoor het paraplubegrip Sabija Samadhi. Echter, als je enkel de essentie waarneemt van dat onderwerp, dan ben je in de bron van oerstof (Prakritti), ben je vervult van Absolute Waarheid (Ritambhara) en dus ook in de bron van je Eigen Bestaan. Je hebt dus alles getransformeerd. Dan is er sprake van Nirvitarca, Nirvicara, Nirananda, Nirasmita of als we het paraplubegrip gebruiken: Nirbija samadhi. Dat proces van transformatie wordt ook beschreven in hoofdstuk 3 als onderdeel van Samyama techniek.

Nu naar de vraag: Wat gebeurt er in onze hersens?

In algemene zin leidt contemplatie (Samadhi) tot volledig energetisch evenwicht tussen de drie hersenonderdelen: linker hersenhelft, rechter hersenhelft en kleine hersenhelft. Deze hersenhelften zijn in de loop van de evolutie gegroeid. De kleine hersenen zijn meer verbonden met ons instinctief lager, verstandelijk vermogen en de zintuigen. We hebben moeten leren als soort te overleven. De twee andere hersenhelften zijn eveneens in de loop van evolutie ontwikkeld. Het linker hersenhelft is de logische, gedetailleerde zijde en het rechter hersenhelft is de verbeeldende, intuïtieve zijde.

Er bestaat een relatie tussen de bioritme van onze ademhaling en onze hersenactiviteit. Onze ademhaling werkt op een gekruiste manier. Dus als je ademt door je rechter neusgat, dan wordt het linker deel actief en als je ademt door je rechter neusgat dan wordt het rechter deel actief. Dat geldt ook voor linker arm en been: rechter helft. De rechter arm en been: linker helft.  Belangrijk: Alle technieken in Yoga hebben uiteindelijk het totale evenwicht van energie in de hersenen als doel.

Nu concreet terug naar de vraag:

  1. In concentratie (Dharana) zijn de 3 hersenhelften door elkaar heen actief.
  2. In meditatie (Dhyana) hebben we de kleine hersenen energetisch getransformeerd, ons instinct en zintuigen zijn getransformeerd en nu zijn alleen nog de linker en rechter hersenhelft actief. Als er kennis opkomt, dan is het linker deel actief, als er verbeeldingen en intuïties opkomen, dan is het rechter helft actief. We zijn dan in dít stadium van transformatie in staat om onderscheid te maken tussen woord (Sabda), essentie (Artha) en kennis (Jnana).
  3. In contemplatie (Samadhi) transformeren beide hersenhelften steeds meer naar elkaar toe. We schuiven van ons rechter hersenhelft steeds meer naar ons linker helft.  Dat is het stadium van Sabija Samadhi. Ten slotte als beide hersenhelften energetisch getransformeerd en in evenwicht zijn, dan bereiken we Nirbija Samadhi.
  4. Dit transformatieproces heeft een relatie met de functies van onze geest. Deze functies zijn: ego (Ahamkara), intelligentie of intuïtie (Buddhi), geheugen (Chitta) en lager verstand met zintuigen (Manas en Indriyas). Onze ego bepaalt de ruimtelijkheid van ons bewustzijn. Als het ego  opgaat in de hogere energieën (uiteindelijk in Atman) door ontspanning van de geest en overgave (Isvara Prandhana), dan is de geest in staat om de kennis van de onderscheiden werelden (fysiek, subtiel en kosmisch) steeds meer te transformeren. Bij de uiteindelijke realisatie van kosmische kennis ontstaat het gevoel van Absolute Waarheid (Ritambhara: een fantastisch woord en een sterke Mantra)

Ps. In feiten hebben we maar één hersenorgaan en dat is onderdeel van ons zenuwstelsel. Dat geldt ook voor energie en voor ons bewustzijn. In onze gedachten processen dan helpt het linker hersenhelft ons met logische pragmatische zaken (mentale dingen), ook wel het mannelijk deel genoemd. De rechter zijde van onze hersenen helt ons bin creatieve en gevoelige aangelegenheden, ook wel het vrouwelijke deel genoemd. Onze kleine hersenen helpen ons bij instinctieve, lagere emotionele aangelegenheden, ook wel het dierlijke deel genoemd. Bij sommige is meer het linker hersenhelft actief en andere weer het rechter deel. Je kunt je testen op de site www.123test.nl. om te kijken of je meer vrouwelijk dan mannelijk bent in je doen en laten.

Klaas Stuive
Nieuwegein, 11 december 2013