Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Vasten en bezinnen, als renigingsoefening

Toegevoegd op 30-11-1999

Binnenkort begint het carnavalsfeest (15 t/m 17 februari 2015). Carnaval (periode voorafgaande aan het vasten) is een van oorsprong katholiek gebruik, dat ook heidense wortels kent (van de Kelten en Germanen).

Het wordt gevierd de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens het katholieke gebruik duurt het feest van zondag tot dinsdagavond, waarna het vasten (officieel 40 dagen) tot Pasen duurt. De oorsprong van het woord ‘carnaval’ komt van het Latijnse woord ‘carne vale’, afscheid van vlees, een soort ritueel om de vastentijd in te luiden. Esoterisch worden ook vleselijke lusten bedoeld. Het vasten in onze tijd is ter herdenking van de 40 dagen, die Jezus in de woestijn vastend doorbracht en zich bezon op de christelijke kernwaarden.

Gebruik in klassieke Yoga
In de klassieke Yoga wordt het vasten, onthouden van andere geneugten en zwijgen ook toegepast. Swami Veda Bharati attendeerde Yogadocenten onlangs nog op dit gebruik. Hij mailde ons het volgende:

Dear Klaas,

Motto for all future silence days (from some old lecture of mine):

Eat only when you are fasting
Be still while running
Speak only when in silence

उपोषन्नेवभुञ्जीयात्
ब्रह्मचर्यमनुतिष्ठन्तावेवसङ्गच्छेताम्
तीव्रंधावन्स्थिर-शान्तस्तिष्ठेत्
मौनस्थएवभाषेत

The second Sanskrit Sutra here is left untranslated to keep it secret. Those who are true practitioners will find out and learn. Many sadhakas say: I am anyway silent most of the day. However, it is not silence if you are silent because you just happen to be alone! Silence is silence when you have the intention, make the sankalpa, to keep a spiritual silence and then your mind is filled with spiritual contemplation and mantra, whether sitting, eating, bathing, lying down or running.

svb

Toepassing
Ons advies is om één dag per maand (laatste vrijdag in de maand) een vasten- en zwijg dag in te lassen, alsmede die dag 3 maal te mediteren. Deze dag is mede bestemd om ons te bezinnen op de deugden en waarden (yamas en niyamas), zoals we die kennen in de klassieke Yoga. Op deze wijze is het een geestelijke en lichamelijke ‘reinigingsdag’ (saucha en tapas). De besparing in geld kan men dan als een donatie geschonken aan een liefdadigheidsdoel schenken.