Voorwaarden

Hier vindt u onze voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Het lesgeld wordt per lesjaar voldaan door een betaling ineens of in twee termijnen, één termijn vóór aanvang van het  lesjaar in augustus en één termijn in januari. Gemiste lessen kunnen, indien mogelijk, worden ingehaald bij een andere groep, na overleg met de docent. Er vindt geen teruggave van betaald lesgeld plaats. Lessen, workshops, cursussen, e.d., die niet gevolgd zijn, kunnen niet worden opgespaard, tenzij anders aangegeven. Voor aanvang van de opleiding of het lesjaar wordt een factuur toegezonden. Dit geldt eveneens voor workshops, cursussen, ruimte e.d. Deze laatste facturen dienen in één keer volledig te worden voldaan.

De storting vindt plaats op ING rekeningnummer  NL32 INGB 0799449776, t.n.v. K.Stuive, onder vermelding van het onderwerp: soort opleiding, cursus, workshop, boeken of anders.

Opzegging.
Er geldt een opzegtermijn van drie maanden. Zonder opzegging van de opleiding, heeft men zich automatisch opgegeven voor de volgende halfjaar periode en is betaling verplicht. Voor opzegging van cursussen, workshops e.d. geldt een opzegtermijn van een maand.
 

Restitutie. In principe worden er géén lesgelden en gelden voor cursussen, workshops, etc. gerestitueerd. Dat geldt voor álle financiële verplichtingen, die men aangaat met de Stichting. Het ideële karakter van de Stichting laat geen restitutie toe.


Aansprakelijkheid.
De Stichting is niet aansprakelijk voor diefstal, vernielingen e.d. van eigen spullen. Men blijft daarvoor zelf verantwoordelijk. Leerlingen, cursisten e.d. blijven altijd zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor hun gezondheid, letsel e.d. tijdens de lessen, cursussen e.d.

Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Zoeken

Geef een zoekopdracht

Agenda


Grote kalender weergeven

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws