Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Vertrouwen - lezing door Ajata Stam

Toegevoegd op 30-11-1999

Lezing door Ajat Stam tijdens landelijke contactdag van SYN op zondag 3 april 2011 in Nieuwegein.

Lezing SYN-dag 3 april 2011 door Ajãtã Stam / Yogacharya, Pandita

 

SANTUSHTAH SATATAM YOGEE
YATAATMAA DRIDHA NISHCHAYAH
MAYY ARPITA MANO BUDDHIR
YO MAD BHAKTAH SA ME PRIYAH

De toegewijde die altijd tevreden
beheerst en vol VERTROUWEN is
en zijn hele hart aan MIJ gegeven heeft
die toegewijde is mij nabij

Bhagavad Gita XII.14

De Kracht van Vertrouwen

' ...Ooit, in een bos waar alle dieren woonden werd dagelijks een dierenberaad gehouden. Iedere dag opnieuw moest één van de dieren aan de Koning van de dieren - een supergrote leeuw - geofferd worden. Alleen zo kon het in het bos rustig blijven. Dit had de leeuw geëist en alle dieren waren letterlijk 'als-de-dood' voor de leeuw, bang dat hun uur geslagen zou zijn. Tijdens het dierenberaad werd altijd een dier-van-de-dag gekozen, meestal een oud dier dat toch al niet meer zo lang te leven had. Dat dier werd dan aan de leeuw geofferd.
Deze dag echter - tijdens het beraad - nét voor er een dier zou worden aangewezen, sprak het kleinste konijntje van allemaal: 'ik zal vandaag naar de leeuw gaan'.
De rest zweeg, blij dat zij niet aan de beurt waren en lieten het kleine jonge konijn gaan.
De afspraak was dat er iedere dag om uiterlijk 12.00 uur een dier zich zou melden bij de leeuw, die daar dan zonder omhaal zijn maag mee vulde.
Het konijn ging zingend op weg, babbelde met alles wat hij zag en keek onderweg op z'n gemak om zich heen. Hij genoot van zijn reis, zag vlindertjes en vogels, prachtige natuur, bewonderde de blaadjes van de bomen en de blauwe hemel boven zich. Hij ging zo op in zijn reis dat hij helemaal de tijd was vergeten en te laat bij de leeuw aankwam. Die stond brullend van de honger het konijn op te wachten dat rustig en onbevreesd de leeuw tegemoet trad. 
'Wáár bleef je zo lang, ik had gezegd dat er iedere dag vóór twaalven een dier hier moest zijn!'
'Houd je mond', zei het kleine konijn, 'ik zal je vertellen waarom ik hier te laat ben, ik werd onderweg opgehouden door een nog véél grotere leeuw dan jij'.

'Wáááát????!!!!', zei de leeuw met ogen op steeltjes. 'Dáár moet ik meer van weten, breng me naar hem toe!'

De rest van het verhaal kennen we waarschijnlijk allemaal al: het konijn neemt de leeuw vervolgens mee naar een put en laat de leeuw zijn spiegelbeeld zien, dat vervormd in het water veel groter lijkt dan hij zelf is. De leeuw springt vervolgens woedend in de put om zijn illusoire tegenstander aan te vallen en verdrinkt jammerlijk in de put... '

Hoe kon het gebeuren dat het kleinste konijn de grote leeuw versloeg en dat alle dagen ervóór grotere dieren dan het konijn werden opgevreten door de leeuw?

Het antwoord luidt: VERTROUWEN

Het konijn ging onbevreesd op weg, nam de tijd, wist dat zijn uur was geslagen, dus waarom zou je dan haast hebben? Hij had geen angst, bleef kalm, kon daardoor helder denken met als gevolg dat hij een ingeving kreeg, een list om de leeuw die veel groter en sterker was, te verslaan.

Laten we eerst naar het woord VERTROUWEN kijken. Vertrouwen is zowel een werkwoord als zelfstandig naamwoord en het wordt ook wel in combinatie met een voorvoegsel gebruikt.

Als we vertrouwen als werkwoord gebruiken, dan zeggen we: 'Ik vertrouw jou wel (of niet)'; 'die persoon kan ik wel (of niet) vertrouwen...'

Daarmee bedoelen we doorgaans dat we wel of niet op iemand kunnen rekenen, wel of niet iemand de sleutel van ons huis zouden geven, wel of niet een afspraak met zo'n persoon kunnen maken, onze spullen, onze geheimen toevertrouwen.

Als we vertrouwen als zelfstandig naamwoord gebruiken, dan zeggen we bijvoobeeld: 'Het vertrouwen is geschonden.' Daarmee bedoelen we dat we ernstig telurgesteld zijn in anderen waarvan we gedacht hadden erop te kunnen rekenen.

Als we vertrouwen met een voorvoegsel gebruiken, dan zeggen we: "Ik neem jou in vertrouwen" of "Je bent te goed van vertrouwen"

Dan kennen we nog een paar afgeleide vormen, zoals de werkwoorden toevertrouwen en wantrouwen. Dat laatste is dan ook weer tevens een zelfstandig naamwoord.

Wat opvalt in deze drie vormen van het woord VERTROUWEN is dat het woord Vertrouwen altijd samen gaat mét een ander of iets anders. Er is  zowel in de werkwoordvorm als in het zelfstandig naamwooord en bij het voorvoegsel een ik en een ander. Er is met andere woorden steeds een subject (IK) en een object.

Is er ook VERTROUWEN zónder ik en zónder een ande? Inderdaad, dat is er en daarover gaat het in Yoga als we het over SHRADDHA hebben, het innerlijk Vertrouwen.

Bij ieder van ons is het vertrouwen weleens geschonden. Het begint al vroeg bijvoorbeeld bij de ontdekking dat Sinterklaas niet bestaat. We hadden als kind volledig vertrouwen in de woorden van onze ouders, totdat we ontdekten dat dit verhaal over Sinterklaas in ieder geval niet klopte. Voor sommigen is dit zo schokkend geweest dat ze zich dit jaren later nog herinneren. Heel veel kinderen in deze tijd maken schokkende en traumatiserende ervaringen mee, die het vertrouwen ernstig aantasten.

Vertrouwen is een energie in ons die we vanaf onze geboorte van nature hebben. Geen enkel kind wordt wantrouwig geboren. Het is van het grootste belang dat dit vertrouwen niet wordt geschaad door de buitenwereld, de ouders, de omgeving. Het vertrouwen kan zich ontwikkelen tot een groot ZELFvertrouwen, mits goed begeleid. Hierin ligt een grote taak voor volwassenen.

Bij de volwassenen van nu zien we dikwijls dat er in het verleden iets is misgegaan, dat men faalangstig is geworden of cynisch. Dit alles vindt zij  basis in het tegenovergestelde van vertrouwen, namelijk Angst, de gedachte dat je niemand kunt vertrouwen, niemand kunt geloven.

De tegenovergestelde energie van VERTROUWEN isANGST. Waar angst zit, kan geen vertrouwen zitten en vice versa.

Iedereen kan het in zichzelf voelen. Is er vertrouwen, dan voelen we ons rustig.

Zijn we het vertrouwen kwijt, dan voelen we ons al snel angstig, gestrest en dikwijls ook wántrouwig.

Komen we op het gevoel van VERTROUWEN, dan komen we op een heel ander gebied, dieper, energetischer.

Dan blijkt vertrouwen een energie op zich te zijn, een hart-energie.

Vertrouwen is een  innerlijke kracht, een kracht die ons kan helpen ons te bevrijden van angst. Vertrouwen is een positieve krachtige energie in ons, een diepe energie van zuivere kwaliteit.

Angst kan worden getransformeerd, eenvoudigweg door andere gedachten te ontwikkelen die hun basis vinden in inzicht en vertrouwen.

'Alles komt  goed' is dikwijls een dooddoener, echter wie dit vol vertrouwen en geloof ook écht denkt, zal merken dat dit ook echt zo IS.

Wie bijvoorbeeld met pech aan de kant van de weg staat, kan zich zenuwachtig afvragen of het wel goed komt, of zich  als slachtoffer opstellen met gedachtes dat hij/zij nu nooit eens geluk heeft OF hij/zij blijft kalm en heeft er vertrouwen in dat hij wordt geholpen op welke manier dan ook.

Die zal de ingeving krijgen, het juiste doen (bijvoorbeeld de ANWB bellen) en het zal goed komen.

Het kleine konijn in het beginverhaal bevond zich in deze 'mood'.

Vertrouwen wordt gezien als een 'mood' die we kunnen zien aankomen, net als angst. We kunnen kiezen aan welke van de twee wij onze energie geven, welke van de twee wij gaan voeden met gedachten. De 'mood' komt eerst, daarna pas de gedachten. Als mens hebben we het vermogen om hier bewust mee om te gaan.

Om vorderingen te maken op het pad van Yoga is een basisvertrouwen van groot belang. Geen enkele oefening zal het beoogde resultaat geven als er geen vertrouwen is.

Vanouds wordt voor iedere les en ook ieder geschrift begonnen met een bede, met het in verbinding stellen met de goddelijke zuivere energie. Hier gaat het om vertrouwen, wezenlijk ZELFvertrouwen, namelijk vertrouwen in het ZELF

Wie vertrouwt is rustig en heeft een kalme geest, een belangrijke voorwaarde voor meditatie.

Het vertrouwen in ons kan weer hervonden worden, krachtig worden en als innerlijk vertrouwen onze grootste vriend worden, onze grootste Kracht.

Ooit zei dr. Sharma: "Bhakti is VERTROUWEN" en in die betekenis heet het dan 'SHRADDHA1 .

Patanjali noemt het Ishvara Pranidhana. Wie vertrouwen heeft  in de bron van alle creatie, zal  moeiteloos meezwemmen in de levensstroom, wat er ook gebeurt.

Daarin zullen we nooit alleen zijn. Als een kind dat in het donker moet lopen kunnen we ons veilig weten aan de hand van de ouders.

Het is hetzelfde donker, maar door het VERTROUWEN in vader en moeder is er geen angst meer.

Op gelijke wijze zal het vertrouwen in gidsen - al dan niet in een lichaam - ons kunnen helpen.

De ziel, ingewikkeld in de materie, die de goddelijke vader/moeder vertrouwt, zal  zonder angst evolueren.

Dit VERTROUWEN zal de Kracht zijn die uiteindelijk tot bevrijding leidt.

 

Om Shanti

Ajãtã Stam