Voorwaarden

Hier vindt u onze voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Het lesgeld wordt per lesjaar voldaan door een betaling ineens of in twee termijnen, één termijn vóór aanvang van het  lesjaar in augustus en één termijn in januari. Gemiste lessen kunnen, indien mogelijk, worden ingehaald bij een andere groep, na overleg met de docent. Er vindt geen teruggave van betaald lesgeld plaats. Lessen, workshops, cursussen, e.d., die niet gevolgd zijn, kunnen niet worden opgespaard, tenzij anders aangegeven. Voor aanvang van de opleiding of het lesjaar wordt een factuur toegezonden. Dit geldt eveneens voor workshops, cursussen, ruimte e.d. Deze laatste facturen dienen in één keer volledig te worden voldaan.

De storting vindt plaats op ING rekeningnummer  NL10 INGB 0003 7102 84 t.n.v. Stichting Raja Yoga Nederland te Nieuwegein, onder vermelding van het onderwerp.

Opzegging.
Er geldt een opzegtermijn van drie maanden. Zonder opzegging van de opleiding, heeft men zich automatisch opgegeven voor de volgende halfjaar periode en is betaling verplicht. Voor opzegging van cursussen, workshops e.d. geldt een opzegtermijn van een maand.
Restitutie. In principe worden er géén lesgelden en gelden voor cursussen, workshops, etc. gerestitueerd. Dat geldt voor álle financiële verplichtingen, die men aangaat met de Stichting. Het ideële karakter van de Stichting laat geen restitutie toe.


Aansprakelijkheid.
De Stichting is niet aansprakelijk voor diefstal, vernielingen e.d. van eigen spullen. Men blijft daarvoor zelf verantwoordelijk. Leerlingen, cursisten e.d. blijven altijd zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor hun gezondheid, letsel e.d. tijdens de lessen, cursussen e.d.

Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.