Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Wat is rijkdom zonder geluk?

Toegevoegd op 30-11-1999

Het één kan vaak niet zonder het andere. Een muntstuk kent ook altijd twee zijden: kop en munt. Yinkan niet zonder Yang. Beide kanten zijn evenveel waard. Daar gaat het volgende verhaaltje over.

Op een dag ontmoetten de godin van Rijkdom en die van Geluk elkaar. Tussen hen ontspon zich een gesprek wie van hen nu de echte geluksgodin was. Beide beweerden dat alles afhing van hun eigen invloed. Ook goden hadden soms menselijke trekken om de pikorde vast te stellen! De Heer Siva hoorde dit gesprek en zei: ‘Laat ieder van jullie ons aantonen wat je kan en dan zal ik mijn voorkeur uitspreken!’

De godin van Rijkdom zocht een arme, slordige man uit. Rijkdom schonk hem een stuk zuiver goud en zei tegen hem: ‘Ga naar huis, verkoop het goud, koop daar mooie dingen voor die je hart begeert en kom dan naar mij terug en laat zien hoe gelukkig je bent.’ De man was zeer in zijn nopjes, ging naar huis en verborg het stuk goud in de dakgoot en bedekte het met mos. Maar een buurvrouw zag wat hij deed, stal dat goud en nam het mee naar huis. De godin van Rijkdom zag de volgende dag dat de geestelijke toestand van de arme man nog precies hetzelfde was als de dag daar voor en ze kreeg medelijden met hem. Zij gaf hem nog eens een geschenk, een edelsteen en voegde er dezelfde raad aan toe. De man keerde naar zijn huis terug. Toen hij bij een rivier kwam, legde hij zijn edelsteen op de oever neer en ging zich in het water baden. Toen kwam er een vis, slokte het juweel op en verdween weer onder water. Op de derde dag zag de godin van Rijkdom dat de man nog steeds in dezelfde geestelijk toestand verkeerde.

De godin van Geluk zei -met enig genoegen- toen tegen haar: ‘Het is je niet gelukt de arme man rijk en gelukkig te maken. Nu zal ik hem vriendelijk aankijken en geluk schenken.’ Ze maakte met haar hand een teken op het voorhoofd van de arme man en zei gelukzalig tegen hem: ‘Ga naar huis en het geluk zul je vandaag nog toelachen.’

Toen hij thuis was, kwam zijn zwager op bezoek. Hij had een vis meegenomen die hij net had gevangen. Uit de buik van de vis kwam de edelsteen te voorschijn. Bij deze aanblik zei de arme man tegen zijn vrouw: ‘De verloren edelsteen heb ik terug, wat een geluk! Nu wil ik ook mijn stuk goud zoeken.’ Zijn buurvrouw hoorde dat gesprek. Ze werd bang dat ze betrapt zou worden, bracht hem zijn stuk goud terug, viel neer aan zijn voeten en vroeg om vergiffenis. In zijn blijdschap schonk hij haar vergiffenis. Nu hij in het bezit was van de edelsteen en het goud had hij rijkdom verworven. Heel zijn armoede was verdwenen. En dat had de godin van Geluk voor elkaar gekregen!

Na enige tijd reed hij op zijn paard, in mooie kleren, behangen met sieraden en begeleid door tal van dienaren naar godin van Rijkdom en godin van Geluk. Hij was een dienaar van de heer Siva en geestelijk verrijkt door zijn kennis. Samen gingen ze naar de heer Siva terug.

De heer Siva boog met respect naar beide godinnen en terwijl hij de macht van hen beide prees, zei hij: ‘Godin van Rijkdom u hebt aangetoond de macht te bezitten om rijkdom te schenken. Maar wat is rijkdom zonder geluk? Daarom verdient geen van beide mijn voorkeur’. Toen zagen beide godinnen in dat zij een wijze les hadden gekregen van de Heer Siva en ze bogen deemoedig voor zijn voeten.