De grondslag van Yoga

De eeuwenoude yogatraditie kent vele aspecten. Meditatie is slechts een van de vele onderwerpen die de yoga omvat. Yoga beschrijft een levenskunst die op geestelijke en lichamelijke vrijheid berust.

Raja Yoga, klassieke Yoga

Raja Yoga (koninklijke Yoga) is de volledige, duizenden jaren oude klassieke Yoga training, gericht op meditatie, De Yoga-sutra's van Patanjali vormen de filosofische, wetenschappelijke basis en de Hatha Yoga ondersteunt het met de Yogatechnieken. Patanjali heeft de Yoga vorm gegeven als een compleet stelsel, waarin alle Yogavormen een plaats hebben gekregen. Dat alles maakt de Raja Yoga, oorspronkelijk, integraal en uniek.
Eerst breng je alles in je lichaam en geest in evenwicht (Hatha Yoga-technieken), daarna kun je je verder bekwamen met behulp van meditatie. Meditatie is de hoogste stap in Yoga en een bekroning van yogabeoefening. Grondlegger van de Raja Yoga is de grote wijze (maharishi) Patanjali. Hij wordt gezien als de Vader van de Yoga. Deze maharishi leefde zo'n 2100 jaar geleden. Het is zijn grote verdienste, dat hij inzag dat Yoga allesomvattend was. Om die reden heeft hij de essentie van de diverse yogavormen tot één geheel samengevoegd in zijn 'Yoga-sutras' (leerdichten). Uit eerbetoon daarvoor, heeft men dit systeem 'Raja Yoga' (Koninklijke Yoga) genoemd.
Onder Koninklijke of Klassieke Yoga (Raja Yoga) kunnen alle bekende en minder bekende Yogavormen worden ondergebracht, zoals Kriya Yoga, Hatha Yoga, Mantra Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga en Karma Yoga. Dat maakt dit systeem compleet en integraal.

In het zeer oude filosofisch leerdicht de 'Bhagavad Gita' (onderdeel van de Indische Epos 'Mahabharata') worden deze Yogavormen uitgelegd door Sri Krishna aan zijn neef, vriend en leerling Arjuna vlak voor de strijd op leven en dood tussen de nauwverwante stammen van de Pandavas en Kauravas. Midden op het slagveld krijgt Arjuna, die in een grote crisis is geraakt, levenslessen van Krishna.

Yoga is niets anders dan op een geweldloze, liefdevolle manier je lichaam en geest aanpakken. Je wordt weer bewust van je lichaam, je zintuigen en je innerlijk zelf of je gevoel van eigenwaarde. Je krijgt zicht op je levenspad, inzicht in je persoonlijke ontwikkeling en een kans om als mens gericht vooruit te komen.

Het woord 'Yoga' betekent in het Sanskriet 'samenvoegen' of 'onder een juk brengen'. Vaak vertaalt men dit woord met 'éénwording' van lichaam en geest of van het verstand en het gevoel. Volgens het 'oude denken' kan de mens met Yoga zijn lichamelijk en geestelijk welzijn sterk bevorderen en als mens "volmaakter" functioneren. In feite is het een herontdekkingsreis naar het 'Universele' in je zelf.

De oudste sporen van Yoga zijn ontdekt door archeologen. Bij opgravingen in de Indusvallei bij Mohenjo-Daro, die begonnen in de jaren twintig, zijn overblijfselen ontdekt van een oude beschaving, die rond 3000 voor Christus en misschien vroeger in India bloeide. Daarbij zijn enkele stenen zegels, gebruikt ter verzegeling van documenten, met afbeeldingen van mensen of goden in typische Yogahoudingen gevonden.

Eén van de meest bekende vondsten stelt de god Siva voor als 'Heer der beesten' (Pashu Patti). Hij zit in de lotushouding te midden van wilde dieren. Deze zegel is een schitterende illustratie van de Yogamethode: iemand, die in een willekeurige situatie zich zelf blijft en alle impulsen, die hem/haar daarbij storen, de baas kan blijven, heeft meesterschap over zich zelf en diens omgeving. De aantoonbare resultaten van Yoga voor je 'welzijn' worden inmiddels door de westerse wetenschap steeds meer onderschreven.

De 8 stappen in de klassieke Yoga

Yoga is iets wat je zelf moet ervaren. Het is geen boekenwijsheid. Men noemt het daarom een ervaringswetenschap.

Patanjali onderscheidt in Yoga acht duidelijke, opeenvolgende stappen, die integraal beoefend worden. De beoefening van deze stappen, met behulp van oude Yoga-technieken, resulteren op natuurlijke wijze in een verbetering van je lichamelijke en geestelijke gezondheid, zoals ontspanning, ademhaling, weerbaarheid, concentratie, geheugen, creativiteit, intuïtie en visie. Een voorwaarde daarbij is wel dat je gemotiveerd bent en regelmatig Yoga beoefent.

De acht stappen in Yoga zijn:

  1. Eerst roept je spelenderwijs halt toe aan alle automatismen, zoals: gewoonten, vooroordelen, dogmatisme e.d. Je krijgt door Yogabeoefening inzicht in de betekenis van de universele waarden (Yamas): geweldloosheid, waarachtigheid, eerlijkheid, geen energieverspilling en begeerteloosheid.
  2. Je wordt door Yogabeoefening eveneens spelenderwijs steeds meer bewust van de betekenis van de individuele waarden (Niyamas): reinheid, tevredenheid, soberheid, zelfstudie en overgave.
  3. Je werkt aan je lichamelijke conditie door middel van fysieke houdingen (Asanas), die - naast verbetering van je coördinatievermogen en vermindering van klachten - ook soepelheid en ontspanning van je fysieke lichaam opleveren.
  4. Door verbetering van de conditie kun je vervolgens de ademhaling gaan verdiepen en de energiehuishouding (Pranayama) gaan optimaliseren. Hierdoor neemt je lichamelijke, maar ook je geestelijk bewustzijn toe.
  5. Je herontdekt de werking van de zintuigen. Door Yogabeoefening zul je in staat zijn om je zintuigen bewuster te gebruiken (Pratyahara). Er is dan nog steeds sprake van uiterlijke Yoga.
  6. Na de voorgaande stappen ga je de innerlijke Yoga beoefenen. Dit begint bij het leren concentreren op jezelf (Dharana). Door Yoga leer je op een natuurlijke manier alle belemmerende, storende gedachten los te laten.
  7. Als er geen storende gedachten meer zijn in je concentratie, dan spreken we van meditatie (Dhyana). Je denkproces is dan kalm, efficiënt en effectief geworden.
  8. Tenslotte stem je af op de essentiële aard van je wezen (Samadhi). Je zult dan in staat zijn om een eigen visie op het leven te gaan ontwikkelen.

Zoeken

Geef een zoekopdracht

Agenda


Grote kalender weergeven

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws