Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Verstoring Bioritme

Toegevoegd op 30-11-1999

Persoonlijk heb ik 30 jaar ervaring gehad met wisselende diensten (vroeg, laat en nacht, weekends). Toen ik jong was kon ik gemakkelijk en snel herstellen. Een nacht slaap overslaan was geen probleem! Later leverde dit steeds meer problemen op, zoals concentratieverlies, lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Het krijgen van een jetlag is daarmee vergelijkbaar. Gelukkig kon ik mij steeds weer snel herstellen. Wat is bioritme? Wat kan Yoga en meditatie betekenen?

mensen (beter alle levende wezens op aarde) hebben een natuurlijk bioritme. Dit ritme beïnvloed je welbevinden. Als we het hebben over bioritme dan wordt daarbij vaak een onderscheid gemaakt tussen: geest, lichaam en emoties. Daaraan verbindt men een drietal cycli: intellectueel, emotioneel en fysiek. Door middel van metingen is vastgesteld dat deze cycli een bepaald  ritme hebben. Dit betekent dat je in sommige perioden jezelf  intellectueel, emotioneel of fysiek sterk, matig of zwak voelt. In bepaalde perioden werken deze cycli samen en/of tegen. De drie cycli hebben de volgende invloeden:

  • Intellectuele cyclus: de mate van opmerkzaamheid, logisch en analytisch vermogen, geheugen en communicatievaardigheid. Deze herhaalt zich elke 33 dagen
  • Emotionele cyclus: de mate van creativiteit, stemmingsgevoeligheid, intuïtieve waarneming, breder en hoger bewust zijn. Deze herhaalt zich elke 28 dagen
  • Fysieke cyclus: de mate van coördinatievermogen, lichaamskracht en gezondheid. Deze herhaalt zich elke 23 dagen

Je hebt dus niet op ieder ogenblik en in dezelfde mate de beschikking over je vermogens. De vermogens nemen geleidelijk toe, bereiken een hoogtepunt, nemen dan weer af, bereiken een dieptepunt, etc. Er zijn dus ‘kritische dagen’ in positieve en in negatieve zin. Dit is het normale cyclische proces. Stel nu dat je het dag- en nachtritme wijzigt, bijvoorbeeld door ‘s nachts te werken en overdag te slapen. Dan is het logisch gevolg dat deze processen hun natuurlijk ritme niet meer volgen. De vraag die overblijft is of dit ritme bij ieder mens exact in dagen is vast te stellen! Echter de verschillen in gevoelens van welzijn zijn er wel degelijk.

Nu even naar de jetlag. Een jetlag ontstaat door vliegreizen over grote afstanden van oost en west en omgekeerd. Als je in westelijke richting vliegt dan verleng je eigenlijk de dag. Je gaat als het ware terug in de tijd. In oostelijke richting verkort je dus je dag. Het aparte is dat als je de dag verlengt dit minder problemen oplevert dan deze korter maken. Als de verschuiving in de tijd te groot wordt dan raakt je bio-klokje ontregelt en heb je last van een katerig gevoel, vermoeidheid en slaperigheid. Afhankelijk van de grootte van het tijdsverschil kan het soms dagen duren voor dat je weer in een je normaal patroon zit. Het aparte is dat als je tijdens de reis veel slaapt, je duidelijk minder last heb van dergelijke problemen, maar dat is mijn persoonlijke ervaring.

Let wel dit is geen pleidooi om ‘s nachts niet meer te werken of lange vliegreizen te maken, maar om je bewust te maken van het belang om zo snel mogelijk weer in je ritme te komen. Maar hoe dan?  Yoga en meditatie kan je daarbij ondersteunen.

Yoganidra (Yoga slaap) bijvoorbeeld kan je helpen. Je brengt op die manier je bioritmen weer in evenwicht. Deze oefening houdt niet in dat je echt gaat slapen, maar dat je lichaam en geest systematisch gedurende enige tijd volledig (bijvoorbeeld 10 minuten) ontspannen. Het beste kun je deze oefening liggend uitvoeren, maar zittend op een stoel kan natuurlijk ook. Zie voor beschrijving van deze oefening op onze website. Yoganidra brengt je in meditatie, waarbij je geestelijke en lichamelijke activiteiten in volkomen rust brengt. Je bioritmen vloeien dan samen in één harmonieus ritme, waardoor je snel en makkelijk daarna weer een ‘vernieuwd’ mens voelt. Geen medicijnen dus, maar even opnieuw een verbinding leggen met je innerlijke  Zelf. Maar ja, dan kijk je wel op een andere manier naar je zelf.