Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Wanneer krijg ik Zelfrealisatie

Toegevoegd op 30-11-1999

Het doel van oorspronkelijke Yoga is om Zelfrealisatie te verwerven. Volgens de Advaita filosofie is dit overbodig! Een verhaaltje

 

De Advaita filosofie gaat er vanuit dat mensen al bevrijd zijn bij hun geboorte, maar dat niet willen of kunnen beseffen. We gaan ons uiterste best doen om onze Ware Aard te ontdekken door toepassing van Yogatechnieken en misschien door strenge ascese, maar is dit voldoende? Volgens de oude wijzen gaat het om een juiste geesteshouding. Dat is een houding waarbij ons ego geen rol meer speelt. Zelfrealisatie komt plotseling en onverwacht als je de juiste geestelijke houding hebt. Daar gaat dit verhaaltje over!

Twee Yogi’s leefden in het oerwoud en oefenden dag en nacht Yoga om volledig wijs te worden. Op een dag kwam de heer Siva, de beschermheilige van de Yogi’s, bij hen langs. Allebei vroegen zij aan de heer Siva wanneer zij Zelfrealisatie zouden bereiken.

Het antwoord van de heer Siva was verrassend. De eerste Yogi kreeg als antwoord: ‘U heeft laten zien dat U serieus naar wijsheid streeft. Ik ben daar zeer van onder de indruk. U heeft nog maar één leven te gaan’. De heer Siva vervolgde daarna zijn weg, een teleurgestelde Yogi achter zich latend! Hij had verwacht dat hij in dit leven al Zelfrealisatie zou krijgen…

Onderweg kwam de heer Siva de andere Yogi tegen. Deze was in de schaduw van een boom zijn oefeningen aan het doen. De Yogi herkende de Heer Siva onmiddellijk en sprak hem vol eerbied aan. Hij vroeg: ‘Heer Siva kunt u mij zeggen hoeveel levens ik nog te gaan heb om tot volledige wijsheid te mogen komen’. De Heer Siva antwoordde: ‘Kijk eens naar die boom daar; hoeveel bladeren zitten aan haar takken?’

De Yogi, die al geestelijke vermogens verworven had, wist onmiddellijk het aantal bladeren en zei: ‘Duizend en één heer Siva.’ De heer Siva antwoordde daarop: ‘Juist en dat is het aantal levens dat u nog moet gaan om wijs te worden.’ De Yogi was over dat antwoord zo verheugd dat hij danste en sprong en alle eer betoonde aan de heer Siva.

Op dat moment klonk er hemelse muziek, engelen zongen het hoogste lied en er vielen bloemen uit de hemel op de Yogi. Immers er was een wijs mens herboren. Zelfrealisatie kan dus onmiddellijk plaatsvinden bij de juiste geestelijke houding.